Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Credit bancar comercial garantat prin ipoteca. Nerespectarea cerintei referitoare la constituirea ipotecii ori prin act autentic

Credit bancar comercial garantat prin ipoteca. Nerespectarea cerintei referitoare la constituirea ipotecii ori prin act autentic

  Publicat: 23 Jan 2010       5229 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contractul de ipoteca pentru garantarea unui credit bancar acordat unei societati comerciale, neincheiat in forma autentica, este lovit de nulitate absoluta, chiar daca proprietarul imobilului a consimtit prin act autentic la intabularea ipotecii deoarece potrivit art. 1772 Cod civil, ipoteca conventionala este un contract solemn care nu poate fi constituit decat prin inscris autentic.

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Inscris (cambie, bilet la ordin, cec, etc.) emis de catre o banca sau o institutie de credit, care confera detinatorului sau
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.


Reclamanta S.C. "BANC POST" S.A. - Sucursala Timisoara a chemat in judecata pe paratii S.C. "BARSTETIM" S.R.L. Timisoara M.A., M.E., B.G., B.M., B.S., B.G., N.F., N.E., N.I., N.S., R.I., R.A., H.R., H.S., M.E., M.M., R.G., S.G., S.P. si S.P. solicitand obligarea acestora la 60.000.000 lei credit nerambursat si 6.120.252 lei dobanzi.In motivarea cererii reclamanta a aratat ca a acordat paratei S.C. BARSTETIM" S.R.L. Timisoara un imprumut de 60.000.000 lei, cu dobanda de 75% pe o perioada de 30 zile .Pentru garantarea creditului au fost aduse drept garantie zece imobile, proprietatea celorlalti parati. Cum parata debitoare a inregistrat restante in rambursarea creditului si a dobanzilor, potrivit art. 6 din Legea nr. 76/1992 reclamanta a notificat-o, declarand-o in incapacitate de plata .Tribunalul a admis in parte actiunea si a obligat-o pe parata S.C. BARSTETIM" S.R.L. Timisoara la plata sumelor de 60.000.000 lei cu titlu de credit nerambursat 6.120.252 lei cu titlul de dobanzi.Totodata, instanta a respins actiunea fata de ceilalti parati, cat si cererea privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor acestora.S-a retinut ca intre reclamanta si parata S.C. "BARSTETIM" S.R.L. a intervenit un contract de credit, in baza caruia aceasta din urma a beneficiat de un imprumut de 60.000.000 lei, cu dobanda de 75% pe o perioada de 30 zile .Cum parata nu si-a respectat obligatia contractuala, inregistrand restante in rambursarea creditului, instanta de fond a obligat-o la plata sumei de 60.000.000 lei si 6.120.252 lei cu titlu de dobanzi.S-a mai retinut ca la incheierea contractelor de garantie au fost incalcate dispozitiile art. 1772 Cod civil, ceea ce atrage nulitatea lor absoluta.Curtea de Apel a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta, cu motivarea ca nici unul din contractele de garantie imobiliara intervenite intre reclamanta si paratii garanti nu produc consecinte juridice deoarece au fost intocmite cu incalcarea art. 1772 Cod civil.Reclamanta a declarat recurs sustinand, intre altele ca a facut dovada garantarii imprumutului acordat S.C. "BARSTETIM" S.R.L. cu ipotecile asupra apartamentelor proprietatea intimatilor, asa cum rezulta din contractele de garantie imobiliara si declaratiile autentice aflate la dosar, prin care acestia au fost de acord cu intabularea dreptului de ipoteca in favoarea bancii.Critica este nefondata.Astfel, ipoteca conventionala, contract accesoriu cu scopul de a garanta executarea obligatiilor din contractul de creditare, este un contract supus unor conditii legale.In acest sens art. 1772 din Codul civil prevede ca ipoteca conventionala nu va putea fi constituita decat prin act autentic.Conform acestor prevederi legale, ipoteca este un act solemn, a carui nastere este subordonata realizarii acordului de vointa al partilor contractante.Acest acord de vointa trebuie constatat printr-un inscris cu forma autentica, sanctiunea nerespectarii acestei conditii fiind nulitatea absoluta a ipotecii.Cum in speta contractele de garantie imobiliara nu sunt incheiate in forma autentica, in mod corect instantele au constatat nulitatea absoluta a ipotecilor asupra apartamentelor girantilor.Declaratiile autentice prin care girantii au consimtit la intabularea dreptului de ipoteca nu suplinesc efectele juridice pe care le produce un contract de garantie imobiliara. intocmit conform dispozitiilor legale.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 1747 din 05 aprilie 1998


Citeşte mai multe despre:    Act autentic    Nulitate absoluta    Contractul de credit    Ipoteca    Legea 76/1992
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Descrierea faptei trebuie sa corespunda necesitatii de a se aprecia, prin prisma acesteia, legalitatea si temeinicia sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5976/2019

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati