Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici

Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici

  Publicat: 18 Dec 2015       863125 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici - Republicata si actualizata 2016

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

d)sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 57 alin. (6);
e)sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Art. 68
(1)In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.
(2)Promovarea in conditiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii examenului.
(3)Promovarea in clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.
Art. 69
(1)Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
(2)In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator", "nesatisfacator".
(3)Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la:
b)promovarea intr-o functie publica superioara;
c)eliberarea din functia publica.
(4)In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesionala a functionarilor publici.
(5)Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national.
SECTIUNEA 5: Sistemul de promovare rapida in functia publica
Art. 70
(1)Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica:
a)persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b)functionarii publici care au promovat concursul prevazut la art. 65 alin. (3).
(2)Pot participa la concursul prevazut la alin. (1) lit. b) functionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)au cel putin 1 an vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b)au obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;
c)nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;
d)au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
(3)Concursul pentru promovarea rapida prevazut la art. 65 alin. (3) se organizeaza anual, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in limita numarului de functii publice rezervate promovarii rapide.
Art. 71
(1)Perioada in care o persoana a urmat programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public este asimilata perioadei de stagiu .
(2)In cazul nepromovarii programelor prevazute la alin. (1), perioada de stagiu nu constituie vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice si nici vechime in functia publica.


CAPITOLUL VII: Acorduri colective. Comisii paritare
Art. 72
(1)Autoritatile si institutiile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care sa cuprinda numai masuri referitoare la:
a)constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;
b)sanatatea si securitatea in munca;
c)programul zilnic de lucru;
d)perfectionarea profesionala;
e)alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.
(2)In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, acordul se incheie cu reprezentantii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica, desemnati in conditiile legii.
(3)Autoritatea sau institutia publica va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici informatiile necesare pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii.
Art. 73
(1)In cadrul autoritatilor si institutiilor publice se constituie comisii paritare.
(2)In alcatuirea comisiei paritare intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice s| de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii lor vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
(3)Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, precum si componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Art. 74
(1)Comisiile paritare sunt consultate in urmatoarele situatii:
a)la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite;
b)la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, daca costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;
c)la stabilirea programului de lucru de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
d)alte situatii prevazute de lege.
(2)In exercitarea atributiilor, comisiile paritare emit avize consultative.Afişează Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 188/1999 2016    Legea functionarilor publici actualizata 2016Comentează: Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici