Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

  Publicat: 18 Dec 2015       48024 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
LEGEA nr. 26/1990, privind registrul comertului - Republicata si Actualizata 2016

Actualizata prin Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului (M.Of. 519 din 13-iul-2015)

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Act adoptat de organele de stat,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(1) Oficiile registrului comertului se organizeaza in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si functioneaza pe langa fiecare tribunal.
(3) Oficiile registrului comertului prevazute la alin. (1) comunica Oficiului National al Registrului Comertului orice inmatriculare sau mentiune operata, in termen de cel mult 15 zile de la efectuare.
Art. 10
(1) Numarul maxim de posturi ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar structura organizatorica si modul de functionare ale acestora, prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se realizeaza din taxele si tarifele percepute, potrivit art. 11.
(4) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general selectionat prin examen sau concurs si numit in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii. In functia de director general pot fi numiti si magistrati detasati, in conditiile legii.
(41) Directorul general este ajutat in activitatea sa de 2 directori generali adjuncti, selectionati prin examen sau concurs si numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii.
(5) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de directori, ajutati in activitate, dupa caz, de directori adjuncti, conform Regulamentului de organizare st functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, selectionati prin examen sau concurs si numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii.
(6) Personalul necesar pentru functionarea Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se selectioneaza prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului se face de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.
Art. 11
(1) Pentru operatiunile efectuate oficiul registrului comertului percepe taxe si tarife stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.
(2) Taxele si tarifele percepute se achita la casieria oficiului registrului comertului sau prin virament in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Taxele si tarifele prevazute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Justitiei si tinand cont de rezultatele anului anterior, cuprinse in situatia financiara anuala.
Art. 12
(1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea persoanelor juridice societati, companii nationale si societati nationale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizatii cooperatiste, societati europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevazute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare in Romania, un registru pentru inregistrarea persoanelor juridice societati cooperative si societati cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare in Romania si un registru pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare in Romania. Aceste registre se tin in sistem computerizat.
(2) Fiecare persoana inregistrata in registrul comertului va purta un numar de ordine din registrul comertului, incepand de la numarul 1 in fiecare an, acordat la nivel national din Registrul central al comertului.
(3) Oficiul registrului comertului tine si dosare cu documentele depuse si documentele in baza carora se efectueaza inregistrarile in registrul comertului, pentru fiecare persoana inregistrata, in care vor fi evidentiate si inregistrarile efectuate in registrul comertului.
(4) Modul de tinere a registrelor, de efectuare a inregistrarilor si de furnizare a informatiilor la art. 4 se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justitiei.


CAPITOLUL III: Efectuarea inregistrarilor
Art. 13
(1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant persoana fizica in registrul comertului va cuprinde:
a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila si activitatea comerciala anterioara;
b) firma comerciala si sediul acesteia;
c) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;
d) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.
(11) Cererea de inmatriculare a unei asociatii familiale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:
a) numele si prenumele fiecaruia dintre asociati, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, calitatea de membru al familiei, starea civila si activitatea comerciala anterioara;
b) datele de identificare a persoanei care reprezinta asociatia in relatiile cu tertii - membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia;
c) firma comerciala si sediul acesteia;
d) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;
e) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.
(2) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.
(3) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si, in cazul asociatiilor familiale, codul unic de inregistrare atribuit conform legii.
Art. 14
(1) Cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul sau constitutiv si va fi insotita de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.
Art. 15
(1) Cererea de inmatriculare a unei regii autonome, companii nationale sau societati nationale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:
a) actul de infiintare, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema acesteia;
b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
c) unitatile componente ce pot intra in relatii contractuale cu tertii, persoanele imputernicite sa le reprezinte si limitele imputernicirilor acordate;
d) numele, si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia personanelor imputernicite sa le reprezinte, precum si limitele puterilor conferite.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.
Art. 16
(1) In termen de 18 luni comerciantii constituiti anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au obligatia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.
Art. 17
Cererea de inmatriculare in registrul comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile:
b) pentru societatile comerciale, de la data incheierii actului constitutiv;Afişează Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 26/1990    Legea 26/1990 actualizata 2016    ONRC    Registru comertului    Legea 152/2015

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Radiere mentiune privind infiintarea si autorizarea punctului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.825 din data 11.05.2011

Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 6 din data 12.01.2011

Mentionare in registrul comertului a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1135 din data 30.04.2012

Societate cu raspundere limitata. Cerere referitoare la inregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 434 din data 21.08.2009

Actualizarea valorii aportului adus la constituirea si majorarea capitalului social
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 147 din data 06.03.2009

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Reinscriere institutie publica implicata in privatizare ca actionar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr, 30 din data 18.01.2010

Deschiderea procedurii simplificate a insolventei. Societate dizolvata
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta comerciala nr. 65 din data 29.06.2012

Actiune in constatare intemeiata pe dispozitiile articolului 111 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A V-A COMERCIALA, DECIZIA COMERCIALA NR. 111 din 10.03. 2011

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011Articole Juridice

Opreratiunile divizarii unei societati comerciale
Sursa: EuroAvocatura.ro