Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 52/2011, a zilierilor. Actualizata 2019

Legea 52/2011, a zilierilor. Actualizata 2019

  Publicat: 14 Jan 2019       7382 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
anexe_lege_zilieri_2019.docx
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri*) - Republicare

Actualizata 2019, prin:
- Ordonanta urgenta 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (M.Of. 1116 din 29-dec-2018)

- Legea 86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (M.Of. 313 din 10-apr-2018)

Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Act adoptat de organele de stat,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar

Intermedierea intre cererea si oferta de munca ziliera este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a beneficiarilor cu zilierii, in vederea stabilirii, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de munca .

Articolul 132
Activitatea de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera se realizeaza, pe teritoriul Romaniei, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate sa desfasoare activitati ca zilieri si de persoanele interesate sa beneficieze de munca unui zilier, de catre agentiile de intermediere prevazute la art. 133, acreditate potrivit Criteriilor si procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, procedurii de acreditare si notificare, suspendare si retragere a acreditarii, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera si obligatiile agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera acreditate, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Articolul 133
(1) Agentiile de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera pot fi:
a) societati infiintate pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect de activitate - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;
b) societati infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse sau nu, dupa caz, unei conditii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii in statul respectiv si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau presteaza transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional.
(2) Societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, in baza legislatiei statului de origine nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, nefiind astfel supuse unor conditii de acreditare sau autorizare, in cazul prestarii in Romania de activitati de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 ca si societatile din Romania, cu exceptia celor care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional, si care in cazul prestarii activitatii lor in Romania se supun procedurii de notificare .
(3) Nu se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse unei astfel de conditii de acreditare sau autorizare in statul de origine sau de provenienta.

Articolul 134
Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditati sau care au indeplinit obligatia de notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera din Romania, pe teritoriul Romaniei, fara a se supune acreditarii potrivit hotararii Guvernului prevazute la art. 132 in conditiile in care, anterior, notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la prestarea acestor servicii si dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

Articolul 135
Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4) , zilierii care ocupa un loc de munca in urma intermedierii realizate de o agentie acreditata potrivit prezentei legi pot presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Articolul 136
Agentiile de intermediere nu percep nicio taxa persoanelor fizice care doresc sa desfasoare activitati in conditiile prezentei legi in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre beneficiar .

CAPITOLUL III: Raspunderea contraventionala

Articolul 14

(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar si zilier constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 11 alin. (2) , cu amenda de 10.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) -d) , art. 5 alin. (3) lit. e) -g) si art. 8 alin. (1) si (2) , cu amenda de 6.000 lei;
c) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e) , constand in lipsa acordului pe care zilierul si beneficiarul trebuie sa-l exprime in scris pentru ca plata remuneratiei sa se realizeze cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei;
d) incalcarea prevederilor art. 7, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului;
e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;
f) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei.
g) furnizarea, fara acreditarea sau notificarea prevazuta de lege, dupa caz, de servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror altor date sau documente solicitate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, necesare in vederea indeplinirii atributiilor care le revin si care au legatura cu controlul efectuat, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
i) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei.
(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii procesului - verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) , agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Articolul 15
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) , b) , e) si f) se realizeaza de catre inspectorii de munca .
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. g) si h) se realizeaza de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Articolul 16

Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.

Articolul 17

Documente Atasate
anexe_lege_zilieri_2019.docx

Afişează Legea 52/2011, a zilierilor. Actualizata 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 52/2011    Legea 52/2011 actualizata    Legea zilierilor actualizata 2019    OUG 114/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro