Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       6464 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Puterile publice existente in stat.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

j) propune masuri, in functie de specificul activitatii, pentru prevenirea, limitarea si eliminarea efectelor poluarilor accidentale;
k) intocmeste raportul anual privind activitatea de securitate si sanatate in munca si protectia mediului, pe care o transmite la structura de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
l) intocmeste documentele specifice activitatii de securitate si sanatate in munca, precum si de protectia mediului;
m) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;
n) intocmeste si inainteaza, in vederea avizarii, la Compartimentul de securitate si sanatate in munca si protectia mediului din Administratia Nationala a Penitenciarelor dosarul de cercetare a accidentelor de munca si a celor ecologice;
o) elaboreaza procedurile specifice activitatii de securitate si sanatate in munca si de protectia mediului;
p) formuleaza propuneri pentru includerea in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare activitatilor de securitate si sanatate in munca si de protectia mediului;
q) urmareste si raporteaza realizarea masurilor dispuse de catre structurile abilitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
r) participa la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
s) colaboreaza cu autoritatile locale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul mediului in cazul accidentelor/evenimentelor comune;
t) reprezinta unitatea penitenciara, ca structura de specialitate, in relatiile de cooperare cu autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si in domeniul protectiei mediului;
u) asigura circuitul si arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului de securitate si sanatate in munca si protectia mediului.

Articolul 29
In cadrul structurii de sanatate si securitate in munca si protectia mediului se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL VII: Biroul/Compartimentul tehnologia informatiei si comunicatii

Articolul 30
Biroul/Compartimentul tehnologia informatiei si comunicatii are in competenta administrarea si asigurarea securitatii tehnicii de calcul, a comunicatiilor, a software-ului de baza si a aplicatiilor aflate in exploatare si indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) asigura continuitatea serviciilor informatice in unitate;
b) elaboreaza analiza de sistem si realizeaza proiectul pentru componente ale sistemului informatic;
c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor dezvolta programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicatiilor integrate;
d) asigura implementarea si exploatarea corespunzatoare a programelor informatice;
e) participa la sesiunile de instruire a personalului unitatii cu ocazia darii in functiune a aplicatiilor informatice;
f) intretine, modifica si modernizeaza componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, in functie de necesitati, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) intretine reteaua de calculatoare din unitate, stabileste si impune regulamentul general de functionare a retelei;
h) supravegheaza sistemul informatic in vederea mentinerii acestuia in parametrii de securitate si asigura confidentialitatea datelor potrivit politicilor de securitate, cu respectarea normelor legale in vigoare;
i) urmareste si aplica politicile de securitate impuse de catre structura de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in sistemul informatic al unitatii;
j) intervine, in limitele competentelor si posibilitatilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte si imbunatatirea performantelor acestora;
k) mentine relatia cu furnizorii de service si consumabile, precum si cu furnizorii serviciilor de mentenanta pentru aplicatii care nu au facut obiectul unor contracte-cadru;
l) contribuie, impreuna cu celelalte sectoare implicate, la amenajarea conform standardelor a locurilor destinate tehnicii de calcul;
m) asigura buna functionare a tuturor aplicatiilor ce se deruleaza pe calculatoarele unitatii;
n) asigura, in colaborare cu celelalte structuri, intretinerea paginii web a unitatii;
o) efectueaza copii de siguranta pe suport extern si masini anume destinate, pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori in locuri predefinite in retea;
p) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
q) pastreaza si arhiveaza software-ul, documentatiile tehnice, suporturi tehnice cu drivere;
r) asigura, prin personalul specializat, continuitatea serviciilor de comunicatii in unitate, intretine, modifica si modernizeaza reteaua si componentele sistemului de comunicatii;
s) colaboreaza cu compartimentele specifice care au atributii pe linie de informatii clasificate, in vederea implementarii normelor specifice de securitate a informatiilor vehiculate in cadrul retelei;
t) indeplineste orice alte sarcini primite din partea conducerii unitatii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta .

Articolul 31
In cadrul structurii tehnologia informatiei si comunicatii se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL VIII: Sectorul reintegrare sociala

Articolul 32
(1) Sectorul reintegrare sociala organizeaza, coordoneaza, deruleaza si evalueaza demersurile de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate la nivelul penitenciarului.
(2) Demersurile de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala se organizeaza si se desfasoara in functie de:
a) normele nationale in domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate;
b) caracteristicile si nevoile educative, psihologice si sociale ale persoanelor private de libertate;
c) momentul traseului executional;
Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro