Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23614 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

i) realizeaza dialogul cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;
j) realizeaza negocierile cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de negociere;
k) verifica propunerile tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva;
l) verifica propunerile financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
m) stabileste ofertele inacceptabile sau neconforme si motivele care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;
n) stabileste ofertele admisibile;
o) aplica criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire, stabileste oferta/ofertele castigatoare sau, dupa caz, formuleaza propunerea de anulare a procedurii de atribuire in cazuri justificate si elaboreaza raportul procedurii de atribuire;
p) transmite catre ofertanti comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
q) redacteaza contractul de achizitie publica;
r) transmite spre publicare anunturile de atribuire;
s) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
vs) indeplineste lucrarile legate de atribuirea contractelor de achizitie publica exceptate de la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte acte normative in domeniu;
t) indeplineste atributiile specifice privind procedurile de achizitii in cadrul programelor cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE .

Art. 28
(1) Personalul de specialitate informatica are urmatoarele atributii:
a) participa la punerea in practica si la actualizarea strategiei de informatizare a Inspectiei Judiciare;
b) participa, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, la analiza si implementarea aplicatiilor informatice comune;
c) asigura exploatarea programelor informatice elaborate de Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice si de Biroul de statistica judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, instaland produsele informatice si controland periodic, respectarea de catre operatorii de aplicatie a instructiunilor de utilizare;
d) asigura initierea personalului Inspectiei Judiciare in exploatarea aplicatiilor;
e) realizeaza aplicatii la nivelul Inspectiei Judiciare;
f) supravegheaza modul de utilizare a tehnicii de calcul si ia masurile necesare pentru asigurarea bunei functionari a acesteia;
g) asigura functionarea sistemelor de arhivare electronica a documentelor;
h) intocmeste documentele de specialitate necesare in vederea obtinerii semnaturii electronice de catre Inspectia Judiciara si de catre persoanele autorizate din cadrul Inspectiei Judiciare, a certificatelor prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, asigura initierea personalului autorizat in folosirea semnaturii electronice si sesizeaza de indata conducerea Inspectiei Judiciare daca are motive sa creada ca acestea au ajuns la cunostinta unui tert neautorizat sau ca informatiile esentiale cuprinse in certificat nu mai corespund realitatii;
i) aplica tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informtice, in vederea dezvoltarii unui sistem informtic juridic eficient;
j) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta, sigura si securizata a produselor si serviciilor informatice;
k) proiecteaza si elaboreaza specificatiile tehnice si propune spre achizitionare aplicatii informatice si baze de date, implementeaza si coordoneaza exploatarea acestora in sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
l) pastreaza evidenta specifica a dotarii cu produse si servicii informatice in cadrul Inspectiei Judiciare, respectiv locatie, echipamente, utilizatori, licente, versiuni ale sistemelor d eoperare si ale aplicatiilor informtice;
m) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor d einvestitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a Inspectiei Judiciare;
n) participa la elaborarea specificatiilor tehnice din cadrul documentatiei de achizitie si la evaluarea tehnica a ofertelor in procedurile de achizitionare de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
o) participa la receptionarea produselor si serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitie a produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
p) asigura legatura cu unitatile de service si reprezinta institutia in relatiile cu acestea, pentru mentinerea in stare de functionare a produselor si serviciilor informatice din sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
q) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficientizarea exploatarii produselor si serviciilor informatice in cadrul Inspectiei Judiciare;
r) intervine operativ, impreuna cu unittile de service, si pastreaza evidenta interventiilor acestora pentru a asigura functionarea permanenta a produselor si serviciilor informatice din cadrul Inspectiei Judiciare;
s) asigura asistenta tehncia pentru publicarea pe pagina de internet a Inspectiei Judiciare a informatiilor si a documentelor a caror publicare este prevazuta de lege sau de regulamente.
(2) Personalul de specialitate informtica indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef.

Sectiunea 4 - Directia registratura, sinteze si contencios


A 4.1. Dispozitii generale

Art. 29
(1) Directia registratura, sinteze si contencios are in componenta Serviciul registratura, secretariat si arhiva si Serviciul sinteze si contencios.
(2) Serviciul registratura, secretariat si arhiva este structurat in Biroul registratura, repartizare aleatorie si secretariat si Biroul arhiva si expeditii.

Art. 30
(1) In cadrul Directiei registratura, sinteze si contencios functioneaza personal de specialitate juridica asimilat magistratilor si personal contractual.
(2) Directia registratura, sinteze si contencios este condusa de un sef de directie, numit prin ordin al inspectorului-sef.
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac