Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale

Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale

  Publicat: 16 Apr 2014       3233 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 26 martie 2014

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Avand in vedere:
prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare;
prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 118/2014,
in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba criteriile specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .
(2) Criteriile prevazute la alin. (1), denumite in continuare criterii de acreditare, sunt stabilite cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare.

Art. 2
Criteriile de acreditare sunt opozabile tuturor furnizorilor de servicii sociale, publici si privati, iar verificarea respectarii acestora se realizeaza de catre personalul din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice care desfasoara activitatile de acreditare prevazute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificarile ulterioare.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - CRITERIILE SPECIFICE care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale


Art. 1
(1) Criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii sociale, denumiti in continuare furnizori, sunt urmatoarele:

a) sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, prevazute la art. 37 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011;
b) sunt infiintati in conditiile legii;
c) au atributii stabilite de lege pentru infiintarea, acordarea si finantarea serviciilor sociale sau au prevazute in actul de infiintare/statut activitati privind serviciile sociale;
d) durata de functionare a furnizorului, conform actului de infiintare, permite dezvoltarea serviciilor sociale pe care intentioneaza sa le infiinteze;
e) au capacitate manageriala pentru infiintarea si furnizarea de servicii sociale;
f) serviciile sociale acordate de furnizori sunt definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011 si sunt organizate in conditiile legii.
(2) Pentru a fi acreditati, furnizorii trebuie sa indeplineasca cumulativ criteriile prevazute la alin. (1).


Art. 2
In cazul furnizorilor care, la data depunerii cererii de acreditare, nu au infiintate servicii sociale, pe langa criteriile de acreditare prevazute la art. 1, acestia trebuie sa se angajeze ca, in termen de maximum 3 ani de la data eliberarii certificatului de acreditare, sa infiinteze si sa acorde servicii sociale in conditiile legii.

Art. 3
Constatarea indeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza datelor si informatiilor cuprinse in cererea de acreditare a furnizorului si documentele justificative prevazute la art. 7 alin. (3), respectiv art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 118/2014.




Afişează Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Legea 197/2012    Ordinul 424/2014    Servicii sociale    HG 118/2014    Legea 292/2011



Comentează: Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale