Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor

Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor

  Publicat: 04 Dec 2014       2239 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor

Publicat in Monitorul Oficial nr. 855 din 24 noiembrie 2014

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Avand in vedere prevederile art. 152, 199, 200 si 222 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin .

Art. 1

Se aproba Metodologia privind mobilitatea academica a studentilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2

Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si institutiile implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .

Art. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA - METODOLOGIE privind mobilitatea academica a studentilor

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1

Potrivit legii, mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor si al studentilor doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite, in conditiile legii, la alte institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din strainatate. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau temporara, pentru toate formele de invatamant.

Art. 2

Calitatea de student, respectiv de student doctorand se mentine pe perioada mobilitatilor interne si internationale.

Art. 3

Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale se poate realiza de catre institutiile de invatamant superior numai pentru persoana care dovedeste calitatea de student cu documente relevante emise de catre institutia de invatamant superior pe care a frecventat-o.

Art. 4

(1) Mobilitatea academica se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv a studentului doctorand

a) in baza unor acorduri interinstitutionale;

b) numai cu acceptul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz, de provenienta, respectiv primitoare.

(2) Acordurile interinstitutionale stabilesc conditiile de desfasurare a mobilitatilor intre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilitatii, durata mobilitatii, numarul de mobilitati, domeniul, programul de studiu, finantarea mobilitatii temporare etc.

(3) Acceptul interinstitutional consta in completarea si semnarea cererii-tip de mobilitate prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, astfel:

a) studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la institutia de invatamant superior unde doreste mobilitatea;

b) dupa obtinerea acceptului de mobilitate, studentul, respectiv studentul doctorand solicita mobilitatea institutiei de invatamant superior de unde doreste mobilitatea;

c) institutia de invatamant superior care accepta mobilitatea semneaza prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semneaza institutia de la care se pleaca;

d) in cerere sunt trecute si conditiile in care are loc mobilitatea.

CAPITOLUL II - Mobilitatea interna temporara a studentilor

Art. 5

(1) Studentul sau studentul doctorand poate beneficia de mobilitate temporara interna in doua institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz.

(2) Recunoasterea creditelor de studii transferabile si a compatibilitatii curriculei se realizeaza atat la inceputul, cat si la sfarsitul perioadei de mobilitate, in baza regulamentelor institutiilor de invatamant superior implicate.

Art. 6

Mobilitatea interna temporara, pe locuri bugetate sau taxa, poate surveni dupa parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene.

Art. 7

Institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu au obligatia de a include in regulamentele privind activitatea profesionala a studentilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea interna temporara, precum si cu privire la situatiile in care mobilitatea interna temporara nu poate fi acordata.

Art. 8

In cazul mobilitatii interne temporare pe locuri bugetate finantarea urmeaza studentul.

CAPITOLUL III - Mobilitatea internationala temporara

Art. 9

Mobilitatea internationala temporara prin programe internationale se realizeaza in conformitate cu reglementarile ce privesc respectivele programe .

Art. 10

Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu reprezinta mobilitatea temporara efectuata in afara cadrului stabilit de un program international.

Art. 11

Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu se realizeaza cu acceptul institutiei de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienta, respectiv primitoare.

Art. 12

Mobilitatea internationala temporara poate surveni dupa finalizarea primului an de studii.

Art. 13

In cazul mobilitatilor academice internationale temporare, recunoasterea creditelor transferabile se realizeaza de catre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienta, respectiv primitoare, in temeiul autonomiei universitare.
Afişează Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 651/2014    HG 185/2013    Studenti    Mobilitate academicaComentează: Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor