Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

  Publicat: 06 Sep 2012       13177 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

Republicata in Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august 2012

Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Confirmare intr-o anumita functie
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.Capitolul IV - Cadrul institutional in domeniul gestionarii sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera


Art. 19
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea competenta de reglementare si control, in scopul aplicarii prevederilor prezentei legi.

Art. 20
(1) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. este singura institutie competenta sa gestioneze efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, a auditului de siguranta rutiera, a inspectiei de siguranta rutiera, precum si desfasurarea activitatilor de formare, atestare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera.
(2) In domeniul activitatilor prevazute la alin. (1), Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) desemneaza, in conditiile prezentei legi, auditorii/inspectorii de siguranta rutiera in vederea efectuarii activitatilor ce fac obiectul prezentei legi;
b) elaboreaza si propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite in continuare Norme, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
c) stabileste aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii si cu auditorii/inspectorii de siguranta rutiera, stabileste circuitul documentelor si informatiilor intre partile implicate in activitatile ce fac obiectul prezentei legi;
d) asigura organizarea cursurilor de formare profesionala, in scopul atestarii auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera, precum si organizarea cursurilor de instruire si perfectionare pentru auditorii de siguranta rutiera atestati;
e) aplica deciziile Comisiei privitoare la atesarea auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera si emiterea atestatelor respective;
f) organizeaza periodic informari si dezbateri ale auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera pe teme legate de rezultatelel cercetarii si practicii in domeniu;
g) fundamenteaza si elaboreaza proiecte privind norme, standarde si ghiduri tehnice in materie, in concordanta cu evolutia reglementarilor la nivel european si international, si inainteaza aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
h) participa pe plan national si international la activitati specifice domeniului gestionarii sigurantei rutiere;
i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea sigurantei infrastructurii rutiere;
j) colecteaza si arhiveaza toate rapoartele de audit de siguranta rutiera, de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere si de inspectie de siguranta rutiera;
k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului tranporturilor si infrastructurii metodologia de lucru si de atestare a auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire si perfectionare profesionala a acestora si programele de formare, instruire si perfectionare profesionala in domeniul gestionarii sigurantei rutiere;
l) tine Registrul cu toate sectiunile acestuia si opereaza modificarile care se impun;
m) realizeaza documentatii si publicatii de specialitate periodice pentru auditorii/inspectorii de siguranta rutiera din evidenta;
n) distribuie auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera documentatiile si publicatiile prevazute la lit. g) si m), precum si alte reglementari de interes .
(3) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. indeplineste si alte atributii stabilite prin prezenta lege si prin alte acte normative privind gestionarea sigurantei circulatiei pe reteaua rutiera.


Capitolul V - Raspunderi si sanctiuni


Art. 21
(1) Sanctiunile disciplinare se dispun si se aplica de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in raport cu gravitatea abaterii si constau in:
a) suspendarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera pe o durata de 30 de zile, in cazul nedepunerii in termen a rapoartelor pentru activitatile contractate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.;
b) suspendarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera pe o durata de la o luna la 6 luni:
- pentru incetarea indeplinirii uneia dintre conditiile de obtinere a atestatului de auditor/inspector de siguranta rutiera, prevazute la art. 4, pana la indeplinirea integrala a conditiilor respective. Daca dupa 6 luni conditiile respective nu sunt indeplinite integral, suspendarea se prelungeste corespunzator;
- pentru depasirea nejustificata, cu cel putin un an, a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (5);
c) suspendarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera pe o perioada de un an, pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 11 alin. (6) si (7), daca incalcarea nu este considerata infractiune .
(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizeaza potrivit legii.

Art. 22
(1) Decizia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sanctiunile prevazute la art. 21 alin. (1) poate fi contestata la Comisie in termen de 15 zile de la comunicare .
(2) Contestatia exercitata potrivit alin. (1) suspenda executarea deciziei atacate, pana la ramanerea definitiva a deciziei.
(3) Comisia este obligata ca in termen de maximum 30 de zile sa emita o decizie in legatura cu contestatia . Decizia va fi respectata si executata intocmai de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
(4) Decizia Comisiei, prevazuta la alin. (3), poate fi atacata la instanta de contenctios administrativ competenta, in termen de 15 zile de la comunicare . Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in aceasta situatie.

Art. 23
Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, aplicata salariatului Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. responsabil, pentru incalcarea prevederilor art. 11 alin. (2)-(4);
b) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicata auditorului/inspectorului de siguranta rutiera, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) si c), art. 11 alin. (6) si (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum si pentru depunerea raportului la beneficiar cu depasirea nejustificata a termenului contractat de depunere;


Afişează Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 265/2008    Infrastructura ruriera    OG 6/2010Comentează: Legea nr. 265/2008, Republicata 2012, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera