Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

  Publicat: 17 Aug 2013       22875 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

(2) In situatia in care instanta a stabilit in sarcina persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 85 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitivul hotararii, dupa caz, si persoanelor sau institutiilor prevazute la art. 29, dupa caz.

Modificarea sau incetarea obligatiilor Art. 48
(1) In situatia in care, pe parcursul termenului de supraveghere, consilierul de probatiune constata ca se impune modificarea continutului unora dintre obligatiile stabilite in sarcina persoanei supravegheate, impunerea unor noi obligatii sau incetarea executarii unora dintre cele dispuse, sesizeaza instanta de executare, potrivit art. 87 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sesizarea instantei poate fi facuta si de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea persoanei supravegheate sau a persoanei vatamate, dupa consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune.

Indeplinirea obligatiilor civile Art. 49
(1) Persoana supravegheata va depune, la consilierul de probatiune, dovada indeplinirii obligatiilor civile stabilite prin hotararea instantei, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere .
(2) In cazul nedepunerii dovezii de indeplinire a obligatiilor civile in termenul prevazut la alin. (1) consilierul de probatiune, din oficiu sau la cererea judecatorului delegat, solicita persoanei supravegheate informatii cu privire la motivele care au condus la aceasta. In situatia in care constata ca persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile, in tot sau in parte, consilierul de probatiune sesizeaza instanta, in vederea aplicarii dispozitiilor art. 88 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sesizarea instantei de executare se poate face si de catre procuror sau de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea partii civile, dupa consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune.
(4) Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea obligatiilor civile, instanta va solicita date privind situatia materiala a condamnatului de la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul acestuia si, daca apreciaza necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si altor autoritati sau institutii publice care detin informatii cu privire la situatia patrimoniala a condamnatului.
(5) Indeplinirea obligatiilor civile de catre persoana supravegheata dupa sesizarea instantei, potrivit alin. (2) sau (3), nu atrage revocarea amanarii aplicarii pedepsei, daca s-a facut inainte de implinirea termenului de supraveghere .

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal Art. 50
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, primind copia hotararii judecatoresti decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, cursul ce trebuie urmat si institutia din comunitate in care urmeaza sa aiba loc, comunicand acestei institutii o copie de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa.
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent.
(3) In cazul in care persoana supravegheata va urma un curs de calificare, aceasta va incepe cursul in termen de maximum 6 luni de la data primei intrevederi iar, daca va urma un curs de pregatire scolara, aceasta se va inscrie in anul scolar urmator.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal Art. 51
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care urmeaza a presta munca neremunerata in folosul comunitatii, primind copia hotararii judecatoresti decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, in care din cele doua institutii din comunitate mentionate in hotararea judecatoreasca urmeaza a se executa obligatia si tipul de activitate, comunicand acestei institutii o copie de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa.
(2) In cazul in care executarea muncii nu mai este posibila in niciuna dintre cele doua institutii din comunitate mentionate in hotarare, consilierul de probatiune sesizeaza judecatorul delegat cu executarea, care va desemna o alta institutie din comunitate pentru executarea muncii.
(3) Dupa evaluarea initiala, pentru emiterea deciziei prevazute la alin. (1), persoana supravegheata prezinta un certificat medical eliberat, dupa caz, de medicul sau de familie sau de un medic de medicina generala, care confirma faptul ca persoana este apta pentru prestarea unor activitati dintre cele propuse de consilierul de probatiune si nu prezinta risc pentru sanatatea altor persoane . Pentru persoanele care nu pot suporta costurile evaluarii medicale, acestea sunt suportate de la bugetul de stat .
(4) Persoana care urmeaza a presta munca neremunerata in folosul comunitatii este obligata sa prezinte medicului ce efectueaza examinarea, in vederea eliberarii certificatului medical prevazut la alin. (3), toate datele privind starea sa de sanatate relevante pentru aceasta examinare.
(5) Pe parcursul executarii, persoana are obligatia de a informa consilierul de probatiune cu privire la aparitia unor modificari referitoare la starea sa de sanatate.
(6) In cazul in care persoana supravegheata a devenit inapta pentru prestarea unor activitati dintre cele stabilite de consilierul de probatiune ori prezinta risc pentru sanatatea altor persoane, aceasta prezinta un certificat medical eliberat potrivit dispozitiilor legale care confirma faptul ca persoana nu mai este apta.
(7) In cazul constatarii incapacitatii de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii, zilele de munca neremunerata in folosul comunitatii ramase neexecutate nu se mai executa, cu exceptia situatiei in care, pe durata termenului de supraveghere, starea de incapacitate temporara de munca inceteaza. Dispozitiile alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator.
(8) Persoana supravegheata care, in timpul prestarii muncii neremunerate in folosul comunitatii, a devenit incapabila de munca in urma unui accident sau a unei boli profesionale beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile legii.
(9) Indrumarea si verificarea modalitatii efective in care persoana supravegheata desfasoara munca neremunerata in folosul comunitatii se realizeaza de catre un reprezentant al institutiei din comunitate stabilita prin decizia prevazuta la alin. (1).
(10) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de executare a muncii neremunerate in folosul comunitatii, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita se efectueaza de serviciul de probatiune competent.

