Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

  Publicat: 16 Aug 2013       48308 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Publicat in Monitorul Oficial 514 din 14 august 2013

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevazut in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.

(1) Veniturile prevazute la art. 86 se incaseaza de catre administratia penitenciarului in care se afla persoana condamnata si se repartizeaza dupa cum urmeaza:
a) 40% din venit revine persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executarii pedepsei privative de libertate 90% din acesta, iar 10% se consemneaza pe numele sau, la Trezoreria Statului, urmand sa fie incasat in momentul punerii in libertate;
b) 60% din venit revine administratiei penitenciarului, constituind venituri proprii care se incaseaza, se contabilizeaza si se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale privind finantele publice.
(2) Administratia penitenciarului are obligatia de a aduce la cunostinta persoanei condamnate posibilitatea incheierii unui contract de asigurare privind contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestata, pe perioada executarii pedepsei privative de libertate. Plata contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat se poate face din cota de 90% prevazuta la alin. (1) lit. a) repartizata pe numele persoanei condamnate.
(3) In cazul in care persoana condamnata a fost obligata la plata de despagubiri civile, care nu au fost achitate pana la data primirii in penitenciar, o cota de 50% din procentul prevazut la alin. (1) lit. a) se utilizeaza pentru repararea prejudiciului cauzat partii civile.

Recuperarea pagubelor Art. 88
(1) Persoanele condamnate raspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor in penitenciar sau la locul de munca .
(2) Prejudiciul cauzat administratiei penitenciarului se repara pe baza ordinului de imputare emis de catre directorul penitenciarului. Ordinul constituie titlu executoriu.
(3) Impotriva ordinului de imputare persoana condamnata poate face contestatie in termen de 15 de zile de la data primirii acestuia, la judecatoria in circumscriptia careia este situat penitenciarul. Hotararea judecatoriei este definitiva.
(4) Persoanele condamnate nu raspund pentru pagubele provocate de uzul normal al bunurilor incredintate spre folosinta sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii.
(5) Sumele stabilite si avansate de administratia penitenciarului in conditiile prevazute la alin. (2), precum si la art. 60 alin. (3), art. 64 alin. (5), art. 72 alin. (5) se retin din cota de 90% repartizata pe numele persoanei condamnate conform art. 87 alin. (1) lit. a).


Capitolul VII Activitatile educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala, instruirea scolara, invatamantul universitar si formarea profesionala a persoanelor condamnate


Activitatile educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala Art. 89
(1) Activitatile educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala se organizeaza in fiecare penitenciar si au ca scop reintegrarea sociala a persoanelor condamnate.
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) se desfasoara cu un numar corespunzator de specialisti: educatori, preoti, agenti tehnici, monitori sportivi, precum si psihologi si asistenti sociali.
(3) Pentru fiecare persoana condamnata, la depunerea in penitenciar, in perioada de carantina si observare, se realizeaza o evaluare multidisciplinara, din perspectiva educationala, psihologica si sociala.
(4) Pentru persoanele condamnate, in functie de concluziile evaluarii prevazute la alin.(3), se intocmeste Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica, cu respectarea nevoilor prioritare de interventie si consultarea persoanei condamnate. Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica se completeaza si se modifica ori de cate ori este necesar.
(5) Includerea persoanelor condamnate in activitatile recomandate in Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica se realizeaza tinand cont de nevoile identificate, regimul de executare a pedepsei privative de libertate si momentul traseului executional.
(6) In fiecare penitenciar functioneaza o biblioteca. Fondul de carte este asigurat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, din subventii bugetare, venituri proprii, precum si din sponsorizari sau donatii.
(7) Persoanele condamnate care muncesc pot participa la activitatile prevazute in prezentul capitol, cu respectarea programului de munca .
(8) Conditiile privind organizarea si desfasurarea activitatilor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala, instruire scolara, invatamant universitar si formare profesionala a persoanelor condamnate se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Instruirea scolara Art. 90
(1) In sistemul penitenciar se organizeaza cursuri de scolarizare pentru formele de invatamant general obligatoriu si pot fi organizate cursuri si pentru alte forme de invatamant prevazute de legea educatiei.
(2) Cursurile de scolarizare a persoanelor condamnate se organizeaza si se desfasoara in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Ministerul Justitiei, cu personal didactic asigurat si salarizat de inspectoratul scolar, in conditiile legii, prin bugetele unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala este situat penitenciarul.
(3) In continutul diplomelor nu se fac mentiuni cu privire la absolvirea cursurilor de scolarizare in perioada executarii pedepsei privative de libertate.
(4) Cheltuielile legate de instruirea scolara sunt suportate de catre Ministerul Educatiei Nationale si Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Accesul la programe de studii universitare Art. 91
(1) Persoanele condamnate pot urma programe de studii universitare la distanta sau in forma frecventei reduse.
(2) La programele de studii universitare in forma frecventei reduse pot participa numai persoanele condamnate care executa pedeapsa privativa de libertate in regimul deschis.
(3) Cheltuielile aferente accesului si participarii la programele de studii universitare sunt suportate de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.

Formarea profesionala Art. 92
(1) Formarea profesionala a persoanelor condamnate se realizeaza, in functie de optiunile si aptitudinile lor, prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare, stabilite de administratia penitenciarului, in colaborare cu personalul specializat al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si cu alti furnizori de formare profesionala acreditati.
(2) In continutul certificatului de absolvire nu se fac mentiuni cu privire la desfasurarea cursurilor in perioada executarii pedepsei privative de libertate.
(3) Cursurile se organizeaza in spatii anume destinate din cadrul penitenciarelor sau ale furnizorilor de formare profesionala acreditati, in conditiile stabilite prin acorduri incheiate intre administratia penitenciarului si fiecare furnizor.
(4) Cheltuielile legate de formarea profesionala sunt suportate de Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Administratia Nationala a Penitenciarelor sau de alte persoane fizice ori juridice.
(5) Persoanele condamnate care executa pedeapsa privativa de libertate in regimul deschis pot participa, in exteriorul penitenciarului, la cerere, cu aprobarea directorului penitenciarului, si la alte tipuri de formare profesionala decat cele prevazute la alin. (1).
(6) Cheltuielile legate de formarea profesionala prevazuta la alin. (5) sunt suportate de persoana condamnata sau de alte persoane fizice sau juridice.

Dispozitii speciale privind femeile si tinerii condamnati Art. 93
(1) Femeilor si tinerilor condamnati li se asigura conditii pentru participarea la activitati educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala adecvate nevoilor si personalitatii lor.
(2) Dispozitiile art. 90-92 se aplica in mod corespunzator.
Afişează Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Executarea pedepselor    Legea 254/2013    Legea 275/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Cazurile in care poate opera modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 785

Retragerea plangerii prealabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 158/A din 13 aprilie 2016Articole Juridice

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar pe cautiune
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de retinere
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro