Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

  Publicat: 12 Oct 2018       11762 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(26) A.S.F. poate adopta, in conditiile legii, dispozitii suplimentare prin reglementari proprii pentru incalcari prevazute la art. 29.
(27) Litigiile dintre clienti si distribuitorii de asigurari pot fi solutionate prin proceduri de solutionare alternativa a litigiilor.
(28) A.S.F. stabileste si actualizeaza, in conditiile legii, prin reglementari proprii, termenele, conditiile de plata si nivelul taxelor de autorizare sau de avizare, de functionare, de aprobare a modificarii conditiilor de autorizare, respectiv de avizare sau de inregistrare, de furnizare de informatii si puncte de vedere catre terti, cu exceptia contractantilor, pagubitilor si a institutiilor sau autoritatilor publice, precum si al altor taxe legale.
(29) A.S.F. stabileste obiective de interes si/sau instituie obligatii privind activitatea intermediarilor principali si secundari si a entitatilor care organizeaza atat cursuri de pregatire profesionala initiala si continua, cat si de perfectionare profesionala a distribuitorilor.
(30) A.S.F. autorizeaza sau avizeaza, dupa caz, entitatile prevazute la alin. (29) sau avizeaza entitatile acreditate de ministerul de resort pentru programe de formare profesionala a adultilor si atesta lectorii.
(31) A.S.F. poate delega activitatea de evaluare si certificare a competentelor privind pregatirea profesionala initiala si continua a distribuitorilor.
(32) A.S.F. aproba si retrage aprobarea actionarilor sau asociatilor semnificativi directi si/sau indirecti ai intermediarilor principali, autorizati de A.S.F.
(33) A.S.F. acorda si retrage aprobarea persoanelor din conducerea intermediarilor principali autorizati de A.S.F., respectiv acorda si retrage avizul persoanelor responsabile cu activitatea de distributie din conducerea intermediarilor principali avizati de A.S.F., in conditiile legislatiei in vigoare si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(34) A.S.F. adopta masurile necesare pentru ca activitatea de distributie sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice, potrivit prevederilor legale.
(35) A.S.F. raspunde la sesizarile si reclamatiile primite privind activitatea intermediarilor.
(36) A.S.F. aplica alte masuri prevazute de legislatia in vigoare.
(37) A.S.F. poate oricand sa decida, in conditiile legii, modificarea sau revocarea oricaror masuri dispuse, in cazul in care constata ca acestea nu mai sunt necesare.
(38) A.S.F. efectueaza, in conditiile legii, procesul de monitorizare si supraveghere sau control permanent de la sediul sau si controale periodice sau inopinate la sediile distribuitorilor sau entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala initiala si continua, precum si de perfectionare profesionala a distribuitorilor.
(39) In cazul in care A.S.F. stabileste dispozitii suplimentare, in conformitate cu prevederile prezentei legi si potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), se asigura ca efectele juridice ale dispozitiilor respective sunt proportionale cu drepturile consumatorilor si ca acestea nu sunt excesive pentru distribuitori, monitorizand permanent efectele dispozitiilor respective pentru a se asigura de conformitatea acestora.
(40) A.S.F. refuza acordarea autorizatiei sau avizului si inregistrarea in registrul A.S.F. in cazul in care exercitarea efectiva a procesului de supraveghere este impiedicata de actele cu putere de lege sau actele administrative dintr-un stat tert, aplicabile uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice cu care intermediarii de asigurari, reasigurari si asigurari auxiliare au legaturi stranse ori de dificultatile legate de aplicarea actelor respective.
(41) A.S.F. poate emite recomandari cu privire la desfasurarea activitatii de distributie a intermediarilor principali.
(42) Constituie venituri la bugetul A.S.F.:
a) taxele prevazute la alin. (28), dobanzile si penalitatile aferente acestora;
b) sumele provenite din amenzile contraventionale, prevazute la art. 28 alin. (20).
ART. 5
Cooperarea cu EIOPA, Comisia Europeana si alte autoritati
(1) A.S.F. informeaza de indata Comisia Europeana, denumita in continuare CE, cu privire la dificultatile de ordin general cu care se confrunta distribuitorii la stabilirea sau desfasurarea activitatilor de distributie in statele terte.
(2) A.S.F. furnizeaza cu promptitudine catre EIOPA urmatoarele:
a) informatii privind intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare care sunt notificati in legatura cu intentia de a desfasura activitati transfrontaliere in conformitate cu cap. VI;
b) linkul catre site-ul A.S.F.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) sunt relevante pentru a permite actualizarea permanenta a registrului elaborat si publicat de EIOPA.
(4) A.S.F. poate modifica datele transmise potrivit alin. (2) si stocate in registrul EIOPA.
(5) In vederea aplicarii corespunzatoare a prezentei legi, A.S.F. colaboreaza si efectueaza schimburi de informatii relevante cu alte autoritati competente din statele membre, in ceea ce priveste distribuitorii si in special la:
a) probitatea morala si competenta profesionala a distribuitorilor, atat in cursul inregistrarii, cat si ulterior in mod periodic;
b) distribuitorii care au facut obiectul unei sanctiuni sau masuri prevazute in cap. VIII.
(6) Informatiile primite de A.S.F. potrivit alin. (5) lit. b) pot conduce la radierea distribuitorilor din registrele prevazute la art. 4 alin. (6).
(7) In calitate de autoritate competenta din stat membru de origine si de autoritate competenta din stat membru gazda, A.S.F. poate sesiza EIOPA si poate solicita asistenta acesteia, in conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, in legatura cu prevederile art. 6 alin. (6) si (13) si art. 7 alin. (3), (4) si alin. (12)-(16).
(8) Masurile adoptate de A.S.F. in temeiul prevederilor art. 7 alin. (3)-(6) si alin. (12) si (13) sunt notificate prompt autoritatii competente a statului membru de origine, EIOPA si CE.
(9) In eventualitatea existentei acordului prevazut la art. 6 alin. (12), A.S.F. notifica fara intarziere EIOPA.
(10) Suplimentar prevederilor art. 4 alin. (24), A.S.F. isi exercita competentele de supraveghere, inclusiv cele de investigare si de impunere a sanctiunilor prevazute in cap. VIII, in conformitate cu cadrul juridic national si in urmatoarele moduri:
a) prin colaborarea cu alte autoritati;
b) prin sesizarea autoritatilor judiciare competente.
(11) In situatia prevazuta la alin. (10), A.S.F.:
a) coopereaza cu autoritatile competente pentru a se asigura ca respectivele sanctiuni si masuri au efectele scontate;
b) isi coordoneaza actiunile cu cele ale altor autoritati competente in cazurile transfrontaliere, asigurandu-se faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru prelucrarea datelor in conformitate cu legislatia nationala si europeana aplicabila.
(12) A.S.F. dispune, in exercitarea atributiilor sale, de competentele necesare pentru a indeplini cumulativ urmatoarele:
a) sa solicite autoritatilor judiciare din Romania informatii specifice legate de anchete sau proceduri penale initiate pentru posibila nerespectare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa transmita informatiile prevazute la lit. a) altor autoritati competente si EIOPA pentru a-si indeplini obligatia de cooperare in sensul prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Afişează Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Legea 236/2018    asigurari    distributie    Autoritatea de Supraveghere Financiara    consumator

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati