Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea medierii, Actualizata 2014. Legea 192/2006

Legea medierii, Actualizata 2014. Legea 192/2006

  Publicat: 27 Dec 2013       72691 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
LEGEA nr. 192/2006, Actualizata 2014, privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.


SECTIUNEA 2: Consiliul de mediere
Articolul 17
(1)In vederea organizarii activitatii de mediere se infiinteaza Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2)Consiliul de mediere se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului sau de organizare si functionare.
(3)Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii cu drept de vot, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
(4)Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.
(41)Revocarea Consiliului de mediere sau a oricaruia dintre membrii acestuia se poate face la initiativa unei patrimi din numarul mediatorilor autorizati, decizia fiind adoptata cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul mediatorilor autorizati.
(5)Situatiile in care calitatea de membru al Consiliului de mediere inceteaza in timpul exercitarii mandatului, precum si procedura revocarii sunt stabilite prin regulamentul prevazut la alin. (2).
(6)Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
(7)Consiliul de mediere isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul consiliu de mediere.
Articolul 18
(1)Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.
(2)In structura Consiliului de mediere functioneaza un secretariat tehnic, alcatuit dintr-un numar de persoane stabilit prin organigrama si aprobat de Consiliul de mediere.
(3)Structura si atributiile comisiei prevazute la alin. (1) si ale secretariatului tehnic prevazut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).
(4)Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizatie lunara, in conditiile stabilite prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).
Articolul 19
(1)Consiliul de mediere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
(2)Sedintele Consiliului de mediere se desfasoara in prezenta a cel putin 7 membri si sunt publice, cu exceptia cazului in care membrii sai hotarasc altfel.
(4)In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun.
(5)La lucrarile Consiliului de mediere pot fi invitate sa participe persoane din orice alte institutii sau organisme profesionale, a caror consultare este necesara pentru luarea masurilor sau pentru adoptarea hotararilor Consiliului de mediere.
Articolul 20
Consiliul de mediere are urmatoarele atributii principale:
a)promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;
b)elaboreaza standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;
c)autorizeaza programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;
d)intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;
e)autorizeaza mediatorii, in conditiile prevazute de prezenta lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;
e1)coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;
f)intocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;
g)tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati;
h)supravegheaza respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;
i)elibereaza documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;
j)adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;
k)ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;
l)face propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
m)adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa;
m1)organizeaza alegerile pentru urmatorul consiliu de mediere si elaboreaza procedurile de organizare a alegerilor. Declansarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni inainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea data;
n)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
Articolul 21
Consiliul de mediere isi acopera cheltuielile de organizare si functionare din venituri proprii, dupa cum urmeaza:
a)taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
b)donatii, sponsorizari, finantari si alte surse de venit, dobandite in conditiile legii;
c)incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
d)sumele provenind din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;
e)alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.
CAPITOLUL III: Organizarea si exercitarea activitatii mediatorilor
Articolul 22
(1)Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
(2)Mediatorul sau mediatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere.


Afişează Legea medierii, Actualizata 2014. Legea 192/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea medierii actualizata 2014    Legea 192/2006    Legea 192/2006 actualizata 2014Comentează: Legea medierii, Actualizata 2014. Legea 192/2006
Jurisprudenţă

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Elementele constitutive ale infractiunii de santaj
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov, Incheierea nr. 1/F din 16.03.2011

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Mediere. Partajarea bunuri comune
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi

Solutionarea pe cale amiabila a laturii civile a cauzei printr-un acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia penala nr.74/R din 27 ianuarie 201

Acord de mediere intr-o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic
Pronuntaţă de: Judecatoria Chisineu Cris - sentinta civila nr.285/4.04.2012 pronuntata in dosarul nr. 313/210/2012

Partajarea averii succesorala prin acord de mediere
Pronuntaţă de: JUDECATORIA ONESTI - Pronuntata in sedinta publica din 20.11.2012Articole Juridice

Nota critica asupra initiativei de propunere legislativa de modificare si completare a Legii medierii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de instanta de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului de legalitate al acordului de mediere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea in procesele penale. Solutionarea actiunii civile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea in cauzele cu mai multi inculpati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Medierea in cauzele penale
Sursa: EuroAvocatura.ro