Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Functionar public. Sanctiune disciplinara. Nulitatea absoluta

Functionar public. Sanctiune disciplinara. Nulitatea absoluta

  Publicat: 24 Feb 2010       12807 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Necuprinderea in actul administrativ de sanctionare disciplinara a mentiunilor prevazute in art. 35 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice (in prezent art. 50 alin. 3 din H.G. nr. 1344/2007) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Reclamanta M.V. a contestat Decizia nr. 290/17.12.2007 emisa de catre directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Alba prin care a fost sanctionata disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioada de 2 luni incepand cu luna ianuarie 2008.Prin Sentinta civila nr. 652/CAF/2008 Tribunalul Alba - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ a admis contestatia reclamantei si ca urmare a anulat decizia atacata cu motivarea ca decizia de sanctionare nu cuprinde toate elementele prevazute de art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata solicitand modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantei ca neintemeiata.In dezvoltarea motivelor de recurs parata arata ca sentinta atacata este nelegala si netemeinica intrucat decizia de sanctionare cuprinde toate elementele prevazute de art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003, fapta savarsita de reclamanta este descrisa, iar data savarsirii rezulta din sesizarea comisiei fiind mentionata si instanta competenta la care poate fi contestata decizia respectiv instanta de contencios administrativ.Recursul este nefondat.Din actele dosarului rezulta ca in mod corect prima instanta a retinut ca decizia de sanctionare disciplinara emisa de parata este lovita de nulitate absoluta deoarece nu intruneste toate cerintele prevazute in art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003.Art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003 in vigoare la data emiterii Deciziei de sanctionare nr. 290/17.12.2007 prevedea ca actul administrativ de sanctionare a functionarului public trebuie sa cuprinda obligatoriu sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele:- descrierea faptei care constituie abaterea disciplinara;- temeiul legal in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;- precizarea prevederilor din procesul-verbal al Comisiei de Disciplina;- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de catre functionarul public in cursul cercetarii disciplinare;- termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;- instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctionarea disciplinara poate fi contestat;Decizia de sanctionare nr. 290/17.12.2007 nu cuprinde toate aceste elemente obligatorii respectiv nu este descrisa fapta care constituie abaterea disciplinara, data si locul comiterii acesteia, mentionandu-se doar in preambulul deciziei despre raportul Comisiei de Disciplina, iar in art. 1 se arata ca sanctiunea disciplinara se aplica la propunerea Comisiei de Disciplina.De asemenea in decizie nu se face referire cu privire la apararile formulate de reclamanta in timpul cercetarii disciplinare si motivele pentru care au fost inlaturate aceste aparari, reclamanta pe tot parcursul cercetarii disciplinare a formulat aparari scrise si obiectiuni sustinand ca nu a savarsit abaterea imputata, respectiv nu a adresat cuvinte jignitoare directorului executiv al paratei.In preambulul deciziei se arata doar temeiul de drept cu caracter general al admiterii sesizarii ca fiind Legea nr. 188/1999 - republicata, Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, H.G. nr. 1210/2003 si Raportul Comisiei de Disciplina fara a se arata in mod concret incadrarea juridica a faptei retinuta ca abatere disciplinara, iar in dispozitiv se face referire doar la art. 77 alin. 3 lit. b din Legea nr. 188/1999 - republicata, care prevede sanctiunea disciplinara a diminuarii drepturilor salariale.De asemenea, in cuprinsul decizie s-a aratat doar faptul ca aceasta poate fi contestata la instanta de contencios administrativ in termen de 30 de zile fara a se indica in concret instanta competenta respectiv Tribunalul Alba.Ca urmare, fata de cele retinute si prevederile art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003 in mod corect prima instanta a admis contestatia reclamantei constatand nula decizia atacata.In consecinta, nefiind incidente prevederile art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod Procedura Civila, recursul paratei s-a impus a fi respins ca nefondat, conform art. 312 alin. 1 din acelasi cod.


Pronuntata de: Curtea de Apel Alba-Iulia Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal - Decizia nr. 889/03 septembrie 2008


Citeşte mai multe despre:    Nulitate absoluta    Decizie de sanctionare    Contestatie decizie de sanctionare    Sanctiune disciplinara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Primirea la munca a unui numar de 3 (trei) salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial
Pronuntaţă de: Judecatoria PITESTI - Sentinta civila nr. 1318 din 04.03.2019

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Autorizare desfasurare activitati specifice agentului de munca temporara
Pronuntaţă de: Tribunalul CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 919 din19 Iunie 2019

Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
Pronuntaţă de: Tribunalul BUCURESTI - SENTINtA CIVILa NR. 7315 din 17. 12.2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

In calea de atac extraordinara a recursului nu se poate tinde la o cenzurare a aprecierii date de instanta mijloacelor de proba si la o devoluare a fondului, ci se verifica exclusiv legalitatea hotararii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1024/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Forma deciziei de sanctionare disciplinara. Prioritatea la verificarea de catre instanta
Sursa: MCP Cabinet avocati

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim