Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019 - COPSI

Normele privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019 - COPSI

  Publicat: 05 Mar 2019       920 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In Monitorul Oficial nr. 173 din 05.03.2019 au fost publicate Normele privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019, elaborate de Colegiul Psihologilor din Romania (COPSI)

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Regula de baza sau principiu fundamental al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea generala. In baza acestui principiu, organele de urmarire penala si instanta de judecata sunt obligate sa aiba un rol activ in desfasurarea intregului proces penal, in vederea realizarii scopului acestuia.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Confirmare intr-o anumita functie
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Confirmare intr-o anumita functie
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Regula de baza sau principiu fundamental al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea generala. In baza acestui principiu, organele de urmarire penala si instanta de judecata sunt obligate sa aiba un rol activ in desfasurarea intregului proces penal, in vederea realizarii scopului acestuia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

Art. 1 - (1) In acord cu literatura de specialitate in domeniu, competentele profesionale pot fi definite in doua sensuri, de atributii sau activitati care revin unei persoane ca urmare a unui rol sau statut sau de suma a cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-si indeplini eficient rolul . In sensul prezentelor norme, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile profesionale cerute potrivit specialitatii atestate, la nivelul treptei de atestare obtinute.
(2) Competentele profesionale ale psihologilor se stabilesc de catre Colegiul Psihologilor din Romania (CPR), fiind obligatorii in recunoasterea si certificarea atributiilor psihologilor din Romania.
(3) Competentele psihologilor sunt dezvoltate prin intermediul educatiei si formarii profesionale a psihologilor, organizate conform prezentelor norme, precum si prin intermediul experientei profesionale relevante.

Art. 2. - (1) Competentele profesionale ale psihologilor sunt impartite dupa cum urmeaza:
a) competente profesionale transversale;
b) competente profesionale de specialitate, care la randul lor sunt: specifice, definind o anumita specializare din cadrul psihologiei, si generale, referindu-se la: competente psihologice care pot fi accesate si de profesionisti care nu sunt licentiati in psihologie - exemplificativ, psihoterapia si terapia ocupationala sau la specializari aflate in stransa interactiune cu psihologia, fara insa a constitui o specializare psihologica exclusiva - exemplificativ, psihopedagogie speciala si/sau la un cumul de competente specifice care nu constituie insa o specializare suficient de larga si/sau independenta pe piata muncii - exemplificativ, psihologie judiciara.
(2) Specialitatile psihologice se definesc prin competentele de specialitate pe care le subsumeaza, si nu prin locul de munca . In aceasta logica, specialitatile si competentele cuprinse in cadrul acestora trebuie sa fie suficient de largi pentru a permite o prezenta activa si sustenabila pe piata muncii, dar suficient de specifice pentru a delimita o expertiza cat mai omogena si coerenta.

Art. 3. - (1) Competentele profesionale transversale reprezinta domeniul competentelor comune ale psihologilor de a exercita anumite atributii cu caracter general in profesie. Competentele profesionale transversale constau in capacitatea comuna dovedita a psihologilor atestati de a selecta, a combina si a utiliza adecvat cunostintele, abilitatile, valorile si atitudinile obtinute in procesul de invatare, in vederea rezolvarii cu succes a unor categorii de situatii profesionale nespecializate, circumscrise profesiei de psiholog, in conditii de eficacitate si eficienta.
(2) Competentele profesionale transversale contin si acele capacitati care transcend unui anumit domeniu, avand o natura transdisciplinara. Acestea constau in abilitati de lucru in echipa, abilitati de comunicare orala si scrisa in limba materna sau intr-o limba straina, precum si utilizarea tehnologiei. Competentele profesionale transversale contin capacitatile de rezolvare a problemelor si luarea deciziilor, recunoasterea si respectul diversitatii si multiculturalitatii, autonomia invatarii, initiativa si spirit antreprenorial, deschiderea catre invatarea pe tot parcursul vietii, respectarea si dezvoltarea valorilor si eticii profesionale, potrivit standardelor de formare profesionala .

Art. 4. - (1) Competentele profesionale de specialitate reprezinta competentele psihologilor atestati intr-o specialitate profesionala, care constau in capacitatea psihologului, potrivit cunostintelor acumulate in formarea profesionala, de a exercita anumite atributii de specialitate in profesia de psiholog.
(2) Competentele profesionale de specialitate contin si capacitatile transdisciplinare, constand in abilitati de lucru intr-o echipa interdisciplinara, abilitati de comunicare orala si scrisa, specifice unei specialitati profesionale, precum si utilizarea tehnologiei, a informatiei si comunicarii specifice, cu aplicabilitate intr-o anumita specialitate profesionala.
(3) Competentele profesionale de specialitate raman valabile pentru tot parcursul profesional al psihologului, indiferent de nivelul/treapta de atestare, fara a mai fi necesara reluarea acestora la trecerea intr-un nivel superior de specializare.

Art. 5. - (1) Prezentele norme contin descrierea sintetica a competentelor profesionale, transversale si de specialitate care sunt conferite prin atestarea dreptului de libera practica in fiecare specialitate psihologica.
(2) Orice psiholog detine atat competente profesionale transversale, cat si competente profesionale de specialitate, potrivit specialitatilor profesionale, in raport cu treptele de atestare.
(3) In completarea prezentelor norme, comitetul director va realiza descrierea amanuntita si prezentarea detaliata a continutului competentelor profesiei de psiholog, din perspectiva de suma a cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor care contribuie la capacitatea unui psiholog de a-si indeplini eficient rolul .

Art. 6. - Competentele profesionale transversale sunt structurate pe trei niveluri:
1. Nivel I - psiholog practicant
Psihologul practicant are urmatoarele competente:
a) utilizarea titlului si parafei de psiholog, a atestatului de libera practica ca practicant, a codului personal si a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania;
b) infiintarea formelor de exercitare a profesiei, in conditiile supervizarii profesionale, sau incheierea contractelor individuale de munca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice;
c) participarea la formarea profesionala specifica profesiei de psiholog in specialitatea mentionata in atestatul de libera practica obtinut;
d) achizitia si utilizarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, in mod independent, in conditiile supervizarii profesionale;
e) eliberarea avizelor si rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere psihologica sau psihoterapie, interventia psihologica, stabilirea psihodiagnosticului specific si inaintarea recomandarilor in specialitatea mentionata pe atestatul de libera practica, dupa caz, in mod independent, in conditiile supervizarii profesionale;
f) desfasurarea activitatilor prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare, in limita competentelor profesionale de specialitate si a specialitatilor profesionale atestate;
g) exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale;
h) intelegerea si utilizarea informata a rezultatelor cercetarii pentru imbunatatirea practicii profesionale; implicarea in activitati de cercetare, participare la proiectarea cercetarii, culegerea datelor, analiza rezultatelor sub coordonarea unui psiholog ce detine titlul de doctor in Psihologie, in domeniul de specializare in care se deruleaza cercetarea;
i) participarea la proiecte de cercetare, participare la culegerea, procesarea si analiza datelor, in conformitate cu exigentele impuse de coordonatori;
j) cunoasterea si aplicarea normelor deontologice, reflectia etica in situatii problematice;
k) gestiune financiara si administrativa: gestionarea serviciilor prestate tinand seama de aspectele legale, financiare, de personal, portofoliu de clienti etc.;
l) dezvoltare profesionala continua: actualizarea constanta a cunostintelor in domeniul de specialitate, in acord cu evolutia domeniului stiintific, si mentinerea relatiilor profesionale cu alti profesionisti si organisme profesionale si stiintifice relevante.
2. Nivel II - psiholog specialist
Psihologul specialist are toate competentele psihologului practicant plus urmatoarele competente:
a) infiintarea formelor de exercitare a profesiei, in conditiile autonomiei profesionale;
b) desfasurarea activitatilor de formare profesionala apartinand specialitatii profesionale, in cadrul unor programe acreditate de Colegiul Psihologilor din Romania;
c) supervizarea activitatii profesionale a psihologilor practicanti, cu conditia inscrierii in registrul supervizorilor;
d) participarea, pe baza de mandat, in comisii de control profesional;
e) participarea la proiecte si retele de cercetare, participare la proiectarea cercetarii, culegerea datelor, analiza rezultatelor in conformitate cu exigentele impuse de coordonatori;
f) organizarea de evenimente de diseminare a informatiei stiintifice si profesionale;
g) exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale si la nivel national, putand candida pentru indeplinirea functiei de membru in Conventia Nationala a Colegiului Psihologilor din Romania, de membru si presedinte in comitetul filialei teritoriale din care face parte si pentru functia de membru in forurile de conducere nationale, in conditiile hotararii comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania;
h) participarea la dezvoltarea de noi produse si servicii, instrumente de evaluare psihologica si/sau programe de interventie in domeniul de specializare detinut.
3. Nivel III - psiholog principal
Psihologul principal are toate competentele psihologului specialist plus urmatoarele competente:
a) dezvoltarea de noi produse si servicii, conceperea de instrumente de evaluare psihologica si/sau programe de interventie in domeniul de specializare detinut;
b) initierea si dezvoltarea de evenimente de diseminare a informatiei stiintifice si profesionale;
c) participarea, pe baza de mandat, in comisii de lucru, comisii de control profesional sau foruri de reprezentare a profesiei de psiholog si a activitatilor sau serviciilor psihologice;
d) exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere, organizate la nivelul filialei teritoriale si la nivel national, putand candida pentru indeplinirea functiei de membru in Conventia Nationala a Colegiului Psihologilor din Romania, de membru in comitetul filialei teritoriale din care face parte si pentru functia de membru in forurile de conducere nationale, in conditiile hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania;
e) supervizare si mentorat pentru psihologii practicanti si specialisti.

Art. 7. - Competentele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie clinica sunt structurate pe trei niveluri:
1. Nivel I - psiholog practicantAfişează Normele privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019 - COPSI pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Competente atributii impartire psihologiComentează: Normele privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019 - COPSI
Jurisprudenţă

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Tratamentul juridic diferentiat, stabilit de legiuitor in considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezinta discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia civila nr. 422/2017, in sedinta publica din 21 martie 2017

Instanta este chemata sa cerceteze actele prezentate de parti pentru a stabili de partea cui este aparenta dreptului, dar nu se poate pronunta asupra validitatii actului sub aspectul indeplinirii conditiilor de fond (ordon. pres.)
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov Sectia I Civila, Decizia civila nr. 1174/2016, in sedinta publica din 13 septembrie 2016

Raspunderea pentru prejudiciile directe si indirecte revine atat paratilor, care au indeplinit functiile de contabil sef/contabil, cat si administratorului societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia nr. 363/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Dreptul la viata privata pe retelele de socializare, intre victima si iresponsabil
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu