Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 31 Jan 2017       18736 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 79 din 30.01.2017

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Puterile publice existente in stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat,

avand in vedere faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele masuri privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si alte drepturi de care beneficiaza anumite categorii de personal, doar pentru primele doua luni ale anului 2017,

tinand cont de faptul ca in lipsa unei reglementari privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, incepand cu 1 martie 2017, s-ar aplica in integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii de personal,

pentru a evita interpretari si o aplicare neunitara a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative si a Hotararii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,

tinand seama de faptul ca neadoptarea masurii de prelungire a termenului pana la care cota maxima de contributie de 6% aferenta fondurilor de pensii administrate privat sa fie atinsa, respectiv in anul 2018, ar afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii,

avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara intr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice, instituita prin Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, pe baza careia sa fie fundamentat proiectul bugetului de stat si al bugetelor de asigurari sociale pe anul 2017,

luand in considerare ca, in situatia neadoptarii acestor masuri in regim de urgenta, deficitul bugetar in anul 2017 va depasi pragul de 3% din produsul intern brut prevazut de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va determina declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv,

tinand cont de necesitatea adoptarii masurilor legislative in vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii activitatii Consiliului Concurentei,

luand in considerare necesitatea adoptarii de masuri legislative care sa asigure finantarea cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru persoanele insotitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata, precum si finantarea cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul in conditiile intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

avand in vedere necesitatea simplificarii si acordarii unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obtinute de catre persoanele care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand cont de necesitatea luarii masurilor pentru asigurarea conducerii Fondului Roman de Dezvoltare Sociala in conditiile modificarilor legislative intervenite ca urmare a adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

avand in vedere necesitatea reflectarii si a evidentierii corecte a platilor efectuate din bugetele componente ale bugetului general consolidat, in concordanta cu normele europene privind Sistemul European de Conturi,

avand in vedere ca in situatia in care nu se corecteaza eroarea materiala de la pct. 5 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 cadrele didactice din invatamantul preuniversitar nu ar beneficia de sporurile specifice reglementate de lege,

avand in vedere prevederile art. 29 alin. (4) si art. 30 alin. (4) si (5) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si tinand seama de faptul ca nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA si structural) rezultate in urma planificarii bugetare pe anul 2017 si perspectiva 2018-2020, se impune adoptarea de masuri cu privire la continutul declaratiilor prevazute la articolele mentionate,

tinand cont de faptul ca in prezent exista unitati administrativ-teritoriale la care din anumite motive consiliile locale/judetene nu se pot intruni pentru aprobarea in termen a hotararii de acoperire definitiva la sfarsitul anului a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, si ca urmare nu pot inchide executia in trezorerie,

in vederea corelarilor necesare intre Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarile generale in materie bugetara,

luand in considerare necesitatea stabilirii mecanismelor prin care va fi sustinut fondul de lichidare - de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, potrivit modificarilor aduse Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere masurile tranzitorii la nivelul Ministerului Justitiei destinate inchiderii Acordului de imprumut nr. 4811-RO dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .
Art. 1.
(1) In perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare lunara, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu luna august 2017, personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor beneficiaza de prevederile art. 31 alin. (6) si (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile art. 1 alin. (3) - (5), art. 2-4, art. 5 alin. (2) - (4) si art. 6-11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 martie-31 decembrie 2017.

(4) Prin exceptie de la alin. (3), in perioada 1 martie-30 iunie 2017 institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 nu acorda prime de vacanta si vouchere de vacanta .

Art. 2.
Pentru personalul prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal- bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, cuantumul salariului de baza se stabileste in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, dupa aplicarea procentelor de majorare prevazute la art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2017.

Art. 3.
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2018.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal platit din fonduri publice prevazute in anexele nr. 1, 2 si 21 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4.
Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) - (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sporurile si alte drepturi salariale specifice activitatii pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitatile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, precum si in unitatile din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pot depasi 30% din salariul de baza, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Art. 5.
(1) In anul 2017, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget .

(2) Ordonatorii de credite stabilesc numarul maxim de posturi care se finanteaza in anul 2017, in conditiile alin. (1).

Art. 6.

(1) Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, 21 si 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 martie-31 decembrie 2017.

(2) Incepand cu 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat se majoreaza la 6%.

Art. 7.
(1) Termenele prevazute la art. 361 alin. (3) lit. e) si g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2018.

(2) Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2018.

(3) Aplicarea prevederilor art. 4, art. 26 lit. b), art. 285, art. 36 si art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 8.
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.

Art. 9.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 76 alineatul (2), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r1), cu urmatorul cuprins:"

r1) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;".Afişează OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    Salarizare 2017    Legea salarizarii 2017    OUG 9/2017Comentează: OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative
Jurisprudenţă

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati