Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Achizitii publice. Momentul de la care curge termenul de constatare. Termen aplicabil in raport de calificarea contractului

Achizitii publice. Momentul de la care curge termenul de constatare. Termen aplicabil in raport de calificarea contractului

  Publicat: 16 Nov 2009       5085 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termenul de contestare a fisei de punctaj din cadrul documentatiei de atribuire a unui contract de achizitie publica se calculeaza in raport de data publicarii acesteia in S.E.A.P., fiind acela de 5 zile, reglementat de art. 272 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
In ceea ce priveste contestatia impotriva procedurilor prin care s-a atribuit contractul, termenul se calculeaza in raport de calificarea data contractului de achizitie publica in considerarea normelor din sectiunea a 3-a din O.U.G. nr. 34/2006 si a art. 8 din aceeasi ordonanta de urgenta, fiind, dupa caz, acela de 10 sau de 5 zile, in functie de pragurile valorice stabilite de art. 55 alin. 2, la care face trimitere art. 272 din susmentionatul act normativ.Prin plangerea inregistrata la data de 13 martie 2008, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor S.C. A. S.A. a solicitat desfiintarea Deciziei nr. 808/C1/307/318/22 februarie 2008, emisa de acest organ de jurisdictie si admiterea contestatiei formulate de petenta.In motivare s-a aratat ca, prin decizia atacata s-a retinut in mod gresit tardivitatea contestatiei care initial fusese depusa la 31 ianuarie 2008, iar ulterior, la 7 februarie 2008, C.N.S.C. a solicitat date noi. Prin aceasta contestatie s-a criticat, atat punctajul pentru licitatia deschisa organizata de S.C. H. S.A., cat si rezultatul procedurii de atribuire, datorita modului de interpretare si evaluare.La 17 martie 2008, s-a depus la C.N.S.C. plangerea formulata de S.C. E. S.A. impotriva aceleiasi decizii pronuntate, cu privire la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului avand ca obiect "reabilitare statii electrice 6.3 KV si 20 KV".Aceasta petenta a aratat ca, in mod gresit C.N.S.C. s-a pronuntat numai pe forma contestatiei, retinand-o ca fiind tardiva, fara a intra in cercetarea fondului. Concluzia este eronata pentru ca, organul administrativ de jurisdictie s-a raportat la un termen de 5 zile in loc de 10 zile si aceasta plecand de la incadrarea achizitiei la codul CPV 452 - lucrari de constructii. Niciodata o astfel de lucrare nu a primit aceasta calificare si a dus la ignorarea valorii contractului de peste un milion de EUR.Procedura de atribuire s-a desfasurat cu favorizarea unui ofertant, in detrimentul celorlalti, cu descurajarea operatorilor economici, iar consecinta a fost pagubirea achizitorului final cu 485 mii lei. Examinand plangerile formulate se constata ca sunt fondate pentru cele ce se vor arata mai jos.Prin Decizia C.N.S.C. nr. 808/C1/234/307/318 din 29 februarie 2008 au fost solutionate contestatiile formulate de cele doua petente si de S.C. C.E. S.A.In privinta contestatiilor formulate de petitionare s-a retinut ca cea depusa de S.C. A. S.A. este tardiva in ceea ce priveste modul de stabilire al punctajului si nefondata, sub aspectul reluarii procedurii de atribuire.Astfel s-a aratat ca, documentatia de atribuire a fost publicata in S.E.A.P. la 29 noiembrie 2007, iar contestatia s-a depus la 4 februarie 2008 in afara termenului de 5 zile prevazut de art. 272 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006.In ceea ce priveste evaluarea ofertelor, s-au respectat datele din fisa de achizitie, iar faptul ca oferta acestei contestatoare este mai scazuta din punct de vedere al pretului, nu o face si mai avantajoasa din punct de vedere economic.Contestatia formulata de S.C. E. S.A. a fost si ea apreciata ca tardiva, deoarece rezultatul procedurii fusese comunicat la 30 ianuarie 2008, iar contestatia a fost formulata la 7 februarie 2008 si inregistrata la C.N.S.C. la 8 februarie 2008.Concluzia a fost sustinuta prin invocarea dispozitiilor art. 272 alin. 3 si art. 55 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu observarea valorii contractului de 1.180.000 EUR fara T.V.A.In conditiile art. 137 din Codul de Procedura Civila - act normativ ce se aplica in masura compatibilitatii sale si in completarea O.U.G. nr. 34/2006 - urmeaza a se verifica in mod prioritar exceptiile retinute in cauza de organul administrativ de jurisdictie.In ceea ce priveste contestatia S.C. A. S.A., aceasta in mod corect a fost tratata sub doua aspecte. Al nemultumirii fata de fisa de punctaj din cadrul documentatiei de atribuire, dar si fata de modul in care aceasta a fost aplicata, de respectarea factorilor de evaluare si algoritmului de calcul.Referitor la primul aspect concluzia este corecta. Documentatia de atribuire a fost publicata in S.E.A.P. odata cu anuntul de participare (aspect necontestat) la 29 noiembrie 2007. Chiar daca s-ar retine depunerea contestatiei la 30 ianuarie 2008 ea se situeaza in afara termenului prevazut de lege.Aprecierea C.N.S.C. privind tardivitatea contestatiei S.C. E. S.A. este insa gresita si ea pleaca de la calificarea eronata a contractului de achizitie publica.Incadrarea acestuia la categoria "lucrari de constructii" asa cum ea este definita de art. 4 din O.U.G. nr. 34/2006 este lipsita de suport. Observand definitia data de art. 5 alin. 2 contractului de furnizare de produse, se impune aprecierea ca achizitia organizata de autoritatea contractanta trebuia sa primeasca o astfel de calificare .Aprecierea este sustinuta pe de o parte de faptul ca, prin contractul de achizitie publica in care obiectul principal este furnizarea de produse si cu titlul accesoriu, operatiuni de lucrari de instalare si punere in functiune a acestora trebuie sa se retina ca este un contract de furnizare. Pe de alta parte observand obiectul achizitiei organizate de S.C. H. S.A., atat in modelul de contract, in fisa de documentatie, dar in special in inscrisul de la filele 72-74, in care sunt detaliate lucrarile ce se impun (demontare celule vechi, montare celule noi si probe) singura calificare care poate fi retinuta este aceea a furnizarii de produse .Autoritatea contractanta - in licitatia organizata dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 94/2007 - face parte din categoria celor la care se refera art. 8 lit. e din O.U.G. nr. 34/2006 asa cum a fost el modificat. Este vorba de un "subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a-d, care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute de Cap. VIII sectiunea 1, in baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati".Activitatea desfasurata de S.C. H. S.A. este dintre cele la care se refera Cap. VII sectiunea 1 (apa, energie, transport, posta) si se bucura de un drept special acordat (art. 3 lit. k).Valoarea contractului de furnizare de produse, ce a facut obiectul licitatiei contestate este de 1.180.000 EUR fara T.V.A., element care alaturi de cele de mai sus, face aplicabile dispozitiile art. 55 alin. 2 lit. b si nu "c" asa cum gresit a retinut C.N.S.C.In aceste conditii, termenul de formulare a contestatiei este cel la care se refera art. 272 alin. 2 si nu alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006, deci 10 zile de la data luarii la cunostinta de actul considerat nelegal.Cum S.C. E. S.A. a luat la cunostinta de rezultatul procedurii la 30 ianuarie 2008, depunerea contestatiei la 7 februarie 2008 se situeaza in interiorul termenului de 10 zile, asa incat concluzia privind tardivitatea apare ca fiind gresita.In conformitate cu prevederile art. 285 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, in cazul in care, in mod gresit contestatiile au fost solutionate pe exceptie, instanta va desfiinta decizia si va trimite cauza spre solutionare in fond .Urmeaza asadar, apreciind ca fiind intemeiata plangerea formulata de S.C. E. S.A., sa fie desfiintata decizia consiliului si trimisa cauza spre solutionare in fond, aceluiasi organ administrativ de jurisdictie.Fata de aceasta concluzie si de dispozitiile art. 48 alin. 2 din Codul de Procedura Civila - potrivit carora daca prin natura raportului juridic efectele hotararii se intind si asupra altor parti actele de procedura savarsite numai de unele dintre ele folosesc si celorlalte - va fi admisa si plangerea S.C. A. S.A. in ceea ce priveste procedura de atribuire, a carei analiza a devenit la acest moment inutila.


Pronuntata de: Curtea de Apel Pitesti - Decizie nr. 458/RC/2008


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...