Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice

Regulament de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice

  Publicat: 17 Mar 2009       13385 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Regulament din 1991 de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 19/09/1991

Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridica si sediul

1. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice functioneaza pe linga guvern ca organ central de specialitate, cu personalitate juridica, finantat de la bugetul administratiei centrale de stat, in calitate de ordonator principal de credite.
2. Sediul oficiului este in municipiul Bucuresti, str. Povernei nr. 19-21, sectorul 1.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate si atributiile

1. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice este organul central de specialitate, de analiza si control la nivel national, ce urmareste aplicarea normelor tehnice de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea calitatii vinurilor, bauturilor alcoolice, distilatelor, materialelor folosite in tratamentele admise de lege, prin determinari organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, potrivit metodologiei interne si internationale in acest domeniu .
2. Activitatea de analiza si control se desfasoara la nivel national, prin sondaj, pe baza de proceduri specifice, asupra agentilor economici care produc, importa si comercializeaza vinuri, produse pe baza de must si vin, precum si orice fel de bauturi alcoolice si materii prime pentru prepararea acestora, in concordanta cu interesele nationale si cu reglementarile adoptate pe plan international.
3. Atributiile oficiului sint urmatoarele:
3.1. Analizeaza, in laboratoare autorizate sau acreditate, proprii sau ale tertilor, probele ce formeaza obiectul sau de activitate, provenite de la agentii economici din tara sau din import, eliberind buletine de analiza sau buletine de incercari, in urmatoarele cazuri:
a) in urma activitatii proprii de control;
b) la cererea agentilor economici si la solicitarea consumatorilor;
c) la solicitarea organelor de stat autorizate (Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Sanatatii, Politie, Procuratura, Comisia Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate) sau a asociatiilor pentru protectia consumatorilor.
3.2. Efectueaza, la cerere, expertize si contraexpertize tehnice, in caz de litigii intre parti, la toate produsele prevazute in obiectul sau de activitate .
3.3. Executa, la cerere, analize complete la mostrele de vinuri si bauturi alcoolice ce urmeaza a fi expediate pentru prospectare la partenerii externi, la vinurile si bauturile alcoolice ce se livreaza la export, precum si la mostrele de vinuri si bauturi alcoolice provenite din import.
3.4. Efectueaza, la cerere, analize complete la materii prime, vinuri, produse pe baza de must si vin, rachiuri naturale si industriale, materiale oenologice, utilizind metodele de determinare (organoleptice, fizico-chimice, microbiologice etc.) prevazute in standardele de stat si cele recomandate de Oficiul international al viei si vinului.
3.5. Avizeaza pe baza analizelor organoleptice si de laborator, din punct de vedere al incadrarii in parametrii tehnici si calitativi prevazuti in legislatia vitivinicola interna, in normele tehnice de aplicare a acesteia si in prevederile din standardele de stat si internationale:
a) importul de vinuri, produse pe baza de must si vin, bauturi alcoolice si materii prime pentru prepararea acestora, destinate comercializarii, precum si autorizatiile de import pentru aceste produse;
b) exportul de vinuri si produse pe baza de must si vin;
c) exportul de alte bauturi alcoolice;
d) calitatea materialelor de uz oenologic provenite din tara sau din import;
e) punerea in consum de noi sortimente de bauturi alcoolice sau materiale oenologice.
3.6. Previne comercializarea de vinuri si bauturi alcoolice sau prestari de servicii in domeniul sau de activitate, care nu corespund cerintelor consumatorilor sau pot afecta viata ori sanatatea acestora, prin omologarea produselor, numai daca se incadreaza in prevederile standardelor obligatorii si prin supravegherea pe piata a calitatii acestora, potrivit legii.
3.7. Organizeaza periodic instruiri cu specialistii care isi desfasoara activitatea in laboratoarele de profil din tara, pentru ridicarea nivelului profesional al acestora, in vederea obtinerii certificatelor de autorizare sau de acreditare.
3.8. Emite autorizatii de functionare a laboratoarelor de profil din tara, in functie de dotarea lor cu aparatura specifica si incadrarea acestora cu specialisti autorizati, luind masuri de retragere a autorizatiilor atunci cind constata abateri de la metodele de determinare prevazute in standarde.
3.9. Indruma si controleaza activitatea tehnica a laboratoarelor de profil din teritoriu, promovind practicile oenologice si metodele de analiza nou aparute, sau cele care s-au aplicat mai putin in tara noastra.
3.10. Organizeaza, la cerere, cursuri de formare si autorizare pentru aplicarea tratamentelor cu ferocianura de potasiu in vederea deferizarii vinurilor cu continut ridicat de Fe. Persoanele care au absolvit si au obtinut rezultate corespunzatoare la aceste cursuri primesc autorizatii care le confera dreptul sa aplice tratamentele respective.
3.11. La cererea agentilor economici si a unor institutii de stat, acorda consultatii tehnice in domeniul sau de activitate, si recomanda solutii pentru problemele in care a fost solicitat.
3.12. Participa la elaborarea, imbunatatirea, revizuirea si avizarea standardelor de stat si a altor reglementari in domeniul producerii vinurilor, produselor pe baza de must si vin, precum si a celorlalte bauturi alcoolice.
3.13. Are relatii de colaborare cu Institutul de cercetari pentru viticultura si vinificatie Valea Calugareasca, Institutul de cercetari alimentare, Laboratorul Larex, institutiile de invatamint superior de profil si alte organisme din domeniul sau de activitate .
3.14. Participa la organizarea actiunii pentru acordarea titlului de "degustator autorizat de vinuri".
3.15. Sprijina si participa la organizarea de manifestari nationale si internationale cu caracter vinicol (tirguri, expozitii, concursuri, consfatuiri, simpozioane, congrese etc.).
3.16. Colaboreaza cu unitati similare din alte tari in vederea asigurarii schimbului de experienta, informatii, publicatii si aparatura specifica.

CAPITOLUL III
Supravegherea calitatii vinului si bauturilor alcoolice.
Depistarea fraudelor si falsificarilor

1. Supravegherea calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, precum si a serviciilor in domeniu pentru prevenirea si depistarea fraudelor si falsificarilor, in special a celor ce pot afecta viata ori sanatatea oamenilor, se realizeaza de specialistii anume desemnati din cadrul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate si Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, prin efectuarea de controale sau inspectii periodice si inopinate in locurile unde se produc, comercializeaza, incearca, conserva, ambaleaza, transporta, depoziteaza si se utilizeaza vinurile si bauturile alcoolice.
2. Criteriile pentru efectuarea controlului calitatii vinului si bauturilor alcoolice, prevenirea si combaterea faptelor de natura a afecta viata ori sanatatea oamenilor, reprimarea fraudelor si falsificarilor privind calitatea vinurilor si bauturilor alcoolice, precum si a serviciilor in domeniu, modul de recoltare si sigilare a esantioanelor in vederea trimiterii lor pentru analiza, verificari si incercari in laboratoarele acreditate sau autorizate de catre Oficiul de stat pentru calitate, precum si modul de intocmire a proceselor-verbale de constatare si a altor documente aferente se stabilesc printr-o procedura specifica intocmita de Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice pe baza metodologiei-cadru elaborata de Comisia Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate .
3. Contravaloarea mostrelor si esantioanelor prelevate in cadrul actiunii de supraveghere a calitatii se suporta de catre producator, comerciant, importator sau prestator servicii, dupa caz.
Cheltuielile de incercare si verificare a produselor si serviciilor in laboratoarele acreditate sau autorizate se suporta de catre agentul economic in culpa, daca rezultatele nu sint corespunzatoare si, dupa caz, din bugetul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate sau al Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, daca rezultatele sint corespunzatoare calitativ.
Toate prestatiile de servicii solicitate de catre agentii economici se efectueaza contra cost.
4. Mostrele destinate analizelor de laborator se recolteaza in 3 exemplare care se sigileaza, din care una ramine la furnizor, una se utilizeaza pentru analize, iar una se retine la oficiu reprezentind contramostra.
Volumul unei mostre prelevate pentru analize complete de laborator este variabil in functie de produs, de tipul ambalajului in care este imbuteliat acesta, dar fara sa depaseasca 1.000 ml fiecare.


Afişează Regulament de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Regulament de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice
Articole Juridice

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea aspecte de constitutionalitate si echitat
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia nr. 118/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 alin. (2) si (7) din Codul de procedura ci
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia nr. 67/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura penala si din Legea nr. 254
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia C.C.R. nr. 743/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de proce
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Ştiri Juridice

MApN a modificat Instructiunile privind chemarea/rechemarea in activitate, in corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor
14 May 2019 | 354