Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       124777 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Puterile publice existente in stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese.
Puterile publice existente in stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.

(4) Proiectul de buget al filialei va fi adoptat de adunarea generala dupa obtinerea avizului consiliului baroului si va fi comunicat C.A.A. spre aprobare.
(5) Hotararile consiliului de administratie al filialei se comunica C.A.A. si consiliului baroului.
(6) Consiliul baroului poate convoca in sedinta comuna consiliul de administratie al filialei.
Articolul 326
(1) Consiliul de administratie al filialei va face propuneri Consiliului de administratie al C.A.A. pentru aprobarea statului de functii, dupa obtinerea avizului consiliului baroului.
(2) Dupa obtinerea avizului baroului si cu aprobarea Consiliului de administratie al C.A.A., poate fi angajat un director executiv al filialei.
(3) Consiliul de administratie al filialei indeplineste atributiile stabilite prin Lege, statutul si regulamentul de organizare si functionare ale C.A.A. si pune in aplicare hotararile Consiliului de administratie al C.A.A., Congresului avocatilor, Consiliului U.N.B.R. si ale consiliului baroului.
(4) In caz de abatere grava si evidenta ori de nereguli financiare, Consiliul de administratie al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului baroului, poate suspenda consiliul de administratie al filialei. In acest caz, Consiliul de administratie al C.A.A. va numi o conducere interimara cu avizul consultativ al consiliului baroului, pana la organizarea unor noi alegeri, respectiv pana la data primei adunari generale ordinare sau extraordinare a filialei.
Articolul 327
(1) Consiliul U.N.B.R. va coordona activitatea Consiliului de administratie al C.A.A., in vederea aplicarii Legii si a statutului C.A.A.
(2) Pentru cheltuielile cu caracter de investitii din disponibilitatile banesti ale fondului centralizat al sistemului C.A.A. sau ale filialelor, se va intocmi programul anual de investitii, care va fi aprobat de Consiliul U.N.B.R. in ultima sedinta a fiecarui an pentru anul urmator. La intocmirea programului anual de investitii inscris in bugetul anului urmator, Consiliul de administratie al C.A.A. va avea in vedere evolutiile preliminate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la nivelul primelor 3 trimestre ale anului in curs.
(3) In intervalul dintre congresele avocatilor, in caz de abatere grava si evidenta ori de nereguli financiare, Consiliul U.N.B.R., din oficiu sau la cererea unei treimi dintre membrii Consiliului U.N.B.R., va putea suspenda Consiliul de administratie al C.A.A. in acest caz, Consiliul U.N.B.R. va numi o conducere interimara, pana la proximul congres.
Articolul 328
(1) Toate hotararile si deciziile Consiliului de administratie al C.A.A. intra in vigoare si vor fi puse in aplicare in 3 zile de la comunicarea acestora facuta catre membrii C.A.A., inclusiv prin internet.
(2) In mod corespunzator, dispozitiile alin. (1) se aplica cu privire la hotararile si deciziile consiliilor de administratie ale filialelor.

CAPITOLUL VII: Exercitarea in Romania a profesiei de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Articolul 329
Dispozitiile art. 96-111 din Lege se aplica intotdeauna avandu-se in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA 2: Dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania de catre persoane fizice straine care au calitatea de avocat
Articolul 330
(1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al unui barou din Romania si pot exercita, in consecinta, profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au domiciliul detin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, precum si in conditiile stabilite in acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
(2) Pentru avocatii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania va contine:
a)cererea de evaluare;
b)curriculum vitae si copie a pasaportului;
c)certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d)diploma universitara;
e)certificat de onorabilitate;
f)declaratia de compatibilitate;
g)solicitarea de stagiu de adaptare de 3 ani sau de sustinere a unui examen de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana.
(4) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al unui barou din Romania si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in anexa nr. XXXI.
(5) Conventiile bilaterale incheiate de U.N.B.R. cu organismele similare din statele din care provin petentii, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in anexa nr. XXXI, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea avocatilor.
(6) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si avocatilor care si-au obtinut calificarea profesionala in Confederatia Elvetiana, care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei, in oricare din modalitatile prevazute la art. 96 alin. (1) din Lege.
SECTIUNEA 3: Inscrierea gruparilor straine care exercita profesia de avocat in tablourile avocatilor hamurilor din Romania
Articolul 331
(1) Gruparile straine care nu au sediul profesional in Romania pot deschide sedii profesionale secundare in Romania si se pot inscrie in tablourile avocatilor barourilor din Romania, pentru ca membrii acestora sa exercite in numele gruparii profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate civila profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, in conditiile stabilite in acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.
(2) Pentru societatile civile profesionale de avocati din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru inscrierea in tablourile avocatilor barourilordin Romania va contine:
a)cererea de evaluare, semnata de reprezentantul legal al gruparii;
b)copia pasaportului reprezentantului legal al gruparii (in cazul in care acesta nu s-a inscris anterior in nume propriu intr-un barou din Romania);
c)certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competenta, in copie legalizata, si traducerea autorizata a acestuia, valabil pentru 3 luni de la eliberarea sa;
d)actul constitutiv sau statutul gruparii.
(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului conform al Comisiei permanente a U.N.B.R., care va hotari cu privire la inscrierea societatii in tabloul avocatilor baroului.
SECTIUNEA 4: Exercitarea in Romania a profesiei de avocat de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European
Articolul 332
Avocatii inscrisi intr-un barou din Romania in conditiile prevazute in prezentul capitol dobandesc de la data inscrierii in barou toate drepturile si obligatiile prevazute de Lege si de prezentul statut .

CAPITOLUL VIII: Activitati economice si contabilitate

Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscal

Eliberarea autorizatiei de mediator. Conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 46 din 11.02.2009Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro