Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)

  Publicat: 12 Apr 2019       291 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019

Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(quorum) Minimul de membri necesar pentru ca o adunare sa fie legal constituita
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Din punctul de vedere al dreptului international privat, conflictul de legi in spatiu apare in situatia in care, privitor la un raport juridic cu element de extraneitate,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

ARTICOLUL 5
Registrul conciliatorilor
(1) Registrul conciliatorilor se constituie conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Inscrierea conciliatorilor in Registru se face specificandu-se pentru fiecare conciliator titlurile stiintifice detinute si activitatea profesionala care il defineste, vechimea si domeniul de competente in care poate solutiona litigiile.
(3) Registrul SAL-FIN al conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.
(4) Totalitatea conciliatorilor inscrisi in Registru constituie Corpul conciliatorilor.
(5) Suspendarea, incetarea calitatii de conciliator si, respectiv, radierea sa din Registru se fac in conditiile mentionate in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 6
Raspunderea conciliatorilor
(1) Intrunirea Corpului conciliatorilor se realizeaza in plen, care reuneste totalitatea conciliatorilor inscrisi in Registrul conciliatorilor.
(2) In cazul in care exista suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la impartialitatea unui conciliator, Colegiul de coordonare convoaca Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Intalnirea poate fi convocata in termen de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a situatiei si se considera ca exista cvorum daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul de conciliatori inscrisi in Registru . Neintrunirea numarului determina o alta convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenti. Prezenta la convocarea Plenului Corpului conciliatorilor este obligatorie, prin exceptie se poate absenta doar in conditiile existentei unor motive bine intemeiate, probate cu inscrisuri .
(3) Plenul Corpului conciliatorilor va transmite Colegiului de coordonare punctul sau de vedere cu privire la situatia sesizata.
(4) Conciliatorii sunt raspunzatori si pot fi tinuti sa achite daune in conditiile legii atat fata de parti, cat si fata de SAL-FIN:
a) daca dupa acceptare renunta in mod nejustificat la insarcinarea lor;
b) daca nu participa la solutionarea litigiului sau nu pronunta hotararea in termenul prevazut de prezenta procedura;
c) daca nu respecta caracterul confidential al procedurii SAL;
d) daca incalca in mod flagrant indatoririle ce le revin potrivit Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentei proceduri.
(5) Conciliatorii sunt impartiali si independenti in solutionarea litigiilor pentru care au fost investiti si raspund direct si personal, conform dreptului comun aplicabil.
(6) Plenul Corpului conciliatorilor adopta recomandari pe care le transmite conciliatorilor. Recomandarile sunt adoptate cu majoritatea simpla a celor prezenti la sesiunea extraordinara.

ARTICOLUL 7
Desemnarea conciliatorului
(1) SAL-FIN publica Registrul conciliatorilor, specializati pentru piata financiara nonbancara, in functie de domeniul in care detin competentele profesionale.
(2) Consumatorul care s-a adresat SAL-FIN indica conciliatorul pe care il alege. Secretariatul tehnic, in adresa de convocare a celeilalte parti, va comunica acesteia procedura aleasa de consumator pentru solutionarea litigiului, conciliatorul propus, solicitand totodata acordul sau dezacordul cu privire la acesta.
(3) Comerