Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 50/2013, privind reglementarea unor masuri fiscale

OUG 50/2013, privind reglementarea unor masuri fiscale

  Publicat: 04 Jun 2013       6694 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 50/2013, privind reglementarea unor masuri fiscale

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 320 din 03 iunie 2013

Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Confirmare intr-o anumita functie
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Confirmare intr-o anumita functie
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

(6) Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor prevazute la alin. (1).
(7) In situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare se respinge, contribuabilul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.
6. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Penalitatea de intarziere prevazuta la art. 1201 din Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata . 7. La articolul 161 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata, precum si a penalitatilor de intarziere ce pot face obiectul amanarii la plata potrivit art. 171, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
8. La articolul 161 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
f) in cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.
9. La articolul 161, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5)
si (6), cu urmatorul cuprins:
(5) Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor esalonate la plata potrivit prezentului articol .
(6) In situatia in care, ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal constata ca informatiile cuprinse in documentele anexate la cererea depusa potrivit alin. (1) lit. a) nu corespund realitatii, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de esalonare la plata si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 13 si 14.
10. La articolul 171, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Garantiile ori valoarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (9)-(111) trebuie sa acopere si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata .
Articolul IV
(1) Prevederile art. III pct. 6 intra in vigoare la data de 1 iulie 2013 si se aplica creantelor fiscale scadente dupa aceasta data .
(2) Prevederile art. III pct. 3 se aplica si esalonarilor la plata in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Prevederile art. III pct. 8 se aplica cererilor de acordare a esalonarilor la plata depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Articolul V
(1) Contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente, pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau transmise spre recuperare acestei autoritati, denumite in continuare obligatii fiscale.
(2) Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale. Limita sumei de incasat se analizeaza in functie de obligatiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amanare la plata prevazute la alin. (9) sau alin. (10) lit. a) , dupa caz.
(3) Amanarea la plata nu se acorda:a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei;
b) contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile competente;
c) contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In scopul amanarii la plata, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amanarii, precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la aceasta. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amanare la plata .
(5) Documentul prevazut la alin. (4) se emite de catre autoritatea competenta la cererea contribuabilului, in termen de 5 zile de la data solicitarii. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza. In acest caz, in documentul emis autoritatea competenta confirma ca a luat act de notificarea contribuabilului.
(6) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amanare la plata, ori de cate ori este cazul, cu respectarea limitei prevazute la alin. (2).
(7) Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
(8) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.
(9) Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de respingere, dupa caz.
(10) In cazul aprobarii cererii si daca contribuabilul a renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, organul fiscal emite:a) decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale;
b) decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata .
(11) Autoritatea competenta efectueaza plata sumelor datorate contribuabilului intr-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contribuabilului in scopul derularii proiectului cu finantare europeana. Virarea sumelor se efectueaza cu conditia prezentarii de catre contribuabil a ordinului de plata prin care isi achita obligatiile fiscale amanate la plata .
(12) Pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilii nu datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, daca au renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.
(13) In situatia in care contribuabilii nu au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, acestia datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata, potrivit legii. Dispozitiile art. 119 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.
(14) Ori de cate ori, anterior finalizarii amanarii la plata, autoritatile competente prevazute la alin. (1) notifica organului fiscal ca suma inscrisa in documentul emis potrivit alin. (4) nu mai este datorata, in intregime sau in parte, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial, dupa caz. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata .
(15) Pe perioada amanarii la plata:a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;
b) nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.
(16) In situatia in care sumele individualizate in deciziile prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10) lit. a) se sting in totalitate, organul fiscal comunica contribuabilului decizia de finalizare a amanarii la plata . In situatia in care contribuabilul a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, potrivit notificarii prevazute la alin. (5), odata cu decizia de finalizare a amanarii la plata organul fiscal emite si decizia de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor individualizate in decizia prevazuta la alin. (10) lit. b) .
(17) In situatia in care, in termen de 2 ani de la data comunicarii deciziilor prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10), amanarea la plata nu a fost finalizata, aceasta inceteaza, caz in care organul fiscal comunica contribuabilului decizia de incetare a amanarii la plata . In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata .
(18) Notificarea prevazuta la alin. (5) poate fi depusa si pe perioada amanarii la plata . In acest caz:a) autoritatea sau institutia publica emite un nou document care inlocuieste documentul emis initial potrivit alin. (4);
b) in baza documentului prevazut la lit. a) organul fiscal revoca decizia de amanare la plata emisa potrivit alin. (9) si emite deciziile de amanare la plata potrivit alin. (10).
(19) Pentru contribuabilii care au depus cereri de rambursare la autoritatile competente, nu incepe sau se suspenda executarea silita a obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1) in limita sumei solicitate la rambursare pentru care termenul de plata a cererii de rambursare a fost depasit. In acest caz autoritatea competenta emite un document prin care certifica intarzierea platii cererii de rambursare si cuantumul sumei solicitate la rambursare. Suspendarea inceteaza in cazul emiterii unei decizii de respingere a amanarii la plata .
(20) Contribuabilii care au incasat, dupa termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare aprobate, de la autoritatile competente, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de scutirea la plata dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura, aferente obligatiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata si data platii, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:a) obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt validate de catre autoritatea competenta;
b) dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;
c) contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.
(21) Contribuabilii care au de incasat sume, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, de la autoritatile competente beneficiaza de amanarea la plata, in limita sumei solicitate la rambursare, in vederea scutirii, a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura, aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa depunerea cererii de rambursare in cauza, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:a) obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt stinse la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
b) dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;
c) contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.
(22) Scutirea la plata dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura potrivit alin. (21) se acorda dupa validarea si plata cheltuielii reprezentand obligatia fiscala principala care a generat dobanda, penalitatea de intarziere sau accesoriul de orice natura, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata si data platii.
(23) In scopul acordarii facilitatilor prevazute la alin. (20)-(22), contribuabilii depun la organul fiscal competent cererea de acordare a facilitatii, precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica, dupa caz:a) valoarea cererii de rambursare si perioada de intarziere in procesarea si plata acesteia;


Afişează OUG 50/2013, privind reglementarea unor masuri fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal 2013    Impozit pe profit    Declaratia 100    Declaratia 101    Declaratia 104    Declaratii online    TVA    OUG 50/2013Comentează: OUG 50/2013, privind reglementarea unor masuri fiscale
Jurisprudenţă

TVA. Deducere. Documente justificative. Impozit pe profit. Cheltuieli deductibile. Plata primelor de asigurare al caror beneficiar este directorul gen
Pronuntaţă de: Decizia nr.1553 din 10 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Impozit pe profit. Venitul din 1994 . Perisabilitati
Pronuntaţă de: Decizia nr.715 din 26 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe profit. Nerealizarea de venituri. Derularea unor credite bancare neperformante, prin folosirea acestora in alte scopuri decat acelea pentru
Pronuntaţă de: Decizia nr.188 din 23 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

TVA. Deducere. Documente justificative. Impozit pe profit. Cheltuieli deductibile. Plata primelor de asigurare al caror beneficiar este directorul gen
Pronuntaţă de: Decizia nr.1553 din 10 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Impozit pe profit. Venitul din 1994 . Perisabilitati
Pronuntaţă de: Decizia nr.715 din 26 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe profit. Nerealizarea de venituri. Derularea unor credite bancare neperformante, prin folosirea acestora in alte scopuri decat acelea pentru
Pronuntaţă de: Decizia nr.188 din 23 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

TVA. Deducere. Documente justificative. Impozit pe profit. Cheltuieli deductibile. Plata primelor de asigurare al caror beneficiar este directorul gen
Pronuntaţă de: Decizia nr.1553 din 10 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Impozit pe profit. Venitul din 1994 . Perisabilitati
Pronuntaţă de: Decizia nr.715 din 26 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe profit. Nerealizarea de venituri. Derularea unor credite bancare neperformante, prin folosirea acestora in alte scopuri decat acelea pentru
Pronuntaţă de: Decizia nr.188 din 23 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Raport de inspectie fiscala. Deductibilitatea cheltuielilor de consultanta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1470 din data de 20 martie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios adminsitrativ si fiscalArticole Juridice

Obligatia cluburilor sportive de a se transforma in societati sportive pe actiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Determinarea profitului impozabil al sediilor permanente
Sursa: EuroAvocatura.ro

Recuperarea pierderii fiscale in cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

TVA la incasare - data aplicarii pentru fiecare caz
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cine pierde si cine castiga prin introducerea platii TVA la incasarea facturii?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spete privind infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat, finalizate prin acte de sesizare a instantelor de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre amortizarea imobilizarilor corporale
Sursa: EuroAvocatura.ro