Executarea muncii neremunerate in folosul comunitatii Art. 52
(1) Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa intr-un interval de cel mult 6 luni de la data inceperii prestarii muncii, cu exceptia situatiilor in care persoana nu mai este apta pentru prestarea unei sau unor activitati dintre cele stabilite de consilierul de probatiune ori starea de incapacitate temporara de munca a incetat, situatii in care munca neremunerata in folosul comunitatii poate fi prestata pana la expirarea termenului de supraveghere .
(2) Doua ore de activitate prestata efectiv echivaleaza cu o zi de munca .
(3) In cazul persoanelor supravegheate care desfasoara o activitate remunerata sau urmeaza cursuri de invatamant ori de calificare profesionala, durata muncii prestate in aceeasi zi calendaristica poate fi de maximum doua ore. La solicitarea persoanei supravegheate, durata muncii prestate poate fi prelungita de catre consilierul de probatiune cu pana la doua ore de munca .
(4) In zilele nelucratoare sau in cazul persoanelor care nu desfasoara o activitate remunerata ori nu urmeaza cursuri de invatamant sau de calificare profesionala, durata muncii prestate intr-o zi calendaristica nu poate depasi 8 ore.
(5) Munca neremunerata in folosul comunitatii nu se executa in timpul noptii sau in zilele de duminica si in zilele declarate, potrivit legii, sarbatori legale, decat la solicitarea persoanei si in masura in care acest lucru este posibil.
(6) Dispozitiile alin. (5) se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, datorita cultelor religioase legale din care fac parte, au alta zi de repaus decat duminica.
(7) Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa cu respectarea prevederilor legale privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca . Munca neremunerata in folosul comunitatii nu poate fi executata in locuri vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru sanatatea sau integritatea persoanelor.
(8) Dupa executarea obligatiei muncii neremunerate in folosul comunitatii, institutia din comunitate unde persoana supravegheata a executat munca neremunerata in folosul comunitatii are obligatia de a emite si de a comunica serviciului de probatiune si persoanei supravegheate un document care atesta ca munca neremunerata in folosul comunitatii a fost executata.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal Art. 53
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, primind copia hotararii judecatoresti decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, programul sau programele care trebuie urmate, precum si, daca este cazul, institutia, respectiv institutiile din comunitate in care urmeaza sa aiba loc acestea, comunicand acestei institutii copia de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa.
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal Art. 54
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala, primind copia hotararii judecatoresti, comunica o copie de pe dispozitivul hotararii institutiei in care urmeaza sa aiba loc controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, mentionate in hotarare . In cazul in care institutia nu este mentionata in hotarare, consilierul de probatiune decide institutia in care urmeaza sa aiba loc controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala si comunica acesteia copia de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa.
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a se supune masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent.
(3) Institutia prevazuta la alin. (1) sesizeaza serviciul de probatiune atunci cand constata ca persoana supravegheata nu-si respecta indatoririle stabilite in cadrul controlului, tratamentului sau ingrijirii medicale. Sesizarea serviciului de probatiune poate fi facuta, dupa caz, si de persoana vatamata sau de alta persoana interesata.
(4) Costurile controlului, tratamentului sau ingrijirii medicale sunt acoperite de la bugetul de stat .
Afişează Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Masuri educative    Executarea pedepselor    Legea 253/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Recurs in casatie. Aplicarea pedepselor in alte limite decat cele prevazute de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 51/RC din 19 februarie 2016

ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Concurs de infractiuni savarsite de minori
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Tentativa constituie o cauza de reducere a pedepsei ce nu se ia in considerare la stabilirea pedepsei prevazute de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 55/RC din 10 februarie 2015

Furt calificat. Infractor minor. Mustrarea
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.466/R din data 09.06.2010

Furt calificat. Violare de domiciliu. Infractor minor. Masuri educative
Pronuntaţă de: Judecatoria Tecuci - Sentinta penala nr. 254 din data 19.05.2010

Prelungirea internarii in centrul de reeducare dupa implinirea varstei de 18 ani
Pronuntaţă de: Judecatoria Sinaia - Sentinta penala nr. 67 din data 26.01.2011Articole Juridice

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar pe cautiune
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de dispunere a controlului judiciar
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de retinere
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro