Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       56368 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008
Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 33/2007 publicata in MOF nr. 337 din 18/05/2007
- O.U.G. nr. 172/2008 publicata in MOF nr. 787 din 25/11/2008.
- Rectificarea publicata in MOF nr. 864 din 22/12/2008.

Act adoptat de organele de stat,
O firma ocupa o pozitie dominanta atunci cand este in masura sa actioneze independent de concurentii, clientii, furnizorii sai si, in final, de consumatorul final.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.

Atributiile ANREArt. 11. - (1) ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.

(2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii:

a) stabileste reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice;

b) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producatorii de energie termica produsa in cogenerare;

c) elaboreaza si aproba metodologiile de calcul necesare stabilirii preturilor si tarifelor reglementate;

d) stabileste tarifele/preturile aplicabile consumatorilor captivi, precum si criteriile si regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultima optiune;

e) aproba preturile si tarifele practicate intre operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe piata reglementata de energie electrica, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice, preturile si tarifele practicate pentru activitatile si serviciile aferente producerii energiei termice in cogenerare destinate populatiei, pe baza de consultari, in scopul asigurarii protectiei consumatorului final;

f) stabileste contractele-cadru de furnizare, pe cele dintre operatorii economici privind vanzarea, achizitia, transportul, serviciul de sistem si distributia energiei electrice, precum si pe cele de vanzare a energiei termice produse in cogenerare;

g) elaboreaza regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aproba prin hotarare a Guvernului;

h) aproba reglementari tehnice si comerciale pentru operatorii economici din sector. Reglementarile tehnice care stabilesc cerintele tehnice minime de proiectare si functionare pentru racordarea la reteaua de transport a instalatiilor de producere, a retelelor de distributie, a echipamentelor consumatorilor conectate direct, a circuitelor interne si a liniilor directe se notifica Comisiei Europene in conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice;

i) exercita controlul cu privire la respectarea de catre operatorii economici din sectorul energiei electrice a reglementarilor emise, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;

j) stabileste procedura de solutionare a neintelegerilor precontractuale si solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea;

k) stabileste metodologia proprie de urmarire si control in vederea respectarii de catre operatorii economici a sistemului de preturi si tarife;

l) elaboreaza, in conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;

m) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza capacitati energetice, respectiv instalatii de utilizare;

n) urmareste aplicarea reglementarilor specifice in domeniul energiei electrice;

o) sesizeaza ministerul de resort si Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de pozitie dominanta pe piata si la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta, ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;

p) creeaza si gestioneaza o baza de date la nivel national, necesara desfasurarii activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor autoritati in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum si in legatura cu activitatea comertului international cu energie electrica si cu practicile internationale in domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de operatorii economici implicati;

q) elaboreaza regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, regulament care se aproba prin hotarare a Guvernului;

r) publica rapoarte anuale asupra activitatii proprii si rezultatelor activitatii de monitorizare desfasurate conform legii;

s) organizeaza, monitorizeaza si controleaza procedurile prevazute la art. 24;

s) colaboreaza cu autoritatile de reglementare ale statelor din regiune pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale, inclusiv privind schimburile transfrontaliere de energie electrica si regulile privind gestionarea si alocarea capacitatilor de interconexiune prin care sistemul este interconectat;

t) atesta operatorii economici si autorizeaza electricienii care proiecteaza si executa lucrari in instalatiile electrice;

t) atesta operatorii economici care asigura servicii de masurare a energiei electrice, conform unui regulament propriu;

u) monitorizeaza piata de energie electrica in vederea evaluarii nivelului de eficienta, transparenta si concurenta al acesteia, a continuitatii in alimentare, pe baza de reglementari proprii, si prezinta rapoarte anuale primului-ministru si ministerului de resort privind problemele sesizate si solutiile aplicate.

v) elaboreaza si aproba regulamentul de desemnare a furnizorului de ultima optiune.

(3) Activitatea de monitorizare realizata de ANRE se refera in principal la:

a) regulile de management si alocare a capacitatii de interconexiune, in cooperare cu autoritatile de reglementare din statele cu care Sistemul electroenergetic national este interconectat;

b) managementul congestiilor in Sistemul electroenergetic national;

c) durata de realizare a racordarilor la reteaua de transport si distributie de catre operatorul implicat si durata de reconectare dupa reparatii;

d) publicarea de catre operatorul de transport si de sistem si de catre operatorul de distributie a informatiilor adecvate privind capacitatile de interconexiune, utilizarea retelei si capacitatea alocata, cu respectarea confidentialitatii informatiilor comerciale specifice;

e) separarea efectiva a situatiilor contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b), pentru a asigura evitarea subventiilor incrucisate intre activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice;

f) termenii, conditiile si tarifele pentru conectarea unor noi producatori de energie electrica, pentru a garanta ca acestea sunt obiective, transparente si nediscriminatorii, in special avand in vedere costurile si beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, productia distribuita si producerea energiei termice in cogenerare;

g) modalitatile in care operatorul de transport si de sistem si operatorii de distributie isi indeplinesc obligatiile prevazute in prezenta lege;

h) nivelul de transparenta si de concurenta privind functionarea pietei de energie electrica.

(31) Atributiile si competentele prevazute la alin. (2) se completeaza cu atributiile si competentele prevazute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In indeplinirea atributiilor sale, ANRE colaboreaza cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile consumatorilor de energie electrica, cu operatorii economici specializati care presteaza servicii pentru sector, cu asociatiile profesionale din domeniul energiei electrice si termice si cu asociatiile patronale si sindicale.

(5) In vederea exercitarii atributiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.

Art. 111. - (1) Raportul prevazut la art. 11 alin. (2) lit. u) cuprinde, in special, informatii privind:

a) siguranta in functionare a retelelor electrice;

b) prognoza balantei dintre resursele si consumul de energie electrica pentru urmatorii 5 ani;

c) noi capacitati de productie planificate sau in curs de realizare;

d) calitatea si nivelul de intretinere al retelelor electrice;

e) masurile intreprinse pentru acoperirea varfului de consum si pentru acoperirea deficitelor de energie;

f) estimarea evolutiei sigurantei alimentarii cu energie electrica pentru o perioada curpinsa intre 5 si 15 ani de la data intocmirii raportului;

g) proiectele sau intentiile de investitii, pe cel putin 5 ani calendaristici, ale operatorului de transport si de sistem si cele ale oricaror altor operatori, despre care au cunostinta, privind punerea in functiune a unei capacitati de interconexiune transfrontaliera.

Afişează Legea nr. 13 /2007, Legea energiei electrice. Consolidata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice