Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Functionar public. Sanctiune disciplinara. Nulitatea absoluta

Functionar public. Sanctiune disciplinara. Nulitatea absoluta

  Publicat: 24 Feb 2010       13723 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Necuprinderea in actul administrativ de sanctionare disciplinara a mentiunilor prevazute in art. 35 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice (in prezent art. 50 alin. 3 din H.G. nr. 1344/2007) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Reclamanta M.V. a contestat Decizia nr. 290/17.12.2007 emisa de catre directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Alba prin care a fost sanctionata disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioada de 2 luni incepand cu luna ianuarie 2008.Prin Sentinta civila nr. 652/CAF/2008 Tribunalul Alba - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ a admis contestatia reclamantei si ca urmare a anulat decizia atacata cu motivarea ca decizia de sanctionare nu cuprinde toate elementele prevazute de art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata solicitand modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantei ca neintemeiata.In dezvoltarea motivelor de recurs parata arata ca sentinta atacata este nelegala si netemeinica intrucat decizia de sanctionare cuprinde toate elementele prevazute de art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003, fapta savarsita de reclamanta este descrisa, iar data savarsirii rezulta din sesizarea comisiei fiind mentionata si instanta competenta la care poate fi contestata decizia respectiv instanta de contencios administrativ.Recursul este nefondat.Din actele dosarului rezulta ca in mod corect prima instanta a retinut ca decizia de sanctionare disciplinara emisa de parata este lovita de nulitate absoluta deoarece nu intruneste toate cerintele prevazute in art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003.Art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003 in vigoare la data emiterii Deciziei de sanctionare nr. 290/17.12.2007 prevedea ca actul administrativ de sanctionare a functionarului public trebuie sa cuprinda obligatoriu sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele:- descrierea faptei care constituie abaterea disciplinara;- temeiul legal in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;- precizarea prevederilor din procesul-verbal al Comisiei de Disciplina;- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de catre functionarul public in cursul cercetarii disciplinare;- termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;- instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctionarea disciplinara poate fi contestat;Decizia de sanctionare nr. 290/17.12.2007 nu cuprinde toate aceste elemente obligatorii respectiv nu este descrisa fapta care constituie abaterea disciplinara, data si locul comiterii acesteia, mentionandu-se doar in preambulul deciziei despre raportul Comisiei de Disciplina, iar in art. 1 se arata ca sanctiunea disciplinara se aplica la propunerea Comisiei de Disciplina.De asemenea in decizie nu se face referire cu privire la apararile formulate de reclamanta in timpul cercetarii disciplinare si motivele pentru care au fost inlaturate aceste aparari, reclamanta pe tot parcursul cercetarii disciplinare a formulat aparari scrise si obiectiuni sustinand ca nu a savarsit abaterea imputata, respectiv nu a adresat cuvinte jignitoare directorului executiv al paratei.In preambulul deciziei se arata doar temeiul de drept cu caracter general al admiterii sesizarii ca fiind Legea nr. 188/1999 - republicata, Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, H.G. nr. 1210/2003 si Raportul Comisiei de Disciplina fara a se arata in mod concret incadrarea juridica a faptei retinuta ca abatere disciplinara, iar in dispozitiv se face referire doar la art. 77 alin. 3 lit. b din Legea nr. 188/1999 - republicata, care prevede sanctiunea disciplinara a diminuarii drepturilor salariale.De asemenea, in cuprinsul decizie s-a aratat doar faptul ca aceasta poate fi contestata la instanta de contencios administrativ in termen de 30 de zile fara a se indica in concret instanta competenta respectiv Tribunalul Alba.Ca urmare, fata de cele retinute si prevederile art. 35 alin. 2 din H.G. nr. 1210/2003 in mod corect prima instanta a admis contestatia reclamantei constatand nula decizia atacata.In consecinta, nefiind incidente prevederile art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod Procedura Civila, recursul paratei s-a impus a fi respins ca nefondat, conform art. 312 alin. 1 din acelasi cod.


Pronuntata de: Curtea de Apel Alba-Iulia Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal - Decizia nr. 889/03 septembrie 2008


Citeşte mai multe despre:    Nulitate absoluta    Decizie de sanctionare    Contestatie decizie de sanctionare    Sanctiune disciplinara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Actiune in constatarea nulitatii hotararii adoptate de consiliul judetean. Conflict de interese. Calitate procesuala activa. Regimul juridic al nulitatii in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal Decizia civila nr. 84 din 31 ianuarie 2019

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Forma deciziei de sanctionare disciplinara. Prioritatea la verificarea de catre instanta
Sursa: MCP Cabinet avocati