Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

  Publicat: 06 Oct 2012       9368 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 680 din 1 octombrie 2012

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Art. 42
Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La alineatul (1) litera c), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, precum si lucrari si/sau reabilitari pentru stgrazile care sunt in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti;".

2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru lucrarile de instalare si dezvoltare a retelelor de comunicatii electronice Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va emite un aviz coordonator, in baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire pentru toate lucrarile din aria lor de competenta ."

3. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autorizatiile de construire prevazute la alin. (2) si (2^1) produc efecte de la data intrarii in vigoare a ultimei autorizatii de construire emise in conditiile prezentei legi."

Art. 43
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Afişează Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 154/2012    Comunicatii electronice    Internet    OUG 111/2011    Furnizor de retele publice de comunicatii electroniceComentează: Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice


Articole Juridice

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE: Furnizorii de servicii de comunicatii electronice nu pot fi obligati sa pastreze datele privind traficul si a datelor de localizare ale utilizatorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA privind conservarea datelor informatice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Orientarile Comisiei privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata nu impun obligatii particularilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un stat membru poate interzice conditionarea incheierii unui contract de furnizare de servicii de telecomunicatii de incheierea unui alt contract de catre utilizatorul final
Sursa: