Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 256/2015 exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania

Legea nr. 256/2015 exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania

  Publicat: 09 Nov 2015       17182 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 5 noiembrie 2014 Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1.

Prezenta lege reglementeaza activitatile si practicile legate de exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania, denumit in continuare CDR.

Art. 2.

(1) Profesia de dietetician este o profesie liberala, in domeniul sanatatii umane, furnizoare de servicii conexe actului medical
(2) Profesia de dietetician are ca principal scop asigurarea unei nutritii echilibrate a individului si colectivitatilor umane, in vederea asigurarii unei stari bune de sanatate, prin prevenirea starilor patologice influentate nutritional si prin promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii prin mijloace dietetice
(3) In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, dieteticianul trebuie sa actioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenta, corectitudine, devotament, loialitate, confidentialitate si respect fata de fiinta umana.

Art. 3.

(1) In exercitarea profesiei, dieteticianul aplica stiinta nutritiei si dieteticii in alimentatia si educatia pe teme de alimentatie a pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, cat si a persoanelor ca subiect individual, atat a celor sanatoase, cat si a celor bolnave
(2) Dieteticianul contribuie la definirea, evaluarea si controlul calitatii produselor si dietelor alimentare oferite pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, tinand cont de principiile si obiectivele nationale de preventie si sanatate publica relevante in sfera nutritiei si alimentatiei publice. De asemenea, dieteticianul participa la toate programele de sanatate publica ce implica o componenta alimentara
(3) Deciziile profesionale ale dieteticianului vor fi luate in limitele competentei sale profesionale, avand in vedere interesul si drepturile pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, respectarea vointei acestora, grija fata de sanatatea lor si fata de sanatatea publica, principiile general-acceptate de nutritie si dietetica, nediscriminarea intre pacienti/beneficiari de servicii de nutritie si dietetica, respectarea demnitatii umane si a celorlalte principii si reguli de etica si deontologie in nutritie si dietetica
(4) Profesia de dietetician se exercita pe baza de libertate profesionala in probleme specifice de nutritie si dietetica a pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, fara ingradiri administrative privind prescrierea de masuri dietetice si de nutritie. Principiul independentei profesionale confera dieteticianului dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea raspunderii pentru calitatea acestuia, in limitele respectarii de catre pacienti/beneficiari de servicii de nutritie si dietetica a indicatiilor dietetice primite.

CAPITOLUL II Exercitarea profesiei de dietetician cu drept de liberapractica

Art. 4.

Profesia de dietetician se poate exercita in Romania de catre:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c) sotul unui cetatean roman, descendentii si ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenia acestora, aflati in intretinerea unui cetatean roman;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
f) beneficiarii unui statut de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).

Art. 5.

(1) Profesia de dietetician se exercita pe teritoriul Romaniei numai de catre persoanele care au obtinut statutul de dietetician autorizat. Pentru obtinerea acestui statut persoanele fizice trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa aiba capacitate juridica civila deplina de exercitiu;
b) sa posede un titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica;
c) sa fie apte din punct de vedere medical pentru practicarea profesiei;
d) sa nu se gaseasca in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 18;
e) sa aiba calitatea de membru al CDR;
f) sa se incadreze in una dintre categoriile prevazute la art. 4

(2) In sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica, se intelege:

a) diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica, eliberata de o institutie de invatamant superior, acreditata in Romania, pe domeniul sanatate, cu o durata de minimum 3 ani (180 de credite);
b) adeverinta de absolvire a studiilor, eliberata la cererea absolventului, ca urmare a promovarii examenului de licenta, valabila pana la eliberarea diplomei de licenta, conform prevederilor lit. a), dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
c) diploma sau adeverinta de tipul celei mentionate la lit. a) si b), obtinuta in strainatate si recunoscuta sau echivalata in Romania, dupa caz

(3) Pentru a profesa ca dietetician pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la art. 4 sunt obligate sa detina o autorizatie de libera practica, eliberata de CDR
(4) In vederea eliberarii autorizatiei de libera practica trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa detina titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica potrivit alin. (2);
b) sa faca dovada efectuarii unui an de practica in domeniul nutritiei si dieteticii in conformitate cu dispozitiile cuprinse in normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau sa detina o diploma de masterat in domeniul nutritiei si dieteticii (120 de credite);
c) sa promoveze examenul national de dietetician autorizat, organizat de catre institutiile de invatamant superior care au un program de licenta acreditat in specializarea nutritie si dietetica, elaborat in colaborare cu CDR.

Art. 6.

Pentru exercitarea profesiei de dietetician autorizatia de libera practica se elibereaza si se reinnoieste obligatoriu de catre CDR, la un interval de 5 ani.

Art. 7.

(1) Persoanele prevazute la art. 4 lit. b), c), e) si f) trebuie sa sustina examenul prevazut la art. 5 alin. (4) lit. c)
(2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, institutiile de invatamant superior care au emis diplome de licenta in specializarea nutritie si dietetica vor organiza primul examen national de dietetician autorizat, pentru posesorii de diploma/adeverinta de licenta in specializarea nutritie si dietetica care indeplinesc conditiile mentionate la art. 5 alin. (4) lit. a) si b)
(3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8.

(1) Toti asistentii medicali dieteticieni care opteaza pentru exercitarea profesiei de dietetician sunt obligati ca, in termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa efectueze un stagiu de pregatire specifica, pentru o durata determinata, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si de Ministerul Sanatatii, conform standardelor ocupationale europene aprobate prin reglementarile legale in vigoare, menit sa aduca nivelul de pregatire a asistentilor medicali dieteticieni la nivelul minim de licenta in dietetica
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (1), atributiile dieteticianului pot fi exercitate de catre asistentul medical cu competenta in dietetica, pentru o perioada de pana la 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi
(3) Dupa expirarea termenului de 5 ani asistentii medicali dieteticieni care nu au obtinut o diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica nu vor putea sa mai profeseze in acest domeniu si vor putea profesa ca asistenti medicali, aceasta fiind profesia lor de baza .

Afişează Legea nr. 256/2015 exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 256/2015    Parlamentul Romaniei    profesia de dietetician    Ministerul Sanatatii    CNAS   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Cegolea impotriva Romaniei. Discriminare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1183 din data 25.08.2011Articole Juridice

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Nota critica asupra initiativei de propunere legislativa de modificare si completare a Legii medierii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Mizeria vietii noastre publice, de Mihai Eminescu
Sursa: Timpul, Mihai Eminescu

Teoria paturii superpuse, Mihai Eminescu
Sursa: Timpul, Mihai Eminescu

Procedura angajarii raspunderii Guvernului in fata Parlamentului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita

Infractiunile informatice prevazute de legea 161/2003
Sursa: PNA.ro | Autor: Ionel Georgescu