Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul politistului, Actualizat 2014

Statutul politistului, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       147409 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


LEGEA 360/2002 privind Statutul politistului, actualizata 2014

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,

Selectionarea, pregatirea, obtinerea gradelor profesionale si evolutia profesionala a politistilor se stabilesc, in conditiile prezentei legi, prin Ghidul carierei politistului, aprobat prin ordin al ministrului de interne.

CAPITOLUL III: Drepturile, indatoririle si restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati ale politistului
SECTIUNEA 1: Drepturile politistului
Articolul 28

(1) Politistul are dreptul la:
a)salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, premii si prime, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzator functiei indeplinite, gradului profesional detinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit;
b)ajutoare si alte drepturi banesti, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c)uniforma, echipament specific, alocatii pentru hrana, asistenta medicala si psihologica, proteze, precum si medicamente gratuite, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
d)locuinta de interventie, de serviciu, sociala sau de protocol, dupa caz, in conditiile legii;
e)concedii de odihna, concedii de studii si invoiri platite, concediu fara plata, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
f)concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii, accidente produse in timpul si din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 3 ani, ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin lege;
g)bilete de odihna, tratament si recuperare, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
h)pensii, in conditiile stabilite prin lege;
i)indemnizatii de instalare, de mutare, de delegare sau de detasare, precum si decontarea cheltuielilor de cazare, in conditiile stabilite prin lege;
j)decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului, mutarii in alte localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
k)incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii;
l)portul permanent al armamentului din dotare sau achizitionat personal, in conditiile legii;
m)asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
n)tratament medical in strainatate pentru afectiuni contractate in timpul exercitarii profesiei, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
o)suportarea de catre unitate a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice a politistului, pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative;
(2) Armamentul dobandit personal se detine dupa pensionare pe baza permisului obtinut, in conditiile legii.
Articolul 29
(1) Pentru activitatea desfasurata politistilor li se confera ordine si medalii, potrivit legii.
(2) In cazul intreruperii activitatii in politie, timpul cat politistul a desfasurat o alta activitate nu va fi luat in calculul vechimii in politie pentru care se confera ordinul sau medalia.
(3) Politistii decorati cu Ordinul Meritul Militar si Semnul onorific In Serviciul Armatei isi pastreaza toate drepturile dobandite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
Articolul 30
Conditiile privind pensionarea si drepturile de pensii ale politistilor se stabilesc prin lege, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Articolul 31
(1) Politistul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi are domiciliul si care nu detine locuinta proprietate personala in acea localitate, nici el si nici sotia/sotul acestuia, in situatia in care nu i se poate asigura spatiu de locuit corespunzator, are dreptul la o compensatie pentru chirie de pana la 50 % din salariul de baza .
(11)Politistul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului in localitatea in care isi are domiciliul, dar care nu detine locuinta proprietate personala in acea localitate, nici el si nici sotia/sotul acestuia, in situatia in care nu i se poate asigura spatiul de locuit corespunzator, poate beneficia de compensatia lunara pentru chirie, prevazuta la alin. (1), in cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituita prin ordin al ministrului administratiei si internelor, insusite de catre conducatorul unitatii din care face parte politistul, la solicitarea acestuia.
(2) Sotul sau sotia politistului mutat/mutata in interesul serviciului in alta localitate, care a fost incadrat/incadrata in munca si a intrerupt activitatea datorita mutarii impreuna cu sotul sau sotia, are dreptul la o indemnizatie lunara de 50% din salariul de baza al politistului, pana la o noua angajare sau pana la prestarea unei alte activitati aducatoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.
(4) De indemnizatia lunara prevazuta la alin. (2) beneficiaza si sotul sau sotia care, la data mutarii politistului, era inscris/inscrisa, in conditiile legii, ca somer, dar numai dupa expirarea termenului de plata a ajutorului de somaj, stabilit prin lege.
(5) Cuantumul compensatiei prevazute la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului de interne.
Articolul 32
(1) Politistul va fi sprijinit in construirea sau cumpararea, o singura data in timpul carierei, a unei locuinte proprietate personala in localitatea in care isi are sediul unitatea de politie la care este incadrat, in conditiile legii.
(3) Criteriile si conditiile de sprijin prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
Articolul 33
In exercitarea atributiilor de serviciu politistul beneficiaza de protectie speciala, in conditiile legii.
Articolul 331
(1) La cerere, politistul incadrat intr-un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii acestuia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi mentinut in activitate in functii de politist in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne.
(2) La cerere, persoana al carei raport de serviciu a incetat, fiind incadrata intr-un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii acesteia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi numita, fara examen ori concurs, in functii de politist in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Mentinerea sau numirea in functii de politist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe baza propunerii sefului unitatii din care acesta face parte, respectiv a facut parte si a avizului comisiei de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca .
(4) Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca constata daca atributiile functiilor pe care urmeaza sa fie mentinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea data de afectiunea fizica/psihica si pot fi indeplinite fara riscul de a o agrava.
(5) Domeniile de activitate, conditiile, precum si procedura privind mentinerea sau numirea in functii de politist potrivit alin. (1) si (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Articolul 34
Politistului i se asigura gratuit echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplineste, iar in cazul in care, ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus imbracamintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despagubiri corespunzatoare.
Articolul 35
Membrii familiei politistului beneficiaza gratuit, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, de:
a)asistenta medicala si medicamente in cadrul sistemului de asigurari de sanatate specific apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;

Afişează Statutul politistului, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 360/2002    Legea 360/2002 actualizata 2014    Statutul politistului    Statutul politistului actualizat 2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Decizie pensionare. Functionar public
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 821 din 29.02.2012

Functionar public cu statut special. Plata drepturi banesti reprezentand spor de fidelitate, prima de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 172 din data 02.02.2009

Luare de mita. Primire de foloase necuvenite. Interzicerea dreptului de a exercita functia de agent de politie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta penala nr. 29 din data 01.03.2012

Litigiu functionari publici cu statut special. Eliberare din functie politist
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov , Decizia nr. 763/R din 10/11/2009

Politist - mutare in interesul serviciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Decizie nr. 206 din 05/06/2008

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Raspundere disciplinara. Prescriptia aplicarii sanctiunii disciplinare. Autoritatea competenta sa aplice sanctiunea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ, decizia nr. 2095 din 25 mai 2004.Articole Juridice

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita