Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

  Publicat: 12 Oct 2018       3109 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
3. La articolul 163, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii, se aplica amenda prevazuta pentru contraventia cea mai grava, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
4. La articolul 163, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(16) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile contraventionale stabilite prin lege si aplicate de Consiliul A.S.F. se fac venit la bugetul de stat in cota de 50%, iar diferenta de 50% se face venit la bugetul A.S.F."
ART. 38
Adaptare legislativa si abrogare
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 32/2000 privind activitatea si supravegherea intermediarilor in asigurari si reasigurari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
(2) Pana la emiterea de catre A.S.F. a reglementarilor potrivit prevederilor art. 36, reglementarile emise de A.S.F. in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in continuare, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.
(3) Ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la prevederile referitoare la intermediarii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, trimiterea se considera a fi facuta la prezenta lege.
ART. 39
Intrarea in vigoare
Prezenta lege intra in vigoare la 1 octombrie 2018.
*
Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 26 din 2 februarie 2016.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
CARMEN-ILEANA MIHALCESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
Bucuresti, 5 octombrie 2018.
Nr. 236.
ANEXA 1
CERINTE MINIME PRIVIND CUNOSTINTELE SI COMPETENTELE PROFESIONALE
I. Riscuri aferente asigurarilor generale clasificate in clasele 1-18 din anexa nr. 1 sectiunea A din Legea nr. 237/2015:
a) cunostintele minime necesare privind termenii si conditiile politelor oferite, inclusiv riscurile auxiliare, daca sunt acoperite de aceste polite;
b) cunostintele minime necesare privind dispozitiile aplicabile care reglementeaza distributia de produse de asigurare, precum legislatia privind protectia consumatorilor si legislatia relevanta in domeniul fiscalitatii, social si al muncii;
c) cunostintele minime necesare privind gestionarea cererilor de despagubiri;
d) cunostintele minime necesare privind gestionarea reclamatiilor;
e) cunostintele minime necesare privind evaluarea necesitatilor clientului;
f) cunostintele minime necesare privind piata asigurarilor;
g) cunostintele minime necesare privind standardele de deontologie profesionala;
h) competentele minime necesare in domeniul financiar.
II. Produse de investitii bazate pe asigurari:
a) cunostintele minime necesare privind produsele de investitii bazate pe asigurari, inclusiv termenii, conditiile, primele nete si, daca este cazul, beneficiile garantate si negarantate;
b) cunostintele minime necesare privind avantajele si dezavantajele diverselor optiuni de investitii pentru contractanti;
c) cunostintele minime necesare privind riscurile financiare suportate de contractanti;
d) cunostintele minime necesare privind politele care acopera riscuri asociate asigurarilor de viata si alte produse de economii;
e) cunostintele minime necesare privind organizarea sistemelor de pensii si beneficiile garantate de acestea;


Afişează Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Legea 236/2018    asigurari    distributie    Autoritatea de Supraveghere Financiara    consumatorComentează: Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari
Jurisprudenţă

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia C.C.R. nr. 155/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat – o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata – problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea – aspecte de constitutionalitate si echitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere – echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu