Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Instanta competenta sa solutioneze cererile de autorizare a convocarii AGA. Dispozitii legale incidente

Instanta competenta sa solutioneze cererile de autorizare a convocarii AGA. Dispozitii legale incidente

  Publicat: 09 Jun 2009       4242 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Legea privind Societatile comerciale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Conform art.119 al.3 din Legea 31/1990 – temeiul de drept al actiunii – autorizarea convocarii adunarii generale se va face de instanta de la sediul societatii, text legal care este in acord cu dispozitia cuprinsa in dreptul comun, respectiv art.15 Cod procedura civila potrivit caruia „cererile in materie de societate, pana la sfarsitul lichidarii in fapt, sunt de competenta instantei locului unde societatea isi are sediul principal”.

Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind Societatile comerciale
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea privind Societatile comerciale
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Legea privind Societatile comerciale
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Legea privind Societatile comerciale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Legea privind Societatile comerciale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legea privind Societatile comerciale
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cu alte cuvinte, sub aspectul competentei teritoriale, regula este aceea a solutionarii cererilor – in materie de societate – categorie in care se incadreaza si prezentul litigiu – de catre instanta in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii. Aceasta instanta, este in mod evident tribunalul, ca instanta de drept comun in materie comerciala revenindu-i competenta de a solutiona orice cerere in materie al carei obiect este neevaluabil in bani, conform art.2 al.1 lit.a Cod procedura civila.

-----------

Prin sentinta comerciala nr.159 din 22 august 2007 pronuntata in dosar nr.11783/299/2007 al Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a-VI-a comerciala s-a stabilit competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantul I.D.C., paratii S.C. C. SA, C.C., C.A.A., D.D. si intervenientul S.G. in favoarea Tribunalului Bucuresti-Sectia a-VI-a comerciala.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, solutionand conflictul de competenta, instanta a retinut in esenta ca reclamanta prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti-Sectia a-VI-a comerciala a solicitat in temeiul art.119 din Legea 31/1990 autorizarea convocarii Adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, stabilirea datei de referinta si acordarea imputernicirii de a prezida sedinta. Aceasta instanta, prin sentinta comerciala nr.5094 din 13 aprilie 2007 a dispus declinarea competentei solutionarii cauzei in favoarea Judecatoriei sector 1, cu motivarea ca o atare cerere este de competenta instantei in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii.

Investita in acest mod, Judecatoria sector 1, prin sentinta civila nr.10335 din 28 iunie 2007, a admis exceptia necompetentei materiale si in temeiul art.2 pct.1 lit.a Cod procedura civila si art.119 al.3 din Legea 31/1990 a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti-Sectia a-VI-a comerciala si constatand existenta conflictului negativ de competenta a inaintat dosarul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a-VI-a comerciala pentru emiterea regulatorului de competenta .

In considerarea dispozitiilor anterior mentionate curtea de apel a stabilit ca potrivit art.2 alin.1 lit.a Cod procedura civila, tribunalul este instanta de drept comun in materie comerciala, iar prin art.119 al.3 din Legea 31/1990 nu se deroga de la aceasta regula ci se prevede o competenta exclusiva si obligatorie a instantei de la sediul societatii.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata S.C. C. SA criticand-o pentru motivele de nelegalitate prevazute de art.304 pct.9 Cod procedura civila derivate din incalcarea dispozitiilor art.119 al.3 din Legea 31/1990.

In mod concret, recurenta invoca faptul ca potrivit art.119 al.3 din legea societatilor comerciale, instanta competenta sa solutioneze cererea de convocare AGA este „instanta de la sediul societatii”, sintagma prin care se intelege judecatoria de la sediul societatii, deoarece in tot cuprinsul Legii 31/1990, cand legiuitorul a acordat competenta tribunalului pentru diverse cereri si actiuni, a indicat expres ca tribunalul este competent.

Analizand recursul formulat prin prisma motivului invocat, curtea constata ca este nefondat, respingandu-l ca atare pentru urmatoarele considerente:

Conform art.119 al.3 din Legea 31/1990 – temeiul de drept al actiunii – autorizarea convocarii adunarii generale se va face de instanta de la sediul societatii, text legal care este in acord cu dispozitia cuprinsa in dreptul comun, respectiv art.15 Cod procedura civila potrivit caruia „cererile in materie de societate, pana la sfarsitul lichidarii in fapt, sunt de competenta instantei locului unde societatea isi are sediul principal”.
Cu alte cuvinte, sub aspectul competentei teritoriale, regula este aceea a solutionarii cererilor – in materie de societate – categorie in care se incadreaza si prezentul litigiu – de catre instanta in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii. Aceasta instanta, este in mod evident tribunalul, ca instanta de drept comun in materie comerciala revenindu-i competenta de a solutiona orice cerere in materie al carei obiect este neevaluabil in bani, conform art.2 al.1 lit.a Cod procedura civila.

Prin urmare, dispozitiile art.119 al.3 din Legea 31/1990 nu deroga de la competenta materiala a tribunalului determinata prin prisma dispozitiilor mentionate din dreptul comun, motiv pentru care, curtea constatand ca recurenta interpretand eronat dispozitiile legale aratate formuleaza critici neintemeiate, a respins ca nefondat recursul declarat de parata.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia comerciala decizia nr.798 din 28 februarie 2008


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...