Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene

Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene

  Publicat: 08 Apr 2019       433 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice si al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice nationale/europene, din 04.04.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 264 din 05.04.2019 si aprobata prin Decizia Primului Ministru nr. 68/2019.

In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Imprejurarea sau evenimentul conditie nu s-au realizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Articolul 9
(1) Controalele se executa de catre comisii constituite din:
a) trei specialisti din cadrul Centrului national de coordonare a protectiei infrastructurilor critice - atunci cand controlul se executa la nivelul A.P.R.;
b) trei specialisti din cadrul Centrului national de coordonare a protectiei infrastructurilor critice si ofiterul de legatura pentru securitatea ICN/ICE, denumit in continuare OLS, desemnat la nivelul A.P.R. - atunci cand controlul se executa la nivelul P/O/A de ICN/ICE.
(2) Presedintele comisiei de control este, de regula, seful Centrului national de coordonare a protectiei infrastructurilor critice, denumit in continuare C.N.C.P.I.C.
(3) Presedintele comisiei de control raspunde de pregatirea controlului, sens in care, cu 30 de zile inaintea executarii controlului, supune aprobarii prim-ministrului componenta comisiei de control, precum si delegatiile de control pentru fiecare membru al comisiei de control si stabileste masurile necesare documentarii si instruirii membrilor comisiei in legatura cu specificul A.P.R. sau P/O/A, dupa caz, supusi controlului. La finalul activitatii, delegatiile de control se predau si se arhiveaza la secretariatul C.N.C.P.I.C. impreuna cu documentele elaborate pe timpul controlului.
(4) Presedintele comisiei de control il instiinteaza pe conducatorul A.P.R. sau P/O/A, dupa caz, cu privire la executarea activitatii.
(5) Instiintarea prevazuta la alin. (4) se realizeaza cu cel putin 15 zile inaintea declansarii controlului. Conducatorul A.P.R. sau P/O/A instiintati ia masuri de pregatire a personalului pentru control .
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), controlul tematic neplanificat se poate executa fara instiintarea conducatorului A.P.R. sau P/O/A supusi controlului.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), controlul inopinat se executa fara instiintarea conducatorului A.P.R. sau P/O/A supusi controlului.

Articolul 10
Controlul debuteaza prin prezentarea de catre presedintele comisiei conducatorului entitatii supuse controlului, la sediul acesteia, a scopului, obiectivelor controlului si a componentei comisiei de control .

Articolul 11
(1) Personalul de control si personalul supus controlului trebuie sa manifeste responsabilitate pe timpul controlului.
(2) Personalul supus controlului este obligat sa puna la dispozitia comisiei de control toate materialele si documentele intocmite sau detinute in exercitarea atributiilor de serviciu si sa furnizeze toate datele si informatiile care au legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene desemnate conform legii.

Articolul 12
In cazul in care personalul supus controlului se afla in concediu de odihna, in concediu medical, este internat in spital, este in misiune, delegatie, detasat ori in alte situatii obiective, controlul se realizeaza in lipsa acestuia.

Articolul 13
Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfasura activitati, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
a) verificarea documentelor specifice sau cu impact asupra domeniului;
b) constatarea la fata locului a modului de indeplinire a responsabilitatilor;
c) controlul activitatii persoanelor care incadreaza compartimentele specializate/ofiterului de legatura pentru securitate desemnat;
d) orice alte activitati necesare desfasurarii controlului, permise de lege.

Articolul 14
(1) Comisia de control intocmeste nota de constatare, care va contine principalele concluzii rezultate la sfarsitul activitatii.
(2) Nota de constatare se aduce la cunostinta, sub semnatura, conducatorilor entitatii supuse controlului, precum si personalului in sarcina caruia au fost constatate deficiente .
(3) Conducatorul entitatii supuse controlului si persoanele in sarcina carora au fost retinute deficiente pot formula obiectii in scris, motivate, cu privire la continutul notei de constatare, in termen de 3 zile lucratoare de la data aducerii ei la cunostinta, pe care le transmit secretariatului C.N.C.P.I.C.
(4) Atat nota de constatare intocmita potrivit alin. (1), cat si obiectiile formulate in scris, potrivit alin. (3), se anexeaza la raportul de control si fac parte integranta din acesta.

Articolul 15
Ori de cate ori exista o suspiciune rezonabila cu privire la producerea unui incident de securitate, membrii comisiei de control sunt obligati sa informeze autoritatile in drept sa efectueze cercetari.

Articolul 16
(1) In situatia in care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate sau au aparut elemente de noutate pentru a caror lamurire sunt necesare alte verificari, perioada de executare a controlului se poate prelungi pana la realizarea acestora, cu notificarea, in mod corespunzator, a structurii controlate.
(2) Atunci cand presedintele comisiei de control apreciaza ca obiectivele controlului au fost atinse, declara inchis controlul, cu informarea in scris a conducatorului entitatii supuse controlului.

Articolul 17
(1) Constatarile efectuate pe timpul controlului, concluziile si masurile propuse de comisia de control se materializeaza intr-un raport de control .
(2) Raportul de control se elaboreaza de comisia de control si se supune aprobarii prim-ministrului, in termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.
(3) Raportul de control cuprinde:
a) mentiuni legate de componenta comisiei de control;
b) o scurta prezentare a entitatii controlate;
c) obiectivele controlului si programul derularii acestuia;
d) rezultatul evaluarii, punctele tari, deficientele, disfunctiile si neregulile constatate, ariile de imbunatatire, recomandarile comisiei de control, exemple de buna practica;
e) alte aspecte care pot contribui la cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor evaluate;
f) concluzii.
(4) La raportul de control se anexeaza planul cu masuri pentru remedierea deficientelor si imbunatatirea activitatilor.
(5) Raportul de control, anexele acestuia si notele de constatare se clasifica conform prevederilor legale privind protectia informatiilor clasificate si se inainteaza spre aprobare prim-ministrului.

Articolul 18
Documentele intocmite cu ocazia activitatilor premergatoare controlului, cele intocmite pe timpul controlului sau cu ocazia solutionarii contestatiilor se inregistreaza la secretariatul C.N.C.P.I.C.

Articolul 19
Raportul de control aprobat in conditiile art. 17 alin. (2) se comunica de catre presedintele comisiei de control, in termen de 5 zile de la data aprobarii, dupa cum urmeaza:
a) conducatorului A.P.R. in responsabilitatea careia se afla P/O/A controlat, in vederea dispunerii masurilor necesare pentru remedierea aspectelor negative constatate si diseminarea bunelor practici;Afişează Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Infrastructuri critice    HG 35/2019    OUG 98/2010    Legea 18/2011    C.N.C.P.I.C.    Decizia 68/2019Comentează: Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene