Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » ORDINUL nr. 6125 /2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

ORDINUL nr. 6125 /2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

  Publicat: 06 Jan 2017       2635 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
ORDINUL nr. 6125 /2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.

In conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat,
avand in vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate,
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin .

Articolul 1
Se aproba Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul 2
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala invatamant superior si institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.

Articolul 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, se abroga.

ANEXA: METODOLOGIE-CADRU de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie


CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
Examenele de licenta/diploma si disertatie se organizeaza si se desfasoara numai de catre institutiile de invatamant superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar si publicat pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.

Articolul 2
Regulamentul propriu privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie, denumit in continuare regulament propriu, se elaboreaza in conformitate cu metodologia-cadru aprobata prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


CAPITOLUL II: Organizarea si desfasurarea examenului de licenta/diploma

Articolul 3
Programele de studii universitare de licenta organizate in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau examen de diploma pentru invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor ingineresti, denumit in continuare examen de licenta/diploma, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 4
(1) Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru absolventii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizeaza:
a) cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de lunga durata;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta durata .
(2) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examene de finalizare a studiilor organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 5
(1) In situatiile prevazute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate, sustinerea examenului de licenta/diploma este conditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie.
(2) Examenul de selectie se organizeaza si se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in care se va sustine ulterior si examenul de licenta/diploma.
(3) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de examene de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si promovat.
(4) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen de selectie prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea examenului de selectie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(5) Pentru situatiile prevazute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica dispozitiile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor masuri privind finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 6
Pot sustine examen de licenta/diploma:
a) absolventii de invatamant superior ai programelor de studii/specializarilor acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate in lichidare;
b) absolventii care au promovat examenul de selectie, potrivit prevederilor art. 5.Afişează ORDINUL nr. 6125 /2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Lucrare de licenta    Lucrare de disertatie    Master 2017Comentează: ORDINUL nr. 6125 /2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie