Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       23629 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

h) orice alte documente relevante pentru caz.
(3) Pe durata supravegherii, persoana supravegheata si judecatorul delegat cu executarea au dreptul de a consulta continutul dosarului de probatiune. Oricare alta persoana poate consulta continutul dosarului de probatiune, la cerere si numai cu acordul scris al persoanei supravegheate.
(4) Consultarea documentelor prevazute la alin. (2) se face in prezenta consilierului de probatiune manager de caz sau, in lipsa acestuia, in prezenta unei persoane desemnate de catre seful ierarhic superior.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) pot solicita fotocopii din dosarul de probatiune intr-un numar justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante.
(6) In cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de probatiune responsabil de caz pune la dispozitia acestora informatii din dosarul de probatiune, fara ca acordul expres al persoanei supravegheate sa fie necesar in acest sens.

Art. 54
(1) In cadrul primei intrevederi, consilierul de probatiune manager de caz informeaza persoana condamnata cu privire la masurile de supraveghere si obligatiile pe care trebuie sa le execute si cu privire la consecintele respectarii sau nerespectarii acestora.
(2) In cazul in care persoana supravegheata are de executat obligatii a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate decat serviciul de probatiune, consilierul informeaza persoana despre acestea.

Art. 55
(1) Organizarea si desfasurarea activitatii de supraveghere se efectueaza in baza unui plan de supraveghere intocmit de catre consilierul de probatiune manager de caz, tinand seama de evaluarea initiala si cu implicarea persoanei supravegheate.
(2) Planul de supraveghere se intocmeste in cel mult 30 de zile de la prima intrevedere si este revizuit ori de cate ori este necesar, in functie de schimbarile intervenite in situatia persoanei si evolutia cazului.

Art. 56
(1) Consilierul de probatiune manager de caz controleaza nemijlocit respectarea de catre persoana supravegheata a masurilor de supraveghere prevazute la art. 85 alin. (1), respectiv art. 93 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata durata termenului de supraveghere .
(2) Controlul respectarii masurilor de supraveghere prevazute la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre consilierul de probatiune manager de caz, pe perioada stabilita de judecatorul delegat cu executarea, potrivit art. 101 alin. (5) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 57
In exercitarea controlului respectarii masurilor de supraveghere, consilierul stabileste si deruleaza intrevederi cu persoana supravegheata la sediul serviciului de probatiune, efectueaza vizite anuntate sau inopinate la locuinta persoanei sau in alte locuri, in functie de specificul situatiei, solicita documente privind structura familiei, a persoanelor care se afla in intretinerea sa sau in a caror intretinere se afla, documente privind situatia locativa, a locului de munca si a mijloacelor de existenta, verifica periodic datele furnizate de persoana supravegheata si indeplineste orice alte masuri de control adaptate cazului.

Art. 58
Consilierul de probatiune manager de caz stabileste continutul concret al obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c), art. 93 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3), respectiv art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de evaluarea initiala a persoanei supravegheate si de posibilitatile concrete de executare existente la nivelul comunitatii.

Art. 59
(1) Controlul executarii obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c) si art. 93 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre consilierul de probatiune manager de caz pe perioada executarii acestora in cadrul termenului de supraveghere .
(2) Controlul executarii obligatiilor prevazute la art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre consilierul de probatiune manager de caz, pe durata executarii acestora in cadrul perioadei prevazute la art. 56 alin. (2).

Art. 60
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si de nevoile persoanei, identifica un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala in cadrul unei institutii din comunitate dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(2) In urma identificarii cursului de pregatire scolara ori de calificare profesionala si a stabilirii institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita pentru executarea obligatiei.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea cursului de pregatire scolara ori de calificare profesionala.
(5) La finalizarea cursului, documentul eliberat de catre institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat si care atesta urmarea acestuia este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 61
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si nevoile persoanei si in functie de utilitatea activitatilor pentru comunitate, stabileste in care din cele doua institutii din comunitate mentionate in hotararea judecatoreasca urmeaza a se executa obligatia.
(2) In urma stabilirii activitatii pe care urmeaza sa o presteze persoana si a institutiei din comunitate stabilite ca loc de executare, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia stabilita pentru executarea obligatiei.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea activitatii de prestare a muncii neremunerate in folosul comunitatii.
(5) La finalizarea activitatii, documentul eliberat de catre institutia din comunitate care atesta prestarea muncii este atasat, in copie, dosarului de probatiune.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, privind supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 62
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de frecventare a unui program de reintegrare sociala, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si de nevoile persoanei, identifica un program de reintegrare sociala potrivit, fie la nivelul serviciului de probatiune, fie in cadrul unei institutii din comunitate dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(2) In situatia in care programul de reintegrare sociala stabilit este disponibil la nivelul serviciului de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz fie deruleaza programul, daca are pregatire specifica, fie asigura transmiterea cazului catre consilierul de probatiune specializat in acest sens, din cadrul serviciului de probatiune.
(3) In situatia in care programul de reintegrare sociala stabilit nu este disponibil sau nu poate fi derulat la nivelul serviciului de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz identifica o institutie din comunitate in cadrul careia persoana supravegheata poate urma programul dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(4) In urma stabilirii institutiei din comunitate potrivit alin. (3), consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita pentru executarea obligatiei.
(5) Decizia prevazuta la alin. (4) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei de frecventare a unui program de reintegrare sociala se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(6) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea programului de reintegrare sociala.
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.