Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

  Publicat: 17 Aug 2013       22874 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(a unei opere de creatie intelectuala) drept subiectiv patrimonial recunoscut de lege autorului in temeiul caruia acesta este singurul indreptatit sa intreprinda, direct sau prin contracte incheiate cu alte persoane, masurile de folosire licita a operei sale scenice - dramatice sau muzicale - prin comunicarea ei directa pe calea interpretarii in prezenta nemijlocita a publicului.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Dispozitii comune Art. 34
In cazul dispunerii unei pedepse complementare in cazul persoanei juridice, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitiv, in functie de persoana juridica vizata, dupa cum urmeaza:
a) Oficiului National al Registrului Comertului, pentru cazul in care persoana juridica respectiva este societate comerciala, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul comertului computerizat pentru persoane juridice si persoane fizice;
b) Ministerului Justitiei, pentru cazul in care persoana juridica se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial-asociatii, fundatii si federatii;
c) Tribunalului Bucuresti, pentru cazul partidelor, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul partidelor politice;
d) judecatoriei in circumscriptia careia isi are sediul sindicatul, pentru cazul in care aceasta se incadreaza in prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul special;
e) judecatoriei in circumscriptia careia isi are sediul societatea, pentru cazul in care aceasta se incadreaza in prevederile Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul societatilor agricole;
f) institutiei sau autoritatii publice competente cu inregistrarea activitatii respective, pentru persoanele juridice infiintate prin acte normative;
g) Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru cazul in care persoana juridica a fost condamnata pentru savarsirea unor infractiuni privind spalarea banilor ori finantarea actelor de terorism;
h) inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie se afla sediul persoanei juridice, pentru a verifica respectarea interdictiei dispuse.

Punerea in executare a pedepsei complementare a dizolvarii persoanei juridice Art. 35
(1) Copia dispozitivului hotararii de condamnare se comunica, la data ramanerii definitive, de catre judecatorul delegat cu executarea, persoanei juridice condamnate, precum si organului care a autorizat infiintarea persoanei juridice, respectiv organului care a inregistrat persoana juridica, solicitandu-se, totodata, informarea cu privire la modul de aducere la indeplinire a masurii.
(2) La data ramanerii definitive a hotararii de condamnare la pedeapsa complementara a dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare. Lichidarea persoanei juridice trebuie finalizata in cel mult 2 ani de la data dizolvarii. In acest scop, judecatorul delegat cu executarea desemneaza un lichidator din randul practicienilor in insolventa, in vederea indeplinirii procedurii de lichidare.
(3) Lichidatorul desemnat potrivit alin. (2) aplica in mod corespunzator dispozitiile legale specifice privind lichidarea persoanelor juridice.

Punerea in executare a pedepsei complementare a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice Art. 36
(1) Punerea in executare a pedepsei complementare a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice se face prin efectuarea comunicarii prevazute la art. 34. Totodata, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitiv organelor de politie in a caror circumscriptie se afla punctele de lucru ale persoanei juridice, pentru verificarea respectarii masurii dispuse.
(2) La sfarsitul perioadei dispuse prin hotararea judecatoreasca, institutiile prevazute la art. 34 radiaza din registre mentiunile specifice efectuate, iar organul de politie informeaza instanta de executare cu privire la respectarea interdictiei dispuse.
(3) In cazul in care, pe parcursul duratei pentru care a fost aplicata pedeapsa complementara, organul de politie constata nerespectarea acesteia, sesizeaza de indata judecatorul delegat cu executarea, care va proceda potrivit art. 503 din Legea nr. 135/2010.

Executarea pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice Art. 37
(1) In cazul dispunerii pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitiv organului de politie in a carei circumscriptie se afla punctul de lucru al persoanei inchise, pentru verificarea indeplinirii masurii.
(2) In cazul in care constata neexecutarea pedepsei complementare dispuse, organul de politie il informeaza de indata pe judecatorul delegat cu executarea, pentru a sesiza instanta in vederea aplicarii prevederilor art. 503 din Legea nr. 135/2010.

Executarea pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice Art. 38
(1) In cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a participa la procedurile de achizitii publice, judecatorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitiv si administratorului sistemului electronic de achizitii publice.
(2) Punerea in executare a pedepsei complementare nu aduce atingere derularii contractelor de achizitii publice deja incheiate la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, dar impiedica incheierea unor acte aditionale care sa prelungeasca valabilitatea unor contracte deja incheiate.
(3) In cazul nerespectarii interdictiei impuse, orice persoana poate incunostinta judecatorul delegat cu executarea pentru a sesiza instanta in vederea aplicarii prevederilor art. 503 din Legea nr. 135/2010.
(4) La implinirea duratei pedepsei complementare dispuse prin hotararea judecatoreasca, institutiile prevazute la art. 34, precum si administratorul sistemului electronic de achizitii publice radiaza din registre mentiunile specifice efectuate.

Executarea pedepsei complementare a plasarii sub supraveghere judiciara Art. 39
(1) In cazul aplicarii pedepsei complementare a plasarii sub supraveghere judiciara, judecatorul delegat cu executarea desemneaza un mandatar judiciar din randul practicienilor in insolventa sau al expertilor judiciari si trimite acestuia o copie de pe dispozitivul hotararii. Nu poate fi desemnat mandatar judiciar practicianul in insolventa care a fost mandatar cu drept de reprezentare a aceleiasi persoane in cursul procesului penal.
(2) Onorariul mandatarului judiciar este stabilit de judecatorul delegat, fara a putea depasi remuneratia acordata de respectiva persoana juridica unui cenzor in anul anterior ramanerii definitive a hotararii de condamnare. Plata onorariului mandatarului judiciar se face din fondurile persoanei juridice.
(3) Atributiile mandatarului judiciar privesc doar supravegherea activitatii ce a ocazionat comiterea infractiunii si nu confera un drept de decizie in gestionarea respectivei activitati a persoanei juridice. Mandatarul judiciar are dreptul sa participe, fara drept de vot, la orice reuniune a organelor de conducere ale persoanei juridice in care se discuta aspecte legate de activitatea in cauza si are acces in toate punctele de lucru in care se desfasoara aceasta.
(4) Mandatarul judiciar este obligat la respectarea confidentialitatii datelor de care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor, divulgarea fara drept a acestora atragand raspunderea sa.
(5) In caz de impiedicare de catre persoana juridica a exercitarii atributiilor mandatarului judiciar, acesta il va informa de indata pe judecatorul delegat cu executarea, in vederea sesizarii instantei pentru inlocuirea pedepsei complementare dispuse cu cea prevazuta la art. 140 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Daca mandatarul judiciar nu isi mai poate exercita atributiile ce i-au fost stabilite, inlocuirea acestuia se dispune de catre judecatorul delegat cu executarea .

Executarea afisarii hotararii de condamnare Art. 40
(1) In cazul aplicarii pedepsei complementare a afisarii hotararii de condamnare, judecatorul delegat cu executarea comunica un extras al hotararii de condamnare persoanei juridice condamnate, care este obligata sa-l afiseze in forma, locul si pentru perioada stabilite de instanta, respectiv sectiei de politie in circumscriptia careia se afla locul unde urmeaza a se face afisarea, in vederea verificarii indeplinirii obligatiei.
(2) In cazul in care, dupa afisare, dar inainte de implinirea perioadei stabilite de instanta, afisul este sustras, distrus sau deteriorat, organul de politie solicita persoanei condamnate reafisarea, care trebuie realizata in termen de 24 de ore.
(3) In cazul neindeplinirii obligatiei de afisare sau a obligatiei de inlocuire a afisului potrivit alin. (2), organul de politie il va informa pe judecatorul delegat cu executarea, in vederea sesizarii instantei, pentru aplicarea dispozitiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Executarea publicarii hotararii de condamnare Art. 41
(1) In cazul aplicarii pedepsei complementare a publicarii hotararii de condamnare, judecatorul delegat cu executarea comunica un extras al hotararii de condamnare, in forma stabilita de instanta, persoanei juridice condamnate, care este obligata sa-l publice pe cheltuiala proprie, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuale, desemnate de instanta.
(2) Persoana juridica condamnata inainteaza judecatorului delegat cu executarea dovada executarii publicarii hotararii de condamnare, in termen de 30 de zile de la comunicarea extrasului.
(3) In situatia in care publicarea s-a dispus a fi efectuata prin afisarea pe o pagina de internet, extrasul trebuie publicat in termenul prevazut la alin. (2), iar persoana condamnata va comunica judecatorului delegat, in termen de 5 zile de la inceperea publicarii, dovada punerii in executare a hotararii. Perioadele in care, din motive tehnice, extrasul publicat nu a fost accesibil, nu se socotesc in durata publicarii stabilita de instanta.
(4) Judecatorul delegat cu executarea verifica periodic indeplinirea obligatiei de publicare in conditiile alin. (1), pana la implinirea duratei stabilite de instanta.
Afişează Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Masuri educative    Executarea pedepselor    Legea 253/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Recurs in casatie. Aplicarea pedepselor in alte limite decat cele prevazute de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 51/RC din 19 februarie 2016

ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Concurs de infractiuni savarsite de minori
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Tentativa constituie o cauza de reducere a pedepsei ce nu se ia in considerare la stabilirea pedepsei prevazute de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/RC din 10 februarie 2015

Furt calificat. Infractor minor. Mustrarea
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.466/R din data 09.06.2010

Furt calificat. Violare de domiciliu. Infractor minor. Masuri educative
Pronuntaţă de: Judecatoria Tecuci - Sentinta penala nr. 254 din data 19.05.2010

Prelungirea internarii in centrul de reeducare dupa implinirea varstei de 18 ani
Pronuntaţă de: Judecatoria Sinaia - Sentinta penala nr. 67 din data 26.01.2011Articole Juridice

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar pe cautiune
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de retinere
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro