Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

  Publicat: 24 Mar 2019       2258 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 513/2019 pentru aprobarea Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, adaugarea de noi categorii si, in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, autorizarea si aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiei in vederea realizarii evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto si vizarea anuala a acesteia din 14.02.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 222 din 21.03.2019

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

- dovada dreptului de folosinta privind indeplinirea conditiilor de spatiu, copie certificata "Conform cu originalul";
- dovada detinerii in proprietate a aparaturii si instrumentelor necesare efectuarii evaluarii psihologice, care sa indeplineasca standardele de calitate in domeniu;
2. in cazul psihologului salariat:
- atestatul de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
- contractul individual de munca, insotit de un raport per salariat din Registrul general de evidenta a salariatilor si de confirmarea de transmitere Revisal, in copie semnata de angajatorul prevazut la art. 1 alin. (2) pentru conformitate cu originalul;
- dovada dreptului de folosinta privind indeplinirea conditiilor de spatiu, copie certificata "Conform cu originalul";
- dovada detinerii in proprietate a aparaturii si instrumentelor necesare efectuarii evaluarii psihologice, care sa indeplineasca standardele de calitate in domeniu;
d) programul de lucru saptamanal al psihologului cu drept de libera practica.
(3) Dosarul pentru avizare trebuie sa contina:
a) solicitare-tip pentru avizare, prevazuta in anexa nr. 3;

b) raport de activitate pentru anul precedent;
c) copia filei din registrul prevazut art. 8 alin. (4) pct. (vii), care sa cuprinda ultimele trei luni de intrari/inregistrari;
d) declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor initiale la autorizare;
e) dovada platii tarifului de avizare.
(4) Dosarul pentru avizare se transmite structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor cu minimum 30 de zile inainte de expirare, conform datei de eliberare a autorizatiei.
(5) In cazul schimbarii sediului profesional/punctului de lucru autorizat, solicitantul este obligat sa notifice structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor, in termen de maximum 3 zile . Dupa notificare, solicitantul va depune la structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar care trebuie sa cuprinda documentele prevazute la alin. (2). Solicitarea va respecta procedura de autorizare.

Articolul 8
(1) Autorizarea persoanelor prevazute art. 1 alin. (2) se face in baza confirmarii indeplinirii conditiilor prevazute la art. 7.
(2) Autorizatia se emite de catre Ministerul Transporturilor in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare la Ministerul Transporturilor.
(3) Certificatul de autorizare are o valabilitate de 5 ani si se vizeaza anual de catre Ministerul Transporturilor.
(4) Psihologul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa detina atestat de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor, potrivit Standardelor de calitate in serviciile psihologice;
(ii) sa isi desfasoare activitatea profesionala intr-o forma independenta de exercitare a profesiei, in calitate de titular sau salariat, intr-un spatiu de minimum 20 mp, adecvat conditiilor specifice de evaluare psihologica (mobilat, iluminat, avand confort termic si fonic minim necesar, delimitat de alte activitati, cu mijloace informatice);
(iii) psihologii salariati in cadrul formelor independente de exercitare a profesiei sa aiba incheiate contracte individuale de munca, cu extras REGES/REVISAL cu o norma de lucru de minimum 20 de ore pe saptamana si o durata de minimum 60 de minute/examinare;
(iv) pentru unitatile din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, psihologii salariati in cadrul formelor independente de exercitare a profesiei sa aiba incheiate contracte individuale de munca;
(v) sa utilizeze metode si tehnici de evaluare psihologica corespunzatoare standardelor de calitate specifice;
(vi) sa aiba atestat de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor emis de catre Colegiul Psihologilor din Romania;
(vii) sa detina si sa completeze corespunzator registrul de evidenta a examinarilor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, prevazut in anexa nr. 6;
(viii) sa intocmeasca corect si complet actele profesionale de evaluare psihologica, sa organizeze evidenta acestora si sa le pastreze in conformitate cu reglementarile in vigoare;
(ix) sa aiba capacitatea informatica sa inregistreze si sa raporteze lunar in format electronic structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor situatia evaluarilor efectuate. Raportarea avizelor de inaptitudine se efectueaza zilnic;

(x) sa transmita, cu cel putin 30 de zile inainte de data de expirare, solicitarea de avizare anuala structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor;
(xi) sa afiseze la loc vizibil tarifele practicate, programul de lucru si autorizatia;
(xii) sa notifice structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor in cazul in care se modifica componenta structurilor de psihologie si formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica.

Articolul 9
(1) Personalul imputernicit de catre structura medicala din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele de autorizare cu privire la indeplinirea conditiilor necesare realizarii activitatii de evaluare psihologica specifica obtinerii permisului de conducere auto si va incheia un proces-verbal de verificare a concordantei documentatiei transmise cu ceea ce se regaseste in teren, completat olograf, conform modelului prevazut in anexa nr. 7; copia procesului-verbal de autorizare se inmaneaza reprezentatului legal al unitatii psihologice.
(2) In termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea solicitarii si in baza verificarii realizate, structura medicala din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului aprobarea eliberarii unui certificat de autorizare pentru psihologul cu drept de libera practica in vederea realizarii de catre acesta a evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto sau va propune respingerea solicitarii de autorizare. Modelul certificatului de autorizare este prevazut in anexa nr. 5.
(3) Personalul imputernicit de catre structura medicala din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele pentru avizare cu privire la mentinerea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a respectarii reglementarilor legale privind efectuarea examinarilor psihologice ale persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie si va incheia un proces-verbal de verificare a documentatiei, conform anexei nr. 8.
(4) In baza verificarii realizate, structura medicala din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului acordarea sau respingerea autorizarii, respectiv avizarii.

Articolul 10
(1) Controlul privind modul de respectare a conditiilor de autorizare se va efectua conform planului lunar de control, precum si la sesizare .
(2) Controlul se efectueaza de catre o comisie formata din persoanele imputernicite de structura medicala din Ministerul Transporturilor.
(3) In urma controlului se va incheia un proces-verbal completat olograf, conform modelului prevazut in anexa nr. 4; copia procesului-verbal se inmaneaza reprezentatului legal al unitatii psihologice.
(4) Pe baza verificarii/controlului structura medicala din Ministerul Transporturilor propune conducerii Ministerului Transporturilor urmatoarele:
a) emiterea sau avizarea autorizatiei, dupa caz;
b) sanctionarea prin avertisment scris cu termen de remediere a neconformitatilor in maximum 30 de zile de la data comunicarii pentru neafisarea la loc vizibil a tarifelor practicate, programului de lucru si a autorizatiei;


Afişează Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Permis auto    Evaluare psihologica    Permis de conducere auto    Ordinul 513/2019Comentează: Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto
Jurisprudenţă

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Conducerea unui autoturism pe drumuri publice, fara permis de conducere. Dare de mita. Uz de fals
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 12 din 21.03.2012

Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.326 din data 14.02.2011Articole Juridice

Autoritatile publice pot oferi medicilor avantaje financiare pentru a stimula prescrierea unor medicamente mai ieftine
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazuri in care trebuie sustinut testul de verificare la cunoasterea regulilor de circulatie
Sursa: EuroAvocatura