Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

  Publicat: 26 Mar 2013       3057 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 156 din data de 25 martie 2013

(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

In urma actiunilor privind "Auditul financiar asupra unor categorii de prestatii sociale reflectate prin situatiile pe anul 2011" desfasurate la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, constatand o serie de abateri de la legalitate, consemnate in Raportul de audit financiar si Procesul-verbal de constatare, Curtea de Conturi a dispus prin Decizia nr. 14/V din 29 octombrie 2012 masuri de remediere a deficientelor.
In acest context este vizata si Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobandit o forma de protectie in Romania.
Ajutorul rambursabil se acorda lunar fiecarei persoane care indeplineste conditiile prevazute de lege, pe o perioada de maximum 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru inca o perioada de cel mult 3 luni, pentru motive intemeiate, fondurile banesti necesare acordarii ajutorului fiind asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
Desi persoanele mentionate au obligatia sa ramburseze sumele acordate cu titlul de ajutor, pe parcursul aplicarii prevederilor legii s-a constatat ca beneficiarii parasesc teritoriul Romaniei, iar sumele nu pot fi recuperate. Astfel, la finalul anului 2011 se inregistrau acumulari de debite totale in suma de 1.208.422 lei, situatie constatata ca neregula de catre Curtea de Conturi in urma auditului financiar.
Avand in vedere necesitatea punerii in aplicare a Deciziei nr. 14/V/2012 a Curtii de Conturi in ceea ce priveste reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobandit o forma de protectie in Romania, se impune modificarea Legii nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate trebuie remediate pana la finalul lunii martie 2013, constituind astfel o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Art. I
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1.La articolul 20, alineatul (1) litera m) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"m) sa primeasca, la cerere, in limitele disponibilitatilor financiare ale statului, un ajutor lunar nerambursabil, denumit in continuare ajutor, al carui cuantum este raportat la indicatorul social de referinta, pentru o perioada de maximum 6 luni, daca, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare. Pentru motive intemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru inca o perioada de cel mult 3 luni. Cuantumul ajutorului se stabileste la 1,08 ISR.
.............................................
(5) Fondurile banesti necesare in vederea acordarii ajutorului sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale."
2.La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ajutorul se solicita in termen de cel mult 3 luni de la dobandirea formei de protectie, iar dupa acest termen dreptul se prescrie."
3.La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22) cu urmatorul cuprins:
"(21) Ajutorul se plateste pe stat de plata . In situatia in care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata acestuia se suspenda, iar daca pana la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, nu se mai acorda.
(22) In situatia suspendarii ajutorului, agentiile teritoriale au obligatia efectuarii verificarilor pentru determinarea cauzelor care au condus la neridicarea acestuia de catre beneficiari. In cazul in care se constata ca acestia nu se mai afla pe teritoriul Romaniei sau ca realizeaza venituri pe membru de familie cel putin egale cu nivelul ajutorului, acordarea acestuia inceteaza."
Art. II
In situatia in care drepturile cu titlu de ajutor lunar rambursabil, acordate potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu au fost rambursate, acestea nu se mai supun recuperarii.
Art. III
In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va supune aprobarii Guvernului hotararea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Afişează OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Azil    OUG 16/2013    Legea 122/2006Comentează: OUG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Jurisprudenţă

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

RIL. Recursul – calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

Non bis in idem. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 162 din 23 ianuarie 2012

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Masura de luare in custodie publica si de returnare. Acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei. Aplicabilitatea masurii returnarii l
Pronuntaţă de: Decizia nr.954 din 15 februarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Expropriere in fapt. Acordarea de despagubiri reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013

Regimul juridic al terenului aferent unei case nationalizate.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta civila nr. 217 din 11.05.2011

Actiune in revendicare. Afectarea terenului proprietate privata de un drum de interes local. Despagubiri
Pronuntaţă de: Judecatoria Motru, Sentinta nr. 723 din 08.03.2011

Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2464 din 21.11.2011Articole Juridice

Validitatea inregistrarii unei marci corespunzand numelui unui alt jucator de fotbal celebru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile in care un solicitant de azil poate fi transferat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Statele membre UE pot refuza, pe baza dreptului national, acordarea vizei umanitare persoanelor care doresc sa intre pe teritoriul lor
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Conditiile in care un dezertor provenit dintr-un stat tert poate obtine azil in UE
Sursa: Euroavocatura.ro

Clarificarile CJUE ref. modalitatile prin care autoritatile nationale pot evalua credibilitatea orientarii homosexuale a solicitantilor de azil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro