Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

  Publicat: 24 Mar 2019       2257 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 513/2019 pentru aprobarea Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, adaugarea de noi categorii si, in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, autorizarea si aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiei in vederea realizarii evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto si vizarea anuala a acesteia din 14.02.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 222 din 21.03.2019

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

c) sanctionarea prin suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 90 de zile pentru neindeplinirea urmatoarelor obligatii:
(i) completarea corecta si completa a inregistrarilor privind avizele psihologice in registrul de evidenta a examinarilor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;
(ii) transmiterea solicitarii de avizare structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor, cu minimum 30 de zile inainte de expirare;
(iii) pastrarea dosarului persoanei examinate cu toate documentele necesare;
(iv) raportarea electronica trimestriala a numarului de examinari psihologice efectuate potrivit prezentului ordin, la structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor;

(v) raportarea avizelor de inapt structurii medicale din Ministerul Transporturilor in termenul prevazut la art. 8;
(vi) lipsa remedierii in termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sanctionate conform lit. b);
d) suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 6 luni se aplica pentru refuzul de a pune la dispozitia personalului din cadrul structurii medicale din cadrul Ministerul Transporturilor a documentelor solicitate cu ocazia controlului;
e) suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 1 an pentru nerespectarea urmatoarelor conditii:
(i) alocarea unui timp minim pentru evaluarea psihologica de 60 de minute, conform procedurii standard;
(ii) eliberarea unui aviz psihologic neconform reglementarilor din prezentele norme;
f) suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 2 ani pentru nerespectarea urmatoarelor conditii:
(i) indeplinirea conditiilor prevazute pentru obtinerea autorizatiei pe toata durata valabilitatii autorizatiei;
(ii) utilizarea de metode si tehnici de evaluare psihologica corespunzatoare standardelor de calitate specifice;
(iii) remedierea in termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sanctionate conform lit. e);
g) anularea autorizatiei pentru neindeplinirea urmatoarelor obligatii:
(i) intocmirea corecta si completa a actelor profesionale de evaluare psihologica, organizarea evidentei acestora si pastrarea in conformitate cu reglementarile in vigoare;
(ii) eliberarea unui aviz psihologic fara ca persoanele sa fie prezente la evaluarea psihologica;
(iii) in cazul desfasurarii activitatii de examinare psihologica intr-o alta locatie decat cea pentru care s-a emis autorizatia de catre Ministerul Transporturilor;
(iv) notificarea structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor in cazul in care se modifica componenta structurilor de psihologie si formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
(v) functionarea fara viza anuala;
(vi) neremedierea in termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sanctionate conform lit. f).
(5) Pe perioada aplicarii sanctiunii administrative, psihologul sanctionat nu poate solicita reautorizarea formei de exercitare a profesiei prevazuta de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare.
(6) Contestatiile la sanctiunile aplicate se depun in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii, in conformitate cu normele legale in vigoare.

Articolul 11

Structura medicala din Ministerul Transporturilor va intocmi, pana la data de 25 a fiecarei luni, lista laboratoarelor de specialitate autorizate conform prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologica specifica obtinerii permisului de conducere auto, pe care o va publica pe pagina electronica a institutiei.

Articolul 12
(1) Perioada de autorizare pentru efectuarea evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie este de 5 ani.
(2) Unitatile agreate de legislatia in vigoare in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor nu se supun unei noi autorizari, acestea avand obligatia respectarii prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie.
(3) Tariful prevazut pentru eliberarea autorizatiei este de 500 lei.
(4) Tariful prevazut pentru avizarea anuala a autorizatiei este de 300 lei.
(5) Tarif prevazut pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei in situatii care o impun (de exemplu, pierdere, deteriorare) este de 300 lei.
(6) Tarifele prevazute la alin. (3), (4) si (5) se platesc in lei, in contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul Bucuresti, C.I.F. 13633330, deschis pentru titularul Ministerul Transporturilor, si se actualizeaza, dupa caz, prin ordin al ministrului transporturilor.

Articolul 13
Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de libera practica se pot contesta in termen de 30 zile, la Comisia centrala medicala si psihologica in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti.

Articolul 14


Afişează Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Permis auto    Evaluare psihologica    Permis de conducere auto    Ordinul 513/2019Comentează: Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto
Jurisprudenţă

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Conducerea unui autoturism pe drumuri publice, fara permis de conducere. Dare de mita. Uz de fals
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 12 din 21.03.2012

Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.326 din data 14.02.2011Articole Juridice

Autoritatile publice pot oferi medicilor avantaje financiare pentru a stimula prescrierea unor medicamente mai ieftine
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazuri in care trebuie sustinut testul de verificare la cunoasterea regulilor de circulatie
Sursa: EuroAvocatura