Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       22013 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,

(1) Consilierul de probatiune din serviciul de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (5) participa la pregatirea pentru liberare a persoanelor private de libertate alaturi de personalul specializat din cadrul penitenciarelor, al centrelor educative sau de detentie .
(2) Participarea consilierului de probatiune la pregatirea pentru liberare poate fi realizata cu cel mult 6 luni inainte de momentul la care persoana privata de libertate poate fi propusa pentru liberare sau inlocuire a masurii educative privative de libertate cu asistarea zilnica in cazul minorilor.
(3) In cadrul activitatii de pregatire pentru liberare, consilierul de probatiune deruleaza programe specifice si alte activitati de sprijinire in reluarea relatiilor cu comunitatea .

Art. 109
(1) La lucrarile comisiei pentru liberare conditionata a persoanelor private de libertate participa un consilier de probatiune desemnat in acest sens din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (5).
(2) In situatia in care persoana propusa pentru liberare conditionata are un rest de pedeapsa ramas neexecutat mai mare de 2 ani la data liberarii, consilierul de probatiune formuleaza, in cadrul comisiei, propuneri cu privire la obligatiile prevazute la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care instanta le poate impune, in functie de particularitatile cazului.
(3) Propunerile consilierului de probatiune au la baza informatiile si datele obtinute din documentele existente la nivelul unitatii de detentie, precum si date obtinute de la nivelul comunitatii din care provine persoana .
(4) Propunerile consilierului de probatiune sunt mentionate in cadrul procesului-verbal incheiat de comisie si inaintat instantei care se pronunta asupra liberarii conditionate.

Art. 110
(1) Un consilier de probatiune desemnat din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (5) participa, in cadrul consiliului educativ organizat la nivelul centrului educativ, respectiv al comisiei din centrul de detentie, la lucrarile privind propunerea de inlocuire a masurii educative privative de libertate cu masura asistarii zilnice si propunerea de liberare a minorului care a implinit 18 ani din centrul educativ sau de detentie .
(2) In cadrul lucrarilor mentionate la alin. (1), consilierul de probatiune prezinta referatul de evaluare intocmit potrivit art. 42 alin. (3).
(3) Referatul de evaluare este atasat procesului-verbal incheiat de consiliul educativ sau comisia prevazuta la alin. (1) si inaintat instantei.
(4) In vederea intocmirii referatului de evaluare, centrul educativ, respectiv centrul de detentie, are obligatia de a informa serviciul de probatiune, cu cel putin 14 zile inainte, cu privire la data la care situatia persoanei va fi analizata de catre consiliul educativ sau comisia prevazuta la alin. (1).
(5) Pentru intocmirea referatului de evaluare, consilierul de probatiune are acces la documentele din dosarul minorului privat de libertate de la nivelul centrului educativ sau al centrului de detentie . La solicitarea consilierului de probatiune, centrul educativ sau centrul de detentie transmite copii de pe documentele cuprinse in dosarul individual, in termen de 5 zile de la data solicitarii acestora.


Capitolul VII - Acte ale consilierului de probatiune


Art. 111
(1) In activitatea de probatiune, in cazurile expres prevazute de lege, consilierul de probatiune emite decizii care sunt obligatorii pentru persoana supravegheata si pentru institutiile din comunitate vizate. Deciziile consilierului de probatiune sunt avizate de catre seful ierarhic superior.
(2) Impotriva deciziilor consilierului de probatiune, persoana sau institutia din comunitate vizata poate face plangere la judecatorul delegat cu executarea, in termen de 10 zile de la comunicare . Plangerea persoanei supravegheate nu suspenda executarea deciziei atacate.
(3) Judecatorul delegat cu executarea fixeaza un termen pentru solutionarea plangerii si citeaza partile .
(4) Plangerea se solutioneaza in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, dupa ascultarea petentului si a consilierului de probatiune. Neprezentarea partilor legal citate nu impiedica solutionarea plangerii.
(5) Consilierul de probatiune motiveaza decizia emisa in fata judecatorului delegat cu executarea in vederea solutionarii plangerii.
(6) Incheierea prin care judecatorul delegat cu executarea solutioneaza plangerea este obligatorie pentru persoana sau institutia care a formulat plangerea si pentru consilierul de probatiune.

Art. 112
(1) Impotriva actelor consilierului de probatiune care vizeaza aspecte esentiale in activitatea de probatiune, altele decat cele prevazute la art. 111, precum si impotriva avertismentelor consilierului de probatiune, persoana aflata in evidenta serviciului de probatiune poate face plangere la seful ierarhic superior al consilierului.
(2) In caz de admitere a plangerii, seful ierarhic superior poate dispune refacerea actului de catre consilierul de probatiune responsabil sau desemnarea unui alt consilier din cadrul serviciului de probatiune.

Art. 113
(1) Nu se poate face plangere impotriva evaluarilor realizate de catre consilierul de probatiune, a propunerilor adresate organelor judiciare sau a altor comisii prevazute de lege sau impotriva sesizarilor instantei de judecata in cazurile in care sesizarea este de competenta sa.
(2) Fata de propunerile consilierului de probatiune adresate organelor judiciare sau altor comisii prevazute de lege, persoana care face obiectul propunerii poate formula obiectii in cadrul procedurilor judiciare respective.

Art. 114
Seful ierarhic superior are dreptul de a verifica actele efectuate de consilierul de probatiune sau de catre conducatorul unui compartiment din cadrul serviciului de probatiune, in derularea activitatii de probatiune.


Capitolul VIII - Colaborarea cu institutiile din comunitate


Art. 115
(1) In derularea activitatii de probatiune, consilierii de probatiune colaboreaza cu institutiile din comunitate .
(2) In vederea colaborarii eficiente cu institutii din comunitate si cu alte autoritati sau institutii publice, Directia incheie protocoale de colaborare la nivel national.
(3) In vederea abilitarii institutiilor din comunitate conform Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, la solicitarea judecatorului delegat cu executarea, Directia intocmeste un raport prin consultarea serviciului sau a serviciilor de probatiune din raza teritoriala pentru care institutia solicita abilitarea.
(4) Raportul contine concluzii referitoare la compatibilitatea activitatii ori serviciului pentru care este solicitata abilitarea cu standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si alte informatii considerate relevante sau solicitate de catre judecatorul delegat cu executarea .
(5) Judecatorul delegat cu executarea se pronunta asupra abilitarii in camera de consiliu, cu citarea persoanei care solicita abilitarea si a Directiei. Directia ofera informatii suplimentare sau solicita judecatorului obligarea institutiei din comunitate de a comunica astfel de informatii, daca este cazul .
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.