Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului

Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului

  Publicat: 16 Mar 2009       98192 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului.
Ultimele modificari aduse prin:
- Legea nr. 562/2004
- Legea nr. 24/2005
- O.U.G. nr. 153/2008 publicata in MOF nr. 769 din 17/11/2008.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,

Art. 691. - (1) Limitele de varsta in gradul profesional pana la care politistii pot fi mentinuti in serviciu sunt:

a) pentru agentii si ofiterii de politie, pana la gradul de comisar-sef - 55 de ani;

b) pentru ofiterii de politie cu gradul de chestor de politie ori superioare - 60 de ani.

(2) Chestorii de politie, chestorii principali de politie, chestorii sefi de politie si chestorii generali de politie a caror stare de sanatate le permite rezolvarea in foarte bune conditii a atributiilor ce le revin pot fi mentinuti in serviciu pana la varsta de 62 de ani.

(3) Comisarii-sefi de politie pot fi mentinuti in activitate pana la varsta de 57 de ani, daca starea de sanatate le permite indeplinirea atributiilor.

(4) Pentru ofiterii prevazuti la alin. (2) si (3), aprobarea de mentinere in serviciu se da semestrial de catre ministrul administratiei si internelor, la propunerea sefilor ierarhici ai acestora.

Art. 70. - Politistul care a absolvit o institutie de invatamant a Ministerului Administratiei si Internelor si caruia i-au incetat raporturile de serviciu in primii 10 ani de activitate din motive imputabile lui este obligat sa restituie cheltuielile efectuate cu pregatirea sa, proportional cu perioada ramasa pana la 10 ani, potrivit angajamentului incheiat in acest sens.CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitoriiArt. 71. - (1) Politistii care la data incetarii raporturilor de serviciu nu indeplinesc conditiile de varsta si vechime pentru a li se acorda pensie de serviciu beneficiaza de programe de reconversie profesionala astfel:

a) in ultimele 6 luni dinaintea adoptarii masurilor prevazute la art. 69 lit. j);

b) dupa aparitia situatiei prevazute la art. 69 lit. b).

(2) Reconversia profesionala a politistilor aflati in situatiile mentionate la alin. (1) se asigura prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza protocoalelor incheiate in acest sens.

(3) Modul de organizare si desfasurare a programelor de reconversie profesionala se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(4) In vederea reconversiei profesionale politistii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, alte forme de pregatire profesionala, organizate de Ministerul Administratiei si Internelor, si, cu suportarea cheltuielilor de catre acest minister, cursuri organizate de alte ministere, precum si de catre institutii ori persoane juridice de drept privat autorizate, potrivit legii, in acest scop.

(5) Contravaloarea cursurilor organizate in afara Ministerului Administratiei si Internelor in conditiile alin. (4) se suporta din bugetul acestuia, in limita a 3 salarii brute obtinute de politist la data incetarii raporturilor de serviciu .

Art. 72. - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi politistilor aflati in functie nu le sunt aplicabile dispozitiile acesteia privind conditiile de studii si stagiu in grad, cu exceptia cazurilor in care acestia fac obiectul unei avansari sau promovari.

(2) La aceeasi data politistilor absolventi cu diploma ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului Administratiei si Internelor sau ai altor institutii de invatamant superior acreditate le vor fi acordate grade profesionale in conditiile stabilite prin prezenta lege.

(3) Politistii vor depune juramantul de credinta. Refuzul depunerii juramantului de credinta atrage destituirea din politie, acesta fiind consemnat prin incheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevazute la art. 23 alin. (1).

Art. 73. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi gradele militare ale politistilor vor fi echivalate cu gradele profesionale, conform pregatirii si studiilor fiecaruia, cu mentinerea drepturilor castigate anterior, dupa cum urmeaza:

A. Ofiterii de politie:

a) sublocotenent - subinspector de politie;

b) locotenent - inspector de politie;

c) capitan - inspector principal de politie;

d) maior - subcomisar de politie;

e) locotenent-colonel - comisar de politie;

f) colonel - comisar-sef de politie;

g) general de brigada - chestor de politie;

h) general-maior - chestor principal de politie;

i) general-locotenent - chestor-sef de politie;

j) general - chestor general de politie.

B. Agentii de politie:

a) maistru militar clasa a IV-a si sergent-major - agent de politie;

b) maistru militar clasa a III-a si plutonier - agent principal de politie;

c) maistru militar clasa a II-a si plutonier-major - agent-sef adjunct de politie;

d) maistru militar clasa I si plutonier adjutant - agent-sef de politie;

e) maistru militar principal si plutonier adjutant-sef - agent-sef principal de politie.

(2) Echivalarea gradelor privind agentii si ofiterii de politie este valabila si in cazul incetarii raporturilor de serviciu ale politistilor, precum si in cazul mutarii cadrelor militare sau a politistilor intre unitatile de politie si celelalte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor ori in cazul transferului la/de la alte institutii din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, dupa caz.

(3) Comisarilor-sefi de politie care au o vechime in gradul profesional sau in gradul de colonel de minimum 5 ani si au fost incadrati in aceasta perioada cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad profesional de chestor de politie sau general de brigada ori superioare si au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul de cel putin a€śfoarte buna€ť, la incetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de politie, in conditiile prezentei legi.

(4) Politistii ofiteri care nu au absolvit studii superioare de scurta sau de lunga durata cu diploma vor fi incadrati in functii potrivit gradelor profesionale echivalente.

(5) Ofiterilor de politie stabiliti la alin. (1) lit. A li se va acorda gradul profesional urmator numai dupa absolvirea studiilor superioare corespunzatoare categoriei din care fac parte.

(6) Agentii de politie care nu au absolvit studii liceale si postliceale cu diploma vor fi incadrati in functii potrivit gradelor profesionale echivalente.

(7) Agentii de politie care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiteri vacante, in conditiile prezentei legi.

(8) Perioada acordata politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalarii in gradele corespunzatoare functiei pe care o detin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Daca dupa expirarea perioadei de 5 ani politistii nu si-au definitivat studiile necesare echivalarii in gradele profesionale pe care le au, ofiterii de politie vor fi incadrati in categorii si grade profesionale corespunzatoare pregatirii, iar agentilor de politie le vor inceta raporturile de serviciu .

Afişează Legea nr. 360/2002, privind Statutul politistului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice