Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

  Publicat: 28 Mar 2013       14398 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIE din 25 martie 2013 de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 162 din data de 26 martie 2013

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,

r)pot numi delegati ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant;
s)controleaza respectarea prevederilor prezentei metodologii in toate unitatile de invatamant din judet si sanctioneaza, in conformitate cu prevederile legale, incalcarea legislatiei in vigoare de catre membrii comisiilor de inscriere;
s)se asigura ca toti copiii care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul scolar 2013-2014 sunt inscrisi intr-o unitate de invatamant in clasa pregatitoare sau in clasa I si fac demersurile legale pentru a asigura participarea la educatie a acestora;
t)elaboreaza si transmit MEN raportul cu privire la modul de desfasurare a procesului de inscriere a copiilor in invatamantul primar, in termen de 10 zile de la incheierea ultimei etape de inscriere, si propun eventuale modificari ale prezentei metodologii.
(4)La sedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti participa persoana responsabila cu telverde, informand comisia referitor la toate aspectele semnalate pe aceasta cale .
Art. 53
(1)Comisia de inscriere din unitatea de invatamant este alcatuita din:
a)presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b)secretar - secretarul sef sau secretarul unitatii de invatamant;
c)membri - 1-7 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.
(2)Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant au urmatoarele atributii:
a)asigura informarea parintilor referitor la prevederile legale, la procedurile si calendarul inscrierii;
b)asigura crearea bazei de date privitoare la candidatii pentru inscrierea in clasa pregatitoare; in acest scop aloca un numar suficient de calculatoare pentru a asigura fluenta procesului de inscriere la clasa pregatitoare, precum si resursa umana necesara si competenta pentru operarea pe calculator;
c)verifica documentele depuse la inscriere, in prezenta parintilor, completeaza in aplicatia informatica si/sau valideaza cererile-tip de inscriere, cuprinzand datele personale si, dupa caz, informatia necesara pentru asigurarea departajarii candidatilor proveniti din alte circumscriptii;
d)raspund de transcrierea corecta a datelor in cererile-tip de inscriere si verifica, impreuna cu parintii, corectitudinea informatiilor introduse in aplicatia informatica; efectueaza corectarea greselilor sesizate;
e)stabilesc si anunta din timp criteriile de departajare specifice unitatii de invatamant, care se aplica in situatia in care exista mai multe cereri de la parinti din afara circumscriptiei scolare decat locuri ramase libere dupa inscrierea copiilor din circumscriptia scolara;
f)transmit, spre analiza si in vederea acordarii avizului de legalitate, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti criteriile specifice de departajare care se aplica in cazul in care exista mai multe solicitari de inscriere a copiilor din afara circumscriptiei scolare decat locuri libere;
g)proceseaza, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, cererile de inscriere ale parintilor care au domiciliul in afara circumscriptiei scolare si solicita inscrierea la respectiva unitate de invatamant pe locurile ramase libere; admit sau resping cererile acestora, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare, si propun consiliului de administratie al unitatii de invatamant lista candidatilor admisi, spre validare;
h)asigura marcarea in aplicatia informatica a cererilor-tip de inscriere depuse de parintii copiilor care provin din alta circumscriptie scolara, admisi in unitatea de invatamant;
i)asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei de inscriere din unitatea de invatamant, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru completarea ori validarea cererilor-tip de inscriere sau pentru a solicita informatii referitoare la cuprinderea copiilor in invatamantul primar;
j)afiseaza, in termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor inmatriculati la clasa pregatitoare;
k)asigura inscrierea copiilor care indeplinesc conditiile de la art. 45, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii si ale procedurii specifice elaborate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, si completeaza in aplicatia informatica datele acestora;
l)elaboreaza si transmit ISJ/ISMB raportul cu privire la modul de desfasurare a procesului de inscriere a copiilor in invatamantul primar, in termen de 5 zile de la incheierea ultimei etape de inscriere, si propun eventuale modificari ale prezentei metodologii.


CAPITOLUL XIV: Dispozitii finale
Art. 54
Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda.
Art. 55
Persoanele vinovate de transcrierea eronata a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
Art. 56
(1)Se interzice unitatilor de invatamant de stat sa instituie taxe sau sa solicite parintilor alte foloase pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I.
(2)Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale ori banesti de la parintii care solicita inscrierea in invatamantul primar.
(3)Personalul din invatamant care, in procesul de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I, savarseste fapte de natura penala sau care manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce ii revin este sanctionat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Art. 57
(1)Unitatile de invatamant cu program integrat de arta si sportiv care, potrivit reglementarilor in vigoare, pot organiza programul integrat incepand cu invatamantul primar pot scolariza elevi in invatamantul de arta si sportiv incepand cu clasa I.
(2)Inscrierea copiilor in clasa I cu program integrat de arta si sportiv se face in conformitate cu prevederile legii si ale metodologiilor in vigoare.
Art. 58
Comisiile/Comisia judetene/a municipiului Bucuresti monitorizeaza si controleaza activitatea comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant, verificand respectarea legalitatii, a transparentei si a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de inscriere din unitatile de invatamant sau documentele depuse pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare sau in clasa I, si iau/ia masurile care se impun pentru respectarea legalitatii si asigurarea drepturilor egale pentru toti copiii.
Art. 59
Comisia nationala verifica, direct sau prin delegatii sai, respectarea prezentei metodologii si ia masurile care se impun pentru respectarea acesteia.
Art. 60

Afişează METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Elevi    An scolar    Anul scolar 2013-2014    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu