Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici

Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici

  Publicat: 18 Dec 2015       864570 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici - Republicata si actualizata 2016

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Art. 22
(1)Agentia Nationala a Functionarilor Publici are urmatoarele atributii:
a)elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;
b)elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici;
c)monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
d)elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, privind functiile publice, precum si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei in domeniul functiei publice si al functionarilor publici;
e)elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici;
f)stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;
g)centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
h)colaboreaza cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata in administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici;
i)intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;
j)realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, in conditiile prezentei legi;
j1)organizeaza concursuri sau examene pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, in conditiile prevazute la art. 58;
j2)dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursurilor, in conditiile legii;
k)realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
l)acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
m)participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
n)colaboreaza cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul sau de activitate;
o)elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului;
p)intocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care il prezinta Guvernului;
q)constata contraventii si aplica sanctiuni, in conditiile legii.
(2)Agentia Nationala a Functionarilor Publici indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(3)Agentia Nationala a Functionarilor Publici are legitimare procesuala activa si poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta cu privire la:
a)actele prin care autoritatile sau institutiile publice incalca legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici, constatate ca urmare a activitatii proprii de control;
b)refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale in domeniul functiei publice si al functionarilor publici.
(4)Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept .
(5)Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul in legatura cu actele ilegale emise de autoritatile sau institutiile publice locale.
Art. 221
Agentia Nationala a Functionarilor Publici dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului sau, dupa caz, a examenului, in urmatoarele cazuri:
a)in situatia in care este sesizata si se constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare in functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
b)autoritatea sau institutia publica nu a transmis Agentiei Nationale a Functionarilor Publici planul de ocupare a functiilor publice, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) si (5);
c)autoritatea sau institutia publica care organizeaza concursul sau examenul nu a obtinut avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit prevederilor art. 107.
Art. 23
(1)Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:
a)numarul maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici;
b)numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovarii rapide;
c)numarul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d)numarul maxim al functiilor publice care vor fi infiintate;
e)numarul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;
f)numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
g)numarul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
(2)Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, astfel:
a)de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala;
b)de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala.
(3)Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata prin bugetul sau.
(4)In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a Guvernului. In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean.
(5)Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, proiectul planului de ocupare a functiilor publice se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 45 de zile inainte de data aprobarii. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 24
Gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice este organizata si realizata, in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
SECTIUNEA 2: Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici


Afişează Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 188/1999 2016    Legea functionarilor publici actualizata 2016Comentează: Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici