Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2019

Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2019

  Publicat: 25 Mar 2019       288 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial numarul 225 din 25.03.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2019.

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


In temeiul art. 11 alin. (4), art. 205 alin. (7) si art. 222 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere ca Ministerul Educatiei Nationale asigura finantarea de baza pentru universitatile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu si per limba de predare,
luand in considerare riscurile ca un eveniment sau o actiune sa afecteze negativ capacitatea unei institutii de invatamant superior de stat de a-si atinge scopul si obiectivele stabilite in activitatea didactica si de cercetare,


luand in considerare Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.128/2019 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2019,
luand in considerare Adresa nr. 2.932 din 28 noiembrie 2018 a Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior, inregistrata la Ministerul Educatiei Nationale cu nr. 591 GP din 4 decembrie 2018,
pentru a valorifica oportunitatile de dezvoltare care apar in activitatea didactica si de cercetare,
pentru a face fata unor situatii speciale sau neprevazute,
in temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.


Articolul 1
(1) Anual, din suma alocata in bugetul national pentru finantarea institutionala a universitatilor se constituie un fond distinct pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare, denumit in continuare FSS.
(2) Cuantumul procentual al FSS se stabileste prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, aprobata anual prin ordin al ministrului educatiei nationale.


Articolul 2
(1) FSS se utilizeaza pe parcursul anului financiar pentru care s-a constituit.
(2) FSS este la dispozitia ministrului educatiei nationale si se repartizeaza institutiilor de invatamant superior de stat care solicita sprijin pentru finantarea situatiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevazute, aparute in timpul exercitiului bugetar si care nu au fost cuprinse in bugetul initial.
(3) Sumele alocate din FSS institutiilor de invatamant superior de stat pot fi folosite pentru:
a) asigurarea resurselor necesare institutiilor de invatamant superior pentru organizarea/desfasurarea unor activitati ocazionale (conferinta, simpozion, workshop) de interes national, programate de catre Ministerul Educatiei Nationale, denumit in continuare MEN, sau de catre institutiile de invatamant superior, in scopul dezvoltarii activitatilor didactice si de cercetare;
b) sustinerea actiunilor desfasurate de institutiile de invatamant superior pentru dezvoltarea internationalizarii: participarea la proiecte educationale si de cercetare comune cu universitati de prestigiu; sustinerea in afara granitelor tarii de cursuri de limba, cultura si civilizatie romaneasca in sprijinul etnicilor romani care doresc sa studieze in Romania; participarea la targuri si expozitii internationale de educatie;
c) sustinerea implicarii institutiilor de invatamant superior in actiuni cu participarea studentilor/pentru studenti, menite sa contribuie la cresterea calitatii si prestigiului invatamantului superior din tara noastra;
d) finantarea unor situatii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor prevazute in cadrul Strategiei Europa 2020 si in Strategia nationala pentru invatamant tertiar 2015-2020 si care nu sunt finantate prin fonduri europene;
e) asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea activitatilor extracurriculare ale studentilor: participarea la conferinte internationale, participarea la concursuri profesionale internationale, participarea la festivaluri artistice;
f) asigurarea derularii activitatii curente a institutiilor de invatamant superior, in conditiile in care veniturile nu mai pot acoperi costurile necesare, ca urmare a unui management defectuos care afecteaza desfasurarea procesului didactic. Alocarea fondurilor se face pentru o perioada limitata la maximum 6 luni in 2 ani bugetari. Acest proces este conditionat de implementarea unui program de restructurare/plan de masuri, asumat de senatul universitatii si aprobat de MEN, cu avizul prealabil al Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior;
g) asigurarea, in timpul exercitiului financiar, a finantarii acelor cheltuieli cu caracter neprevazut si de urgenta care nu au fost cuprinse in bugetul initial, inclusiv a celor ocazionate de contractarea unor proiecte de cercetare;
h) cofinantarea proiectelor dedicate dezvoltarii si consolidarii de retele universitare europene;
i) sustinerea institutiilor de invatamant superior in procesul de evaluare a scolilor doctorale in vederea asigurarii calitatii programelor de studii universitare de doctorat;
j) asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea domeniilor din cadrul institutiilor de invatamant superior care sunt cuprinse in clasamentele internationale de clasificare si ierarhizare.


Articolul 3
(1) Pentru a fi accesate sume din FSS:
a) universitatile transmit o cerere MEN prin care solicita finantare din FSS, in care se precizeaza tipul de sprijin solicitat [conform art. 2 alin. (3) lit. a) -h)], cu justificarea si estimarea/fundamentarea sumei solicitate, precum si informatii despre sumele primite in ultimii doi ani financiari, dupa caz;
b) Directia generala invatamant universitar, prin Directia guvernanta institutiilor de invatamant superior, analizeaza cererea, conform criteriilor de acordare a finantarii din FSS stabilite prin prezentul ordin si cu prioritatile strategice fixate prin Programul de guvernare, si propune aprobarea sau neaprobarea cererii;
c) ministrul educatiei nationale aproba/respinge cererea .
(2) Sumele alocate din FSS sunt considerate venituri proprii ale institutiilor de invatamant superior de stat si sunt prevazute in contractele de finantare institutionala.
(3) Categoriile de cheltuieli pentru care pot fi utilizate sumele alocate din FSS sunt cele prevazute de legislatia in vigoare pentru finantarea de baza .
(4) Institutiile de invatamant superior de stat isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise/furnizate Ministerului Educatiei Nationale.
(5) Sumele nerepartizate pana la sfarsitul anului se distribuie in conformitate cu prevederile metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat .


Articolul 4
Institutiile de invatamant superior de stat carora li se repartizeaza pe baza contractului institutional de finantare fonduri pentru situatiile speciale, la solicitarea acestora, vor depune la finele anului financiar, la Directia generala invatamant universitar, o situatie justificativa privind utilizarea acestor fonduri .


Articolul 5
(1) Ministerul Educatiei Nationale notifica, verifica si/sau controleaza institutiile de invatamant superior de stat privind utilizarea sumelor in concordanta cu scopul pentru care au fost alocate.
(2) In situatiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. f), implementarea programelor de restructurare/planurilor de masuri este verificata si de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, care inainteaza catre MEN un raport cuprinzand concluziile acestei verificari.
(3) In cazul in care la sfarsitul anului calendaristic se inregistreaza economii, sumele aferente vor putea fi utilizate in anul urmator, pe baza de proiecte aprobate de MEN, cu aceeasi destinatie.


Articolul 6
Directia generala invatamant universitar, Directia generala economica din Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior si institutiile de invatamant superior de stat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .Afişează Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 3694/2019    Finantarea situatiilor speciale    Invatamant superiorComentează: Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finantare a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2019