Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8248 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Drept al copilului reglementat de lege.
Drept al copilului reglementat de lege.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,

(2) La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei conform prevederilor alin. (1) , nu se iau in calcul urmatoarele venituri:
a) sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, conform legii, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
d) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru sustinerea educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
e) sumele primite din activitatea desfasurata ca zilier, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;
f) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
g) sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum si sumele cu titlu de ajutor de urgenta primite de la bugetul de stat sau local.
(3) In cazul in care cel putin unul dintre membrii familiei are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiaza de acest drept .
(4) Lista prevazuta la alin. (3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si se poate actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(5) In cazul familiei care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie, astfel cum este definita in art. 6 lit. o) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
Articolul 11
Pentru stimularea unei vieti active si a participarii pe piata muncii, in situatia in care unul sau mai multi membri ai familiei realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, sau membrii familiei desfasoara activitati independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 400 de lei/familie, respectiv 0,800 ISR, nu se iau in calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei.
Articolul 12
In intelesul prezentei legi, persoana apta de munca este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare, prevazuta de lege;
b) nu urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, prevazuta de lege;
c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare pentru prestarea unei munci.
Articolul 13
(1) Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare, si nici din activitati independente sau activitati agricole asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei numai daca se afla in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, denumita in continuare agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, ca persoane in cautarea unui loc de munca si care nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor fara adapost, numai daca acestea se afla in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca competente de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul persoanelor singure si membrilor din familiile care solicita venit minim de incluziune numai pentru componenta reprezentata de suplimentul pentru locuire.
Articolul 14
Face exceptie de la prevederile art. 13 alin. (1) persoana apta de munca ce se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani, precum si a celui/celor in varsta de pana la 18 ani, daca acesta/acestia este/sunt incadrat/incadrati in grad de handicap/dizabilitate grav/a sau accentuat/a dovedit prin certificat eliberat in conditiile legii;
b) asigura ingrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/grava ori accentuat/accentuata care nu beneficiaza de asistent personal, in conditiile legii;
c) asigura ingrijirea uneia sau mai multor persoane varstnice dependente, astfel cum sunt definite in art. 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, care nu beneficiaza de ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
d) urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, prevazuta de lege;
e) participa la un program de pregatire profesionala;
f) este incadrata in munca .
SECTIUNEA 2: Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune
Articolul 15
(1) Pentru componenta venitului minim de incluziune reprezentata de ajutorul de incluziune, cuantumul maxim al acestuia este de 260 lei/luna, respectiv 0,520 ISR, cu exceptia persoanei singure cu varsta de cel putin 60 de ani, in cazul careia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 300 lei/luna, respectiv 0,600 ISR.
(2) Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune care poate fi acordat se calculeaza in functie de numarul membrilor familiei, pornind de la valoarea de referinta reprezentata de cuantumul maxim lunar prevazut la alin. (1) , la care se aplica coeficientii de echivalenta prevazuti la art. 9 alin. (2) .
Articolul 16
Suma aferenta ajutorului de incluziune se stabileste ca diferenta intre nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune, calculat in conditiile art. 15 pentru intreaga familie sau persoana singura, si nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singura in luna anterioara solicitarii dreptului, cu aplicarea prevederilor art. 10 si 11.
Articolul 17
In cazul persoanei singure cu varsta de cel putin 60 de ani, limita venitului net lunar ajustat prevazuta la art. 9 alin. (3) lit. a) si cuantumul maxim al ajutorului prevazut la art. 15 se stabilesc la 300 de lei, respectiv 0,600 ISR.
SECTIUNEA 3: Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii
Articolul 18
(1) Componenta venitului minim de incluziune reprezentata de ajutorul pentru familia cu copii se acorda in functie de nivelul venitului net lunar ajustat si numarul de copii din familie .
(2) Pentru familia beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 260 lei/luna, respectiv 0,520 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 107 lei, respectiv 0,214 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 214 lei, respectiv 0,428 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 321 de lei, respectiv 0,642 ISR, pentru familia cu 3 copii;
d) 428 de lei, respectiv 0,856 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
(3) Pentru familia monoparentala beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 260 de lei/luna, respectiv 0,520 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 120 de lei, respectiv 0,240 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 240 de lei, respectiv 0,480 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 360 de lei, respectiv 0,720 ISR, pentru familia cu 3 copii;
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.