Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

  Publicat: 29 Nov 2018       895 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 991 din data de 22 noiembrie 2018


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.

(2)Strategia fiecarui Fond este corelata cu un set de indicatori de performanta pe termen mediu si lung stabiliti de adunarea generala a actionarilor, anterior elaborarii strategiei de catre conducerea fiecarui Fond, si are in vedere urmatoarele domenii si activitati de dezvoltare:

a)finantarea intreprinderilor in diverse etape ale dezvoltarii, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura actionariatului, daca si numai daca aceste intreprinderi sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial;

b)finantarea companiilor romanesti de importanta strategica, respectiv dezvoltarea sectoarelor-cheie, in care companiile romanesti au sansa de a obtine un avantaj competitiv la nivel global;

c)investitii in industrie;

d)investitii in proiecte de infrastructura;

e)finantarea start-upurilor si a intreprinderilor intr-un stadiu incipient de dezvoltare;

f)crearea de locuri de munca in mod durabil, prioritar geografic in zonele cu dezvoltare mai putin avansata si prioritar economic in sectoarele cu potential ridicat de crestere economica;

g)stimularea inovatiei si a noilor tehnologii;

h)dezvoltarea capitalului uman si social pe termen lung;

i)cresterea competitivitatii economiei romanesti;

j)urmarirea strategiei energetice;

k)pietele de capital;

l)alte domenii si activitati de dezvoltare care sunt de interes pentru economia nationala.

(3)Strategia este insotita de un plan de afaceri si de o analiza economico-financiara care sa o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategia fiecarui Fond .

(4)Strategia se elaboreaza pe o perioada de 3 ani si se revizuieste ori de cate ori conditiile de piata si/sau necesitatile de finantare ale Fondurilor o impun. Pana la aprobarea strategiei, Fondurile deruleaza activitatile curente pentru administrarea proiectelor aflate in derulare si a produselor financiare aflate in portofoliu.

(5)Se interzice acordarea in favoarea Fondurilor a oricaror garantii guvernamentale, precum si a oricaror alte forme de sprijin din partea statului.

Art. 8

Cheltuielile cu taxele si tarifele necesare infiintarii fiecarui Fond se suporta din bugetul autoritatii publice centrale care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic, in conditiile stabilite prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (1), in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.

Art. 9

(1)Instrainarea sau achizitia de catre fiecare Fond a unor actiuni sau alte active se realizeaza in conditii de piata, de transparenta si de competitivitate, conform reglementarilor in vigoare.

(2)Decizia de instrainare de active si de actiuni care au constituit aport la capitalul social initial al fiecarui Fond se ia in conformitate cu strategia prevazuta la art. 7 si pe baza unei analize cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finantare din instrainarea de active/actiuni in vederea implementarii strategiei, dupa epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finantare prevazute de lege, cu mentinerea valorii activului net al fiecarui Fond la nivelurile stabilite prin strategia fiecarui Fond si respectarea pragurilor de indatorare si a obiectivelor de rentabilitate si de risc din strategia fiecarui Fond .

(3)Instrainarea sau achizitia de catre fiecare Fond a unor actiuni sau alte active nu se supune prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, ci se va realiza in conformitate cu prevederile prezentului articol .

Art. 10

Actul constitutiv initial al fiecarui Fond, precum si modificarile ulterioare se aproba de catre adunarea generala a actionarilor dupa obtinerea acordului prealabil al Guvernului.

Art. 11Afişează OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 100/2018    Fonduri suverane de dezvoltare si investitiiComentează: OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii