Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10261 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. Obiect alcatuit dintr-o placa de cauciuc, metal, lemn etc., de regula fixata pe un suport, avand gravata o emblema, o inscriptie, un semn distinctive, care se aplica pe inscrisuri oficiale, conferindu-le autenticitate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA Avand in vedere proiectul Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania elaborat de catre Comisia pentru elaborarea Statutului si prezentat Congresului de catre doamna notar public Doina Rotaru, vicepresedinte al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si presedinta comisiei,

luand in considerare faptul ca proiectul Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici, atat prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecarui notar public, cat si prin postare pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania,

tinand seama de dezbaterile din cadrul Congresului Notarilor Publici din Romania, precum si de votul celor de 274 de notari publici, reprezentanti ai Camerelor Notarilor Publici, prezenti la Congresul al XII-lea al Notarilor Publici din Romania,

in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata,

Congresul Notarilor Publici din Romania, cu unanimitate de voturi, adopta prezenta hotarare .

Art. 1

Se aproba Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 14 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nepublicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga la data publicarii prezentului statut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 4

Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta tuturor notarilor publici.

Art. 5

Biroul executiv al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

ANEXA - STATUTUL Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1

(1) Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, este unica organizatie profesionala a notarilor publici din Romania, infiintata potrivit legii, cu personalitate juridica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii.

(2) Notarii publici din Romania sunt membri ai Uniunii.

Art. 2

(1) Sediul Uniunii este in municipiul Bucuresti. Uniunea are sigiliu si sigla proprii.

(2) Patrimoniul Uniunii este format din bunuri corporale si necorporale afectate desfasurarii activitatii. Sursele de venit al Uniunii se constituie din contributii profesionale ale membrilor sai, taxe, beneficii rezultate din activitati economice conexe, precum si din alte surse permise de lege.

Art. 3

La nivel teritorial, notarii publici din Romania sunt organizati in Camerele Notarilor Publici, denumite in continuare Camere. Acestea functioneaza in circumscriptia fiecarei Curti de Apel, in structura prevazuta in anexa la Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, denumita in continuare lege.

Capitolul II - Obiectivele, principiile de functionare si atributiile Uniunii

Art. 4

(1) Uniunea reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai, actionand prin organele sale pentru asigurarea prestigiului si a autoritatii profesiei de notar public.

(2) Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic prin actiunile reprezentantilor lor sau ale oricarui membru al acestora.

Art. 5

(1) Uniunea, prin organele sale, militeaza in toate imprejurarile, in scopul realizarii unei institutii moderne, adaptate conditiilor socio-economice, precum si pentru armonizarea intereselor membrilor Uniunii atat cu interesele statului, cat si cu cele ale cetatenilor, ca beneficiari ai serviciului notarial.

(2) Uniunea are ca obiective permanente siguranta circuitului civil si a actelor si procedurilor notariale, protejarea beneficiarilor serviciilor notariale, largirea competentelor activitatii notariale, precum si crearea unui cadru optim si sigur pentru desfasurarea activitatii notariale.

Art. 6

In realizarea obiectivelor sale, Uniunea functioneaza pe baza urmatoarelor principii:

a) egalitatea de tratament a tuturor notarilor publici;

b) apararea intereselor profesionale si economice ale membrilor sai;

c) perfectionarea continua a pregatirii profesionale a notarilor publici;

d) stabilirea, in beneficiul membrilor Uniunii, a politicilor de reprezentare;

e) responsabilizarea notarilor alesi in organele de conducere ale Uniunii, Camerelor si ale organismelor profesionale interne si internationale specifice profesiei de a reprezenta cu buna- credinta si competenta interesele profesiei;

f) colaborarea cu institutiile statutului, pentru sprijinirea acestora in garantarea circuitului civil, a protectiei cetatenilor si a statului de drept, prin incheierea de protocoale de colaborare cu aceste institutii;

g) neangajarea politica a Uniunii si a entitatilor sale;

h) colaborarea cu organizatiile celorlalte profesii liberale care functioneaza la nivel intern si international;

i) autonomia functionala si financiara.

Art. 7

(1) Atributiile Uniunii se realizeaza prin structurile si organismele proprii.

(2) Uniunea are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza si implementeaza strategia profesiei, cu consultarea membrilor sai;

b) apara si promoveaza interesele membrilor sai, precum si imaginea institutiei, in scopul intaririi autoritatii si prestigiului profesiei de notar public;

c) elaboreaza regulamente si norme, cu caracter obligatoriu pentru membrii sai, pentru Camere, pentru ea insasi si pentru entitatile sale.

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati