Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

  Publicat: 12 Oct 2018       2448 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
(6) Masurile prevazute la alin. (5) includ sanctiunile si masurile administrative potrivit art. 28, precum si posibilitatea de a interzice intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare sa desfasoare noi activitati pe teritoriul Romaniei.
(7) Masurile adoptate de A.S.F. in temeiul prevederilor alin. (3)-(6), alin. (12) si (13) se transmit documentat intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare in cauza.
(8) In situatia in care A.S.F. primeste informatii similare celor prevazute la art. 21 alin. (1) din partea unei autoritati competente dintr-un stat membru de origine, aceasta:
a) confirma fara intarziere primirea acestora;
b) comunica in termen de o luna autoritatii competente din statul membru de origine, prin mijloacele prevazute la art. 4 alin. (18) si (19), dispozitiile legale prevazute la art. 4 alin. (17) aplicabile pe teritoriul Romaniei.
(9) A.S.F. primeste de la autoritatea competenta din statul membru de origine notificarea privind modificarile informatiilor primite potrivit alin. (8).
(10) In cazul in care locul principal de desfasurare a activitatii intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare din alt stat membru este situat in Romania, si nu in statul membru de origine, A.S.F. poate conveni cu autoritatea competenta din statul membru de origine sa actioneze ca si cum ar fi autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la dispozitiile prevazute in cap. IV, V, VII si VIII.
(11) Pentru a se asigura ca activitatile sau serviciile oferite de sucursala stabilita pe teritoriul Romaniei respecta obligatiile prevazute in cap. V si VII si in masurile adoptate in temeiul acestora, A.S.F. poate:
a) examina modalitatile de infiintare a sucursalei;
b) solicita modificarile necesare pentru impunerea respectarii obligatiilor si masurilor respective.
(12) Daca A.S.F. constata ca intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale incalca prevederile legale din cap. V si VII, aceasta poate adopta masurile potrivit prevederilor legale.
(13) In cazul in care A.S.F. constata ca intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale incalca obligatiile prevazute in prezenta lege, altele decat cele prevazute la cap. V si VII, aceasta transmite constatarile autoritatii competente din statul membru de origine.
(14) A.S.F. adopta masuri adecvate si nediscriminatorii potrivit art. 28 alin. (6) pentru a sanctiona neregulile comise pe teritoriul Romaniei care contravin dispozitiilor legale prevazute la art. 4 alin. (17), in masura in care acest lucru este strict necesar. In acest caz, A.S.F. poate interzice intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare sa desfasoare noi activitati pe teritoriul Romaniei.
(15) A.S.F. poate adopta masuri adecvate pentru a preveni distribuitorii de asigurari din alte state membre sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei, in cazul in care:
a) activitatea in cauza este directionata integral sau in cea mai mare parte spre teritoriul Romaniei cu unicul scop de a eluda prevederile legale care le-ar fi aplicabile daca acestia ar avea sediul social pe teritoriul Romaniei;
b) activitatea in cauza pune in mod semnificativ in pericol buna functionare a pietei asigurarilor si reasigurarilor din Romania in ceea ce priveste protectia consumatorilor.
(16) In cazul prevazut la alin. (15), A.S.F. poate adopta, dupa informarea autoritatii competente din statul membru de origine, masuri adecvate in ceea ce priveste distribuitorii de asigurari respectivi pentru a proteja drepturile consumatorilor din Romania.
CAP. III
Conditii de inregistrare
ART. 8
Inregistrarea ca intermediar principal si secundar
(1) Pentru a putea desfasura activitate de distributie, intermediarii principali si secundari se inregistreaza la A.S.F. in registrele mentionate la art. 4 alin. (6).
(2) Inregistrarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza:
a) ca urmare a acordarii autorizatiei sau avizului de functionare de catre A.S.F., in cazul intermediarilor principali;
b) de catre asiguratorii sau intermediarii principali sub raspunderea carora actioneaza, in cazul intermediarilor secundari.
(3) Societatile si angajatii acestora sunt exceptati de la prevederile alin. (1).
(4) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), societatile si intermediarii principali inregistreaza intermediarii secundari sub supravegherea A.S.F. si se asigura de indeplinirea conditiilor de inregistrare si aplicarea cerintelor prevazute la art. 4 alin. (12)-(16), art. 9 alin. (2) lit. c), art. 10 si art. 11 alin. (1)-(9).
(5) Societatile si intermediarii principali deschid si mentin registre proprii privind persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de distributie, in sistem computerizat, cu arhivarea tuturor modificarilor.
ART. 9
Conditii de inregistrare
(1) Pentru obtinerea si mentinerea autorizatiei sau avizului de functionare si, respectiv, pentru inregistrarea si mentinerea in registrele A.S.F. in calitate de intermediari principali sau secundari, acestia respecta, dupa caz, prevederile alin. (2) si (3), art. 10, art. 11 si ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea acestora. Respectarea acestor prevederi si reglementari reprezinta o conditie pentru mentinerea acestora in registrele A.S.F.
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, intermediarii principali transmit A.S.F. urmatoarele informatii:
a) identitatea actionarilor sau asociatilor care detin o participatie calificata si valoarea fiecareia dintre acestea;
b) identitatea persoanelor care au legaturi stranse cu intermediarul respectiv;
c) daca participatiile sau legaturile stranse prevazute la lit. a) si b) nu impiedica exercitarea efectiva a procesului de supraveghere de catre A.S.F.;
d) existenta capitalului minim subscris si varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150.000 lei, al carui cuantum este actualizat prin prevederile legale;
e) alte informatii potrivit prevederilor legale.
(3) Intermediarii principali avizati de A.S.F. si intermediarii secundari indeplinesc conditiile si cerintele privind furnizarea catre A.S.F., societati sau intermediarii principali, dupa caz, a informatiilor prevazute la alin. (2) lit. a) - c) si e).
(4) Modificarile informatiilor furnizate potrivit alin. (2) si (3), in cazul intermediarilor principali, sunt transmise A.S.F. de indata si fara intarzieri nejustificate in vederea aprobarii potrivit art. 4 alin. (2).
(5) Intermediarii autorizati de A.S.F. pot fuziona sau se pot diviza in conditiile prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si notifica A.S.F. intentia respectiva. Intermediarii rezultati in urma fuziunii sau divizarii isi pot desfasura activitatea numai ulterior obtinerii aprobarii sau acordului scris al A.S.F., dupa caz.
CAP. IV
Desfasurarea activitatii


Afişează Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Legea 236/2018    asigurari    distributie    Autoritatea de Supraveghere Financiara    consumatorComentează: Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari
Jurisprudenţă

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Cuantumul drepturilor salariale pe care angajatul le-ar fi obtinut in situatia in care contractul sau individual de munca nu ar fi fost suspendat reprezinta criteriul de cuantificare a intinderii despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1847/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Nu este vorba de creante afectate de termen suspensiv in cazul creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, intrucat acestea sunt, de la data pronuntarii, certe, lichide si exigibile
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 470/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017Articole Juridice

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

A fost modificat Codul muncii
Sursa:

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa: