Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

  Publicat: 06 Sep 2012       13179 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

Republicata in Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012

Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(1) Investitorul sau administratorul drumului, dupa caz, este obligat sa depuna la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. documentatia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructura rutiera sau a drumului public supus evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, inspectiei de siguranta rutiera sau auditului de siguranta rutiera, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului prevazut la art. 11 alin. (1).
(2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pune la dispozitia auditorului de siguranta rutiera sau echipei de auditori de siguranta rutiera, dupa caz, documentatia privind:
a) studiul de prefezabilitate;
b) studiul de fezabilitate;
c) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere;
d) proiectul tehnic;
e) detaliile de executie;
f) planurile generale ale traseului;
g) planurile de situatie si profilurile transversale si longitudinale ale traseului;
h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
i) planurile de semnalizare si marcaj rutier de pe traseu, precum si echipamentele rutiere din dotare;
j) analizele de trafic, existent si prognozat;
k) datele si informatiile privind accidentele rutiere inregistrate pe drumuri auditate;
l) informatiile cu privire la recomandarile continute in raportul anterior;
m) alte informatii necesare.
(3) La cererea auditorului de siguranta rutiera sau a echipei de auditori de siguranta rutiera, dupa caz, a inspectorului de siguranta rutiera, autoritatile cu atributii in siguranta rutiera pun la dispozitia acestora, in scris, informatiile necesare realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera sau inspectiei de siguranta rutiera, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Art. 13
(1) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera se realizeaza la cererea investitorului adresata Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., iar inspectia de siguranta rutiera se realizeaza la cererea administratorului drumului public adresata Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
(2) Raportul de audit de siguranta rutiera cuprinde 4 capitole, cate unul pentru fiecare stadiu mentionat la art. 10 alin. (3), fiecare capitol avand anexat, dupa caz, cate un set de recomandari de remediere a eventualelor deficiente constatate.
(3) Textul fiecarui capitol impreuna cu anexele cu recomandari va fi intocmit in doua exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranta rutiera la investitor si la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., cu respectarea termenelor prevazute in contract .
(4) Termenele de depunere prevazute la alin. (3) nu pot depasi 60 de zile de la data semnarii constractului, dintre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1).
(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile si pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact si de inspectie de siguranta rutiera.

Art. 14
(1) Recomandarile privind eliminarea riscurilor, continute in raportul de siguranta rutiera, in raportul de evaluare de impact sau in raportul de inspectie de siguranta rutiera, au caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorul drumului, dupa caz.
(2) Investitorul sau administatorul drumului, dupa caz, are obligagia de a intreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandarilor continute in rapoartele respective, inainte de finalizarea stadiului supus auditarii/inspectiei, dupa caz, sau imediat dupa ramanerea definitiva a concluziilor raportului, dupa caz.
(3) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii raportului de audit/evaluare de impact/inspectie sau a unui capitol al raportului de audit de siguranta rutiera, investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, in tot sau in parte, recomandarile continute in raportul respectiv.
(4) Comisia solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile de la depunere si emite in acest sens o decizie .
(5) Un exemplar original al deciziei prevazute la alin. (4) va fi anexat la raportul respectiv.
(6) Decizia prevazuta la alin. (4) poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta de catre cei interesati. O copie a hotararii instantei, ramasa definitiva, se anexeaza la raportul respectiv.
(7) Administratorul prevazut la alin. (1) este raspunzator pentru daunele produse participantilor la trafic, care au fost afectati de nerezolvarea recomandarilor ramase definitive din raportul de imact de siguranta rutiera.

Art. 15
Tarifele practicate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta rutiera, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera pentru activitatea prestata, precum si tarifele percepute pentru activitatile prevazute la art. 6 alin. (2) si (5) si art. 20 alin. (2) lit. n) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 16
Sumele incasate potrivit prevederilor ordinului emis in temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si se utilizeaza pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitatile desfasurate, plata indemnizatiilor membrilor Comisiei, precum si pentru finantarea activitatilor proprii ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.

Art. 17
(1) Raporturile dintre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si auditorii/inspectorii de siguranta rutiera se stabilesc prin contract de prestari de servicii, semnat de ambele parti, care prevede drepturile si obligatiile partilor, termenele pentru finalizarea si predarea rapoartelor, cuantumul onorariilor, termenele si modul de plata a acestora, in baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(2) Anterior efectuarii unei lucrari, auditorul de siguranta rutiera sau echipa de auditori de siguranta rutiera poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.

Art. 18
(1) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. efectueaza clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranta rutiera si clasificarea sigurantei retelei pe baza unor analize periodice a informatiilor continute in baza proprie de date, pe care le actualizeaza cel putin o data la 3 ani, conform prescriptiilor anexei nr. 3.
(2) Inspectiile de siguranta rutiera efectuate la tronosanele rutiere, cu concentratia cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificarii, vor avea in vedere elementele mentionate la pct. 3 din anexa nr. 3.
(3) Masurile corective propuse de inspectorul de siguranta rutiera sub forma de recomandari se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevazute la alin. (2), administratorul drumului acordand prioritate acelor masuri prevazute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezinta cel mai favorabil raport beneficii-costuri.
(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie continute in cadrul unui raport privind inspectia de siguranta rutiera sunt prevazute la pct. 3 din anexa nr. 3.
(5) Semnalizarea in vederea avertizarii utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se executa lucrari de reparatii si care astfel pot periclita siguranta circualtiei se va face corespunzator, cu elemente de semnalizare conforme cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice, vizibile atat ziua, cat si noaptea, si care sunt instalate la o distanta de siguranta, conform normelor in vigoare.
(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informati permanent de catre administratorul drumului de existenta unui tronson cu o concentratie mare de accidente sau pe care se executa lucrarile prevazute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate si/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice.


Afişează Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 265/2008    Infrastructura ruriera    OG 6/2010Comentează: Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera