Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

  Publicat: 09 Apr 2019       1989 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 269 din 09.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018.

Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

CAPITOLUL II

Organizarea sedintelor de lucru ale comisiei
Articolul 4
Comisia se intruneste ori de cate ori este necesar, la solicitarea presedintelui acesteia, pentru analiza situatiilor care impun luarea unei decizii.

Articolul 5
(1) Directia de specialitate pune la dispozitia membrilor comisiei, cu cel putin doua zile lucratoare inainte, ordinea de zi si documentatiile aferente.
(2) Documentatia consta, in principal, in:
a) solicitari in vederea autorizarii, sustinute de actele necesare;
b) sesizari primite de la echipa de specialisti prevazuta la art. 13 alin. (1) din ordin;
c) sesizari primite de la organele cu atributii de control;
d) sesizari din partea operatorilor economici etc.

Articolul 6
(1) Pentru fiecare documentatie, directia de specialitate intocmeste o nota de prezentare, care contine si propuneri motivate de solutionare. Nota de prezentare se semneaza de catre directorul directiei de specialitate sau de catre inlocuitorul sau, dupa caz.
(2) Notele de prezentare intocmite de secretariatul comisiei se prezinta in plenul comisiei de catre presedintele sau vicepresedintele acesteia, dupa caz. In cazul in care din analiza notelor de prezentare reies elemente care sunt de natura a nu permite luarea unei decizii, membrii comisiei solicita refacerea notei.

Articolul 7
(1) Comisia analizeaza propunerile din notele de prezentare, precum si fiecare documentatie transmisa de operatorii economici, in vederea obtinerii autorizatiei, conform prevederilor prezentului ordin .
(2) Directia de specialitate sau comisia poate solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la operatorii solicitanti, cat si de la alti operatori sau institutii ale statului.
(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare in situatia in care nu sunt intrunite elementele de admitere a acesteia.

Articolul 8
(1) Deciziile se iau de catre comisie cu votul majoritatii simple din numarul de membri prezenti si sunt validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea.
(2) Deciziile se semneaza de catre presedintele sau de catre vicepresedintele acesteia.

Articolul 9
(1) La sedintele comisiei participa seful serviciului de specialitate si un functionar public din cadrul aceluiasi serviciu, care consemneaza intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintei.
(2) La lucrarile comisiei poate fi invitat, dupa caz, cate un reprezentant din partea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, a Ministerului Turismului, precum si din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, punctele de vedere exprimate de acesti reprezentanti in cadrul lucrarilor comisiei avand caracter consultativ.
(3) Reprezentantii asociatiilor profesionale sau patronale in domeniul biletelor de valoare pot fi invitati sa participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiei, dar nu pot participa la luarea deciziei de catre membrii acesteia.

Articolul 10
In cazul in care in activitatea desfasurata de unitatile emitente se constata nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, comisia poate dispune suspendarea autorizatiei de functionare pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni sau retragerea acesteia. Masura se aplica numai pentru tipul de suport al biletelor de valoare care face obiectul activitatii la care se refera abaterea constatata. Suspendarea, respectiv retragerea autorizatiei de functionare isi produc efectele de la data comunicarii deciziei.

Articolul 11
Constatarea abaterilor se face de catre echipa de specialisti prevazuta la art. 13 alin. (1) din ordin, care informeaza de indata comisia in vederea suspendarii autorizatiei de functionare sau retragerii acesteia, dupa caz.

Articolul 12
Comisia poate dispune ridicarea sanctiunii de suspendare a activitatii daca unitatea emitenta de bilete de valoare in cauza face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sanctiunii. Constatarea remedierii se efectueaza de catre echipa de specialisti prevazuta la art. 13 alin. (1) din ordin .

Articolul 13
In situatia in care, la data expirarii termenului de suspendare, unitatea emitenta de bilete de valoare nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sanctiunii, comisia dispune retragerea autorizatiei de functionare. Retragerea autorizatiei de functionare isi produce efectele de la data comunicarii deciziei.

CAPITOLUL III

Deciziile comisiei

Articolul 14
(1) Deciziile comisiei sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.
(2) Deciziile cuprind urmatoarele elemente:
a) denumirea comisiei;
b) data la care a fost emisa;
c) datele de identificare ale operatorului;
d) obiectul actului administrativ;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele si semnatura presedintelui sau ale vicepresedintelui comisiei, dupa caz;
h) stampila comisiei;
i) posibilitatea de a fi contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.

Articolul 15
(1) Decizia comisiei este adusa la cunostinta solicitantului.Afişează Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    MFP    Ordinul MFP 1909/2019    Tichete    Tichete sociale    Tichete de cresa    Vouchere de vacanta    Tichete culturale    Bilete de valoare    Tichete cadou

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Tratamentul juridic diferentiat, stabilit de legiuitor in considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezinta discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia civila nr. 422/2017, in sedinta publica din 21 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Sanctionarea salariatului pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu. Masura legala si temeinica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2783 din 15.03.2016

Intelesul sintagmei "descoperirea inscrisurilor". Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 din vechiul CPC
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 42 din 20 ianuarie 2016

Taxe vamale. Calculul majorarilor de intarziere.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 4438 din 21 septembrie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de inregistrare a contractelor-documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente
Sursa: EuroAvocatura.ro

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controverse privind clasificarea contabila a leasingului financiar si operational
Sursa: ALB Romania

Indreptarea erorilor din documentele de plata a obligatiilor fiscale
Sursa: Avocatnet.ro