Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

  Publicat: 27 May 2013       12714 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 24 mai 2013

A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Planul de Dezvoltare Regionala este principalul instrument de planificare strategica multianuala a unei regiuni de dezvoltare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act adoptat de organele de stat,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Pierderea increderii in moneda unei tari sau in alte active financiare ale acesteia,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

Planul de redresare include si un capitol distinct privind planul de achitare a debitelor catre creditori.
Articolul 93
Administratorul judiciar negociaza cu creditorii aplicarea planului de achitare a debitelor, in cadrul caruia sunt prezentate si calendarul negociat pentru rambursarea datoriei, si conditiile de rambursare.
Articolul 94
Planul de redresare poate defavoriza unele creante, poate prelungi data scadentelor si poate modifica rata dobanzii, penalitatile sau oricare alte clauze din cuprinsul contractului ori al celorlalte izvoare ale obligatiilor unitatii administrativ-teritoriale.
Articolul 95
Se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata in planul de redresare daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, acesta prevede o modificare fie a creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia.
Articolul 96
Garantiile create dupa declararea insolventei nu sunt valide inainte de aprobarea, in scris, si acordarea garantiei de continuare a furnizarii serviciilor publice esentiale de catre administratorul judiciar.
Articolul 97
(1) In cazul in care creantele cuprinse in tabloul definitiv de creante au fost stinse integral, ordonatorul principal de credite si administratorul propun judecatorului-sindic incheierea procedurii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale.
(2) Daca planul de achitare a debitelor catre creditori stipuleaza rambursarea a mai putin de 100% din datorii, administratorul judiciar se asigura ca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) unitatea administrativ-teritoriala respecta prevederile din planul de redresare;
b) unitatea administrativ-teritoriala a luat toate masurile necesare pentru maximizarea veniturilor si reducerea cheltuielilor si inca nu poate sa respecte toate obligatiile financiare;
c) toate bunurile din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciilor publice esentiale au fost vandute, concesionate, inchiriate, lichidate, iar serviciile si activitatile conexe, altele decat cele determinate ca fiind servicii publice esentiale, au fost desfiintate/sistate pentru a ajuta la indeplinirea cererilor creditorilor;
d) au fost intreprinse toate masurile pentru reorganizarea compartimentelor din structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliului judetean, dupa caz, si din institutiile sau serviciile publice de interes local sau judetean, dupa caz, finantate integral sau partial prin subventii de la bugetul local.
Articolul 98
Planul de redresare este comunicat de administratorul judiciar tuturor creditorilor, in notificare precizandu-se si data sedintei adunarii creditorilor, ce are pe ordinea de zi deliberarea cu privire la acest plan .
Articolul 99
Pentru validitatea deliberarilor cu privire la planul de redresare este necesara intrunirea voturilor majoritatii creditorilor, reprezentand cel putin 2/3 din valoarea creantelor.
Articolul 100
Judecatorul-sindic convoaca o sedinta, in termen de 20 de zile de la inregistrarea planului de redresare la tribunal, in care planul este admis, in forma initiala sau modificata, sau respins de judecatorul-sindic, dupa caz, dupa audierea persoanelor citate. In cazul respingerii planului, judecatorul-sindic acorda un nou termen pentru refacerea acestuia.
Articolul 101
In momentul pronuntarii hotararii de admitere a planului de redresare, activitatea si structura aparatului de specialitate al primarului sau consiliului judetean, dupa caz, si a institutiilor sau serviciilor publice de interes local sau judetean, dupa caz, indiferent de forma de finantare, sunt reorganizate in mod corespunzator, iar creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate in consecinta.
Articolul 102
Creditorii isi conserva actiunile lor, pentru intreaga valoare a creantelor, impotriva codebitorilor si fideiusorilor unitatii administrativ-teritoriale, chiar daca au votat pentru acceptarea planului.
Articolul 103
Executarea planului de redresare nu poate dura mai mult de 3 ani, cu incepere de la data admiterii acestuia.
Articolul 104
Daca planul de redresare stipuleaza o reducere de personal, se indica masurile luate deja si masurile care trebuie luate pentru restructurarea personalului.
Articolul 105
Orice furnizor de servicii de electricitate, gaze, apa, telecomunicatii si alte servicii similare nu are dreptul ca in perioada aplicarii procedurii de insolventa potrivit prezentei ordonante de urgenta sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre unitatea administrativ-teritoriala sau catre institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean, dupa caz, indiferent de forma de finantare .
Articolul 106
Administratorul judiciar organizeaza procedura de lichidare a activelor apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale, asa cum este prevazut in planul de redresare.
Articolul 107
(1) Fondurile obtinute prin vanzarea bunurilor aflate in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie de orice fel, sunt distribuite pentru achitarea:a) impozitelor, taxelor si a altor costuri asociate vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru pastrarea si gestionarea acestor bunuri, precum si plata salariilor angajatilor;
b) creantelor garantate ale creditorilor, inclusiv sumele imprumutate, dobanzile, ratele modificate si orice tip de penalitati, precum si a altor cheltuieli asociate.
(2) Daca sumele rezultate din vanzarea acestor bunuri au fost insuficiente pentru plata integrala a respectivelor creante garantate, creditorii beneficiaza, pentru suma ramasa neplatita, de creante chirografare, potrivit ordinii de preferinta corespunzatoare categoriei si naturii acestora.
(3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunului supus garantiei sale, daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii.
Articolul 108
Creantele negarantate sunt platite in ordinea stabilita de art. 68-72 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si au aceeasi ordine de preferinta. Sectiunea a 10-a
Procedura de inchidere a insolventei
Articolul 109
(1) In cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile starii de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale, judecatorul-sindic pronunta o hotarare de inchidere a procedurii, chiar daca nu au fost stinse toate creantele cuprinse in planul de redresare. Restul creantelor nestinse in procedura de insolventa vor fi cuprinse in planul de redresare a starii de criza financiara.
(2) Sentinta de inchidere a procedurii este notificata de judecatorul-sindic unitatii administrativ-teritoriale si tuturor creditorilor, pentru efectuarea mentiunii in registrul local al situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, si se afiseaza in extras la sediul tribunalului.
Articolul 110
(1) La cererea administratorului judiciar, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului unitatii administrativ-teritoriale, ajunsa in stare de insolventa, sa fie suportata de catre persoanele cu atributii de administrare a patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale, care au contribuit la intrarea unitatii administrativ-teritoriale in aceasta situatie, prin una dintre urmatoarele fapte:a) folosirea bunurilor sau creditelor unitatii administrativ-teritoriale in scop personal, colectiv sau in beneficiul altei persoane;
b) au dispus, in interes personal, colectiv sau in beneficiul altei persoane, continuarea unei activitati care determina intrarea in starea de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale;
c) utilizarea de falsuri contabile, declararea disparitiei unor documente contabile sau nerespectarea legislatiei in vigoare la completarea registrelor contabile;
d) abuzul sau ascunderea unor activitati ale unitatii administrativ-teritoriale sau cresterea fictiva a acestor activitati;
e) utilizarea de mijloace ilicite pentru obtinerea de fonduri pentru unitatea administrativ-teritoriala, in vederea amanarii suspendarii platilor;
Afişează OUG 46/2013, privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Insolventa    OUG 46/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Apel incident. Interes in formularea apelului incident. Invocarea exceptiei inadmisibilitatii apelului incident in cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2004 din 20 octombrie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor