Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 256/2015 – exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania

Legea nr. 256/2015 – exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania

  Publicat: 09 Nov 2015       13465 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 5 noiembrie 2014 Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara aceste drepturi si interese.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Art. 9.

Supravegherea si controlul exercitarii profesiei de dietetician se realizeaza de CDR.

CAPITOLUL III Forme de exercitare a profesiei de dietetician cu drept de libera practica

Art. 10.

Principalele domenii de practica in care activeaza dieteticianul sunt:

a) dietetician administrativ: activeaza in managementul serviciilor si produselor alimentare cu responsabilitatea de a furniza informatii privind produsele nutritionale adecvate, hrana de calitate pentru indivizi si grupuri in stare de sanatate si de boala, in cadrul unor institutii sau comunitati;
b) dietetician clinic: activeaza la nivelul ingrijirilor medicale primare, secundare si tertiare, cu responsabilitatea de a planifica, a educa, a supraveghea si a evalua un plan de alimentatie, conceput clinic, pentru a asigura pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica o stare de sanatate nutritionala optima; dieteticienii clinici pot lucra autonom in cabinete individuale, in institutii medicale, cabinete medicale, spitale, unitati stationare si camine de batrani;
c) dietetician pentru sanatatea publica sau comunitar: activeaza cu rol direct in promovarea sanatatii si formularea politicilor de promovare a alegerilor produselor alimentare la nivel de individ/grupuri, care sa duca la imbunatatirea si mentinerea sanatatii nutritionale concomitent cu minimalizarea riscurilor care decurg din bolile cu determinare nutritionala;
d) cadrele didactice si cercetatorii care au parcurs ciclul Bologna au posibilitatea de a continua programul de licenta cu un program de master si apoi cu unul de doctorat;
e) alte domenii de practica in domeniul dieteticii pot fi stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

Art. 11.

(1) Exercitarea profesiei de dietetician se realizeaza in institutii publice, private sau in forme autonome de exercitare a profesiei
(2) Formele autonome de exercitare a profesiei sunt:

a) cabinet individual de dietetica;
b) societate civila profesionala de dietetica

(3) Formele autonome de exercitare a profesiei de dietetician pot angaja personal salariat, pot incheia contracte de colaborare cu alti dieteticieni, contracte de conlucrare cu alte forme autonome de exercitare a profesiei, contracte cu furnizorii de bunuri si servicii necesare activitatii lor, contracte specifice cu unitati medicale, educationale, sociale, sportive, de alimentatie publica, de ingrijire corporala, de industrie alimentara si farmaceutica, cu mijloace de comunicare in masa, forme specifice de exercitare a profesiei de medic si a diverselor alte profesii paramedicale si alte acte juridice civile, in conditiile Codului civil si legilor speciale aplicabile.

CAPITOLUL IV Infiintarea, organizarea si functionarea CDR

Art. 12.

(1) CDR se infiinteaza si functioneaza ca organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, atat la nivel national, cat si la nivel teritorial, avand ca obiect de activitate controlul, supravegherea si modul de exercitare a profesiei de dietetician
(2) Formele de organizare a CDR la nivel national si la nivel teritorial sunt stabilite prin Statutul CDR
(3) Statutul si Regulamentul intern de organizare si functionare al CDR se elaboreaza, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, de catre reprezentantii asociatiilor profesionale ale dieteticienilor si ai institutiilor de invatamant superior care au un program de licenta acreditat in specialitatea nutritie si dietetica si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
(4) Statutul CDR prevede modul de organizare al primelor alegeri, structura organizatorica la nivel national si teritorial, precum si numarul si durata mandatelor organelor de conducere ale CDR.

Art. 13.

(1) Atributiile CDR sunt urmatoarele:
a) asigura respectarea cadrului legal si organizatoric pentru exercitarea profesiei de dietetician in conditiile prezentei legi, inclusiv prin functia de control profesional, de autoritate disciplinara si jurisdictie profesionala;
b) instituie standarde de calitate a serviciilor profesionale in domeniul dieteticii si norme deontologice in exercitarea profesiei de dietetician;
c) instituie un cadru de promovare si dezvoltare a competentei profesionale;
d) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, in organismele profesionale internationale, precum si in litigiile cu tertii;
e) tine evidenta dieteticienilor autorizati si, dupa caz, acorda, certifica, suspenda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de dietetician pe teritoriul Romaniei;
f) mediaza si arbitreaza divergentele dintre dieteticienii autorizati, dintre acestia si formele autonome de exercitare a profesiei, ori dintre formele de exercitare a profesiei

(2) Alte atributii sunt prevazute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL V Drepturile si accesul pacientilor/beneficiarilor de servicii

de nutritie si dietetica la serviciile medicale oferite de dieteticieni

Art. 14.

Toate persoanele au acces liber la consilierea si terapia dietetica, reglementate conform prezentei legi.

Art. 15.

Persoanele care se adreseaza unui dietetician beneficiaza de confidentialitatea datelor privind starea lor de sanatate.

Art. 16.

Practicile si procedurile de nutritie si dietetica de care beneficiaza populatia asigurata sunt stabilite prin negociere cu Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si sunt prevazute in Contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, fiind decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 17.

Pentru a exercita profesia de dietetician cu libera practica, acesta trebuie sa devina membru al CDR prin obtinerea autorizatiei de libera practica, conform art. 5 alin. (4), in cel mult 5 ani de la absolvirea studiilor de licenta .

Art. 18.

Este nedemna si nu poate exercita profesia de dietetician:
a) persoana care a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de dietetician;
b) persoana care, in exercitarea profesiei de dietetician, a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Art. 19.

(1) Dieteticianul cu drept de libera practica raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a normelor metodologice de aplicare a acesteia si a Statutului CDR
(2) Constatarea, cercetarea si sanctiunile abaterilor disciplinare sunt prevazute in Statutul CDR
(3) Analizarea si solutionarea cazurilor de malpraxis se fac de catre CDR, care poate colabora cu Colegiul Medicilor din Romania sau, dupa caz, cu Colegiul Farmacistilor din RomaniaAfişează Legea nr. 256/2015 – exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 256/2015    Parlamentul Romaniei    profesia de dietetician    Ministerul Sanatatii    CNAS   Comentează: Legea nr. 256/2015 – exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania
Jurisprudenţă

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1183 din data 25.08.2011Articole Juridice

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Nota critica asupra initiativei de propunere legislativa de modificare si completare a Legii medierii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Mizeria vietii noastre publice, de Mihai Eminescu
Sursa: Timpul, Mihai Eminescu

Teoria paturii superpuse, Mihai Eminescu
Sursa: Timpul, Mihai Eminescu

Procedura angajarii raspunderii Guvernului in fata Parlamentului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita

Infractiunile informatice prevazute de legea 161/2003
Sursa: PNA.ro | Autor: Ionel Georgescu