Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 39/2019, a zootehniei

Legea 39/2019, a zootehniei

  Publicat: 22 Jan 2019       4511 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea zootehniei nr. 32/2019

Publicata in Monitorul Oficial nr. 53 din 21.01.2019

Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

(1) Coordonarea si controlul activitatii de ameliorare sunt exercitate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatea competenta a statului in zootehnie.
(2) Atributiile autoritatii competente a statului in domeniul ameliorarii animalelor se aproba prin hotarare a Guvernului.

Articolul 21
Organizarea si desfasurarea activitatii de ameliorare si reproductie a animalelor se realizeaza in conformitate cu legislatia Uniunii Europene si cu cea nationala.

Articolul 22

(1) Lucrarile de selectie sunt efectuate de catre societatile de ameliorare si/sau exploatatiile de ameliorare. Acestea pot incredinta unei parti terte autorizate activitati specifice legate de gestionarea programelor de ameliorare, inclusiv testarea performantelor si evaluarea genetica, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene si cu cea nationala.
(2) Datele obtinute in urma efectuarii lucrarilor de selectie sunt colectate in baze de date administrate de catre societatile de ameliorare si/sau exploatatiile de ameliorare recunoscute de autoritatea competenta a statului in zootehnie.
(3) Datele prevazute la alin. (2) se raporteaza in Baza nationala de date a autoritatii competente a statului in zootehnie.
(4) Testarea performantelor si evaluarea genetica se realizeaza de catre societati de ameliorare, exploatatii de ameliorare sau parti terte desemnate de acestea in conformitate cu reglementarile centrelor de referinta ale Uniunii Europene si ale Comitetului International pentru Controlul Performantelor la Animale (ICAR) si vor fi detaliate in programul de ameliorare depus spre aprobare.

Articolul 23
(1) Pentru plata serviciilor din domeniul ameliorarii animalelor, crescatorii de animale beneficiaza de ajutoare de stat, acordate in concordanta cu legislatia Uniunii Europene si care se aproba prin lege.
(2) Sustinerea financiara a efectivelor din populatiile de animale si a efectivelor altor specii de interes zootehnic cuprinse in fermele de elita se realizeaza prin masuri de sprijin initiate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatea competenta a statului in zootehnie.

Articolul 24
(1) Recunoasterea societatilor de ameliorare, exploatatiilor de ameliorare si aprobarea programelor de ameliorare se realizeaza de catre autoritatea competenta a statului in zootehnie, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene.
(2) Autoritatea competenta a statului in zootehnie evalueaza si aproba programele de ameliorare depuse de o societate de ameliorare/exploatatie de ameliorare numai daca sunt indeplinite urmatoarele aspecte:
a) acestea urmaresc unul sau mai multe din urmatoarele obiective:
1. ameliorarea rasei/liniei/hibridului;
2. conservarea rasei/liniei;
3. crearea unei noi/unui nou rase/linii/hibrid;
4. reconstituirea unei rase;
b) descriu in detaliu obiectivele ameliorarii;
c) respecta cerintele prevazute de legislatia in vigoare in domeniul ameliorarii.
(3) Autoritatea competenta a statului in zootehnie care a recunoscut o societate de ameliorare poate refuza aprobarea unui program de ameliorare daca programul de ameliorare al societatii in cauza risca sa compromita un program de ameliorare desfasurat de o alta societate pentru aceeasi rasa, care a fost deja aprobat, in ceea ce priveste cel putin unul dintre urmatoarele aspecte:
a) caracteristicile esentiale ale rasei sau principalele obiective ale programului de ameliorare;
b) conservarea rasei sau a diversitatii genetice din cadrul acelei rase;
c) in cazul unei rase pe cale de disparitie sau al unei rase autohtone care nu este intalnita frecvent.
(4) In sensul prevederilor alin. (3), autoritatea competenta a statului in zootehnie ia in considerare urmatoarele aspecte:
a) numarul programelor de ameliorare aprobate deja pentru rasa respectiva;
b) marimea populatiilor de reproductie cuprinse in aceste programe de ameliorare.
(5) Societatile de ameliorare/Exploatatiile de ameliorare recunoscute au obligatia realizarii lucrarilor de selectie, infiintarii si actualizarii permanente a bazelor de date, certificarii originii animalelor si eliberarii certificatelor zootehnice pentru animalele cuprinse in programul de ameliorare propriu.
(6) In cazul in care o societate de ameliorare/exploatatie de ameliorare isi inceteaza activitatea sau i s-a retras recunoasterea, aceasta are obligatia sa predea autoritatii competente a statului in zootehnie baza de date si toate documentele detinute referitoare la evidenta animalelor.
(7) In vederea protejarii informatiilor obtinute in urma efectuarii lucrarilor de selectie realizate de societatile si exploatatiile de ameliorare recunoscute, autoritatea competenta a statului in zootehnie va dezvolta si gestiona o baza nationala de date .

CAPITOLUL V
Reproductia animalelor


Articolul 25
(1) Procesul de reproductie a animalelor are ca obiect principal utilizarea rationala a materialului de reproductie ameliorat genetic, in scopul reluarii ciclurilor de productie si al transmiterii progresului genetic rapid si eficient.
(2) Activitatea de reproductie a animalelor se organizeaza si se desfasoara prin insamantare artificiala, transfer de embrioni si/sau monta naturala autorizata.
(3) Crescatorii de animale sunt liberi sa aleaga pentru efectivele proprii unul dintre sistemele de reproductie prevazute la alin. (2).

Articolul 26
(1) Materialul biologic provenit de la animale de reproductie de rasa pura se colecteaza, se prelucreaza si se depoziteaza, dupa caz, intr-un centru de colectare sau centru de depozitare a materialului seminal, de catre o echipa de colectare sau producere de embrioni autorizata pentru comertul in cadrul Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene in vigoare.
Derogari (1)
(2) Centrele de colectare si centrele de depozitare a materialului seminal, precum si centrele de colectare sau de producere a embrionilor sunt autorizate zootehnic de catre autoritatea competenta a statului in zootehnie conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Materialul biologic utilizat la insamantari artificiale se distribuie in conformitate cu procedurile prevazute la alin. (2).

Afişează Legea 39/2019, a zootehniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2019    Zootehnie    Transfer de embrioni    Registru zootehnic    Certificat zootehnic

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro