Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       7520 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Text care se introduce intr-un proiect de lege,

c) ofertantul, in cazul in care este diferit de emitent;

d) membrii consiliului de administratie al ofertantului;

e) fondatorii, in caz de subscriptie publica;

f) persoana care solicita admiterea la tranzactionare, in cazul in care este diferita de emitent sau de ofertant;

g) auditorul financiar care a certificat situatiile financiare, ale caror informatii au fost preluate in prospect si doar cu privire la informatiile respective;

h) intermediarul ofertei sau, dupa caz, membrul sindicatului de intermediere responsabil;

i) orice alta persoana, inclusiv intermediarii ofertei, care a acceptat in prospect raspunderea pentru orice informatie, studiu sau evaluare inserata sau mentionata in prospect. In acest caz, persoana respectiva este responsabila doar cu privire la realitatea, exactitatea si acuratetea informatiei, studiului sau evaluarii indicate in mod expres de aceasta si doar in masura in care informatia, studiul sau evaluarea a fost inclusa in prospect in forma si in contextul expres agreate de persoana responsabila.

(2) Sunt raspunzatoare, indiferent de culpa, si raspund solidar urmatoarele persoane:

a) emitentul, daca oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) este responsabila;

b) ofertantul, daca oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. d) este responsabila.

(3) Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate in sensul in care o persoana este responsabila pentru realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din prospect/document de oferta si anunt, exclusiv pe baza faptului ca au acordat asistenta intr-o capacitate profesionala in cursul procesului de redactare a prospectului/documentului de oferta.

(4) Dreptul la despagubire trebuie exercitat in termen de 6 luni de la data cunoasterii deficientei prospectului/documentului de oferta, dar nu mai tarziu de un an de la inchiderea ofertei publice.

CAPITOLUL II

Oferta publica de vanzare

Art. 16. - (1) Nicio oferta publica de vanzare nu poate fi facuta fara publicarea unui prospect aprobat de A.S.F.

(2) Oferta publica de vanzare este facuta printr-un intermediar sau printr-un sindicat de intermediere.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), intocmirea si publicarea unui prospect nu sunt obligatorii in urmatoarele cazuri:

a) pentru urmatoarele tipuri de oferta:

1. o oferta de valori mobiliare adresate exclusiv investitorilor calificati; si/sau

2. o oferta de valori mobiliare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru; si/sau

3. o oferta de valori mobiliare adresata investitorilor care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare de cel putin echivalentul in lei a 100.000 de euro, pentru fiecare oferta distincta; si/sau

4. o oferta de valori mobiliare a caror valoare nominala unitara este de cel putin echivalentul in lei a 100.000 de euro; si/sau

5. o oferta de valori mobiliare a carei valoare totala in Uniunea Europeana este mai mica decat echivalentul in lei a

100.000 de euro, care se calculeaza pe o perioada de 12 luni;

b) pentru urmatoarele tipuri de valori mobiliare:

1. actiuni emise pentru substituirea altor actiuni, de aceeasi clasa, deja emise, daca aceasta noua emisiune de actiuni nu implica o majorare a capitalului social;

2. valori mobiliare oferite in schimbul altor valori mobiliare care fac obiectul unei oferte publice de cumparare/preluare realizata prin schimb, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul prevazut de Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, in functie de tipul de emitent si de valori mobiliare oferite la schimb;

3. valori mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni ori a unei divizari, cu conditia sa fie disponibil un document care va avea continutul prevazut in reglementarile emise de A.S.F.;

4. dividendele platite actionarilor existenti sub forma de actiuni din aceeasi clasa, precum cele care dau drept la aceste dividende, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul stabilit prin reglementari emise de A.S.F.;

5. valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fostilor sau actualilor membri ai conducerii ori angajati sau celor actuali de catre angajatorul lor ori de catre societatea-mama sau o filiala, cu conditia ca societatea sa isi aiba sediul central ori sediul social in Uniunea Europeana si sa fie disponibil un document ce va avea continutul prevazut in reglementari emise de A.S.F.

(4) Orice revanzare ulterioara a valorilor mobiliare, care au facut anterior obiectul unui tip de oferta prevazut la alin. (3) lit. a), este considerata o operatiune distincta, dispozitiile art. 2 alin. (1) pct. 23 urmand a fi aplicate in vederea stabilirii masurii in care respectiva operatiune de revanzare este o oferta publica.

Art. 17. - (1) Prospectul de oferta contine informatiile care, potrivit caracteristicilor emitentului si valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare in cunostinta de cauza privind: situatia activelor si pasivelor, situatia financiara, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului si ale entitatii care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent, daca este cazul, precum si a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.

(2) Prospectul de oferta este valabil 12 luni dupa aprobarea sa de catre A.S.F., putand fi folosit in cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, in acest interval, cu conditia actualizarii acestuia conform prevederilor art. 12.

(3) Prospectul cuprinde si un rezumat prin care se prezinta, intr-un mod concis si intr-un limbaj nontehnic, informatii esentiale in limba in care s-a intocmit initial prospectul. Forma si continutul rezumatului prospectului furnizeaza, impreuna cu prospectul, informatii corespunzatoare privind elementele esentiale ale valorilor mobiliare in cauza pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare.

(4) Rezumatul este intocmit intr-un format stabilit prin reglementarile emise de A.S.F. pentru a facilita comparabilitatea cu rezumatele aferente unor valori mobiliare similare si cuprinde informatii esentiale privind valorile mobiliare in cauza pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare. Rezumatul trebuie sa contina si o avertizare a potentialilor investitori, cu privire la faptul ca:

a) trebuie citit ca o introducere la prospect;

b) orice decizie de investire in valorile mobiliare respective trebuie sa se fundamenteze pe informatiile cuprinse in prospect, considerat de catre investitor in integralitatea lui;

c) Inainte de inceperea procedurii judiciare, avand ca obiect informatiile cuprinse intr-un prospect, reclamantul va trebui sa suporte costurile aferente traducerii prospectului in limba romana;

d) raspunderea civila revine persoanelor care au intocmit rezumatul, inclusiv traducerea acestuia, precum si persoanelor care notifica cu privire la oferte publice transfrontaliere, dar numai in cazul in care continutul rezumatului induce in eroare, este inexact sau contradictoriu in raport cu alte parti ale prospectului.

(5) In cazul in care prospectul se refera la admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a unor titluri, altele decat cele de capital, cu o valoare nominala care reprezinta cel putin echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro, nu este obligatorie furnizarea unui rezumat, cu exceptia cazului in care un stat membru solicita acest lucru, in conformitate cu legislatia aplicabila a respectivului stat membru. In cazul in care admiterea se realizeaza pe o piata reglementata din Romania, se redacteaza un rezumat in limba romana.

(6) Prevederile privind subscriptia publica din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 31/1990, nu sunt aplicabile in cazul unei oferte publice de vanzare desfasurate ca urmare a majorarii capitalului social al emitentului.

Art. 18. - (1) Prospectul poate fi intocmit intr-o forma unica sau avand urmatoarele componente:

a) fisa de prezentare a emitentului, continand informatiile referitoare la acesta;

b) nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

c) rezumatul prospectului.

(2) Fisa de prezentare a emitentului aprobata de A.S.F. este valabila o perioada de cel mult 12 luni. Fisa de prezentare, actualizata potrivit prevederilor art. 12 sau alin. (4), impreuna cu nota privind valorile mobiliare si cu rezumatul sunt considerate ca fiind un prospect valabil.

(3) Un emitent care are deja aprobata de catre A.S.F. fisa de prezentare poate intocmi si transmite spre aprobare numai documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in situatia in care intentioneaza lansarea unei oferte publice sau de admitere a respectivelor valori la tranzactionare pe o piata reglementata.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata contine si informatiile care ar trebui in mod normal sa figureze in fisa de prezentare a emitentului, in cazul in care apare o schimbare semnificativa sau un fapt nou care ar putea afecta evaluarea investitorilor dupa aprobarea ultimei versiuni actualizate a fisei de prezentare, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt furnizate intr-un amendament potrivit prevederilor art. 12. Nota privind caracteristicile valorilor mobiliare si rezumatul sunt prezentate separat spre aprobare A.S.F.

Art 19. - (1) In cadrul prospectului pot fi introduse informatii prin trimitere la unul sau mai multe documente publicate anterior ori simultan si aprobate de A.S.F. sau depuse la A.S.F., potrivit prevederilor cap. I si prezentului capitol din prezentul titlu, precum si cap. II, cap. III sectiunea 1 ale titlului III. Aceste informatii sunt cele mai recente informatii de care dispune emitentul.

(2) In situatia in care, in cadrul prospectului, sunt introduse informatii potrivit prevederilor alin. (1), este intocmit un tabel de corespondenta pentru a da posibilitatea investitorilor sa identifice aceste informatii.Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a RomanieiComentează: Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro