Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania

Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania

  Publicat: 11 Apr 2019       819 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 272 din 10.04.2019 a fost publicat Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania, din 22.03.2019.

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

a) predau metodica disciplinei la clasa la care sunt repartizati pentru indrumarea practicii pedagogice;
b) sustin lectii demonstrative pentru grupele de elevi repartizate la practica;
c) ofera informatii si consultanta metodica pentru proiectarea, desfasurarea si evaluarea (autoevaluarea) activitatilor/lectiilor de catre elevi;
d) verifica si corecteaza proiectele de activitate/de lectie care urmeaza sa fie sustinute de catre elevii din clasa la care au fost incadrati;
e) asista si evalueaza lectiile planificate, conform graficului elaborat de profesorul coordonator de practica pedagogica;
f) completeaza la fiecare activitate/ora de practica fisa-tip de observare si evaluare a lectiei/activitatii prevazute la anexa nr. 2, pe care o pastreaza in portofoliul lor de practica pedagogica, punand-o la dispozitia coordonatorului de practica pedagogica de la clasa la care sunt indrumatori de practica si directorului colegiului/liceului pedagogic cu ocazia evaluarilor curente, semestriale si anuale sau ori de cate ori acestia solicita verificarea portofoliului de practica al cadrului didactic;
g) ofera feedback fiecarui elev, in urma sustinerii lectiilor.

Articolul 26
(1) Profesorul coordonator de practica pedagogica este numit prin decizie interna de catre directorul colegiului/liceului pedagogic dintre profesorii titulari de pedagogie. In situatia in care profesorul/profesorii de pedagogie titular/titulari nu poate/nu pot asigura coordonarea practicii pedagogice la toate clasele, aceasta poate fi atribuita profesorului de psihologie sau altor cadre didactice titulare din liceu care au pe diploma de licenta specializarea pedagogie sau psihologie.
(2) La specializarile instructori de educatie extrascolara si mediatori scolari, coordonatorii de practica pedagogica pot fi numiti, pe langa profesorii de pedagogie/psihologie, si dintre profesorii titulari de alte specializari, daca acestia fac dovada formarii continue in domeniul acestor specializari.

Articolul 27
Atributiile profesorului coordonator de practica pedagogica sunt urmatoarele:
a) planifica, organizeaza, monitorizeaza si evalueaza participarea elevilor la activitatile de practica, asigurand legatura si comunicarea optima dintre colegiul/liceul pedagogic, profesorii indrumatori de practica pedagogica si unitatea de aplicatie/institutia partenera;
b) organizeaza grupele de elevi practicanti si le repartizeaza la grupe/clase de aplicatie, conform prevederilor prezentului regulament;
c) elaboreaza graficul sustinerii lectiilor/activitatilor de catre elevii practicanti si il comunica acestora, profesorilor indrumatori de practica si cadrelor didactice incadrate la grupele/clasele de aplicatie din colegiul/liceul pedagogic sau din unitatile partenere;
d) organizeaza practica pedagogica curenta, individuala si comasata a elevilor;
e) analizeaza impreuna cu elevii lectiile demonstrative ale cadrelor didactice de la grupele/clasele de aplicatie si/sau din unitatile partenere;
f) participa la evaluarea lectiilor sustinute de elevi in cadrul practicii pedagogice curente si comasate;
g) elaboreaza graficul consultatiilor metodice (proiectare si analiza), pentru elevii practicanti, cadrele didactice de la grupele/clasele de aplicatie/unitatile partenere si profesorii indrumatori de practica;
h) coordoneaza constituirea, completarea, valorificarea si evaluarea portofoliilor de practica pedagogica ale elevilor de la clasele la care a fost repartizat.

Articolul 28
Orele de practica pedagogica organizata, monitorizata si evaluata de profesorul coordonator de practica pedagogica, precum si orele de practica pedagogica ale profesorilor indrumatori de practica intra in componenta normei didactice a acestora.

Articolul 29
Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare, viitorilor educatori-puericultori si a viitorilor invatatori beneficiaza de sporurile calculate la salariul de baza, in conformitate cu prevederile cap. I lit. B art. 6 din anexa nr. 1 la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 30
(1) Un cadru didactic nu poate avea simultan calitatea de coordonator de practica pedagogica si/sau indrumator si nu poate cumula mai multe sporuri de practica.
(2) Cadrul didactic incadrat la grupa/clasa la care se desfasoara practica nu poate fi numit si coordonator sau indrumator de practica pedagogica.

Articolul 31
(1) La grupele si clasele de aplicatie proprii, precum si in gradinitele si scolile de aplicatie partenere, organizarea practicii pedagogice se face astfel incat sa nu se depaseasca doua zile pe saptamana de practica curenta la un cadru didactic/la o clasa de elevi/grupa de copii.
(2) Numarul maxim de clase din incadrarea unui profesor de pedagogie coordonator de practica pedagogica este de 3 (trei).

Articolul 32
Cadrele didactice desemnate sa conduca practica elevilor in calitate de coordonatori, indrumatori de practica in specialitate sau invatatori/educatoare nu pot beneficia de sporul de practica pedagogica daca nu indeplinesc conditia minimala de grad didactic II sau daca sunt incadrate la plata cu ora.

Articolul 33
Profesorii indrumatori si profesorii coordonatori de practica pedagogica sunt de drept metodisti ai inspectoratului scolar la disciplina/specializarea la care sunt titulari.

CAPITOLUL III
Certificarea competentelor profesionale dobandite

Articolul 34
In conformitate cu metodologia de organizare si desfasurare a certificarii calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale, elevii claselor a XII-a din invatamantul vocational pedagogic se pot inscrie la examenul de certificare a calificarii, a carui promovare da dreptul la obtinerea certificatului de calificare, nivelul 4, insotit de suplimentul descriptiv in format Europass, si la examenul pentru obtinerea atestatului de predare a unei limbi straine la clasele primare.

Articolul 35
(1) Candidatii proveniti din invatamantul liceal, filiera vocationala, pot sustine examenul de certificare fara taxa de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unei taxe.
(2) Taxa de examen mentionata la alin. (1) se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale.
(3) Candidatii proveniti din invatamantul liceal filiera vocationala, profilul pedagogic sau din unitatile de invatamant liceal cu specializari din filiera vocationala, profilul pedagogic, autorizate sa functioneze provizoriu, sustin examenul pentru certificarea competentelor profesionale si, dupa caz, examenul pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica la colegii si licee pedagogice acreditate pentru aceste specializari.
(4) Repartizarea acestora la unitatile de invatamant pedagogic acreditate este de competenta si intra in atributiile inspectoratului scolar al judetului in care functioneaza aceste unitati de invatamant vocational pedagogic.

Articolul 36
(1) Structura probelor examenului de certificare a competentelor profesionale este urmatoarea:
1. pentru specializarea invatator-educatoare:
a) proba practica (activitate didactica):
- sustinerea a doua lectii demonstrative - una la invatamantul prescolar si una la invatamantul primar, in conformitate cu programa de practica pedagogica si cu planurile-cadru de invatamant pentru cele doua niveluri;
- proba practica este planificata si se desfasoara pe parcursul clasei a XII-a, fiind echivalenta cu sustinerea celor doua lectii finale, una in invatamantul prescolar si una in invatamantul primar;
b) prezentarea si sustinerea planului de activitate, respectiv a planului de lectie si a strategiilor didactice ale celor doua activitati demonstrative sustinute la proba practica;Afişează Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament de functionare    Liceen pedagogice    MEN    Ministerul Educatiei   Comentează: Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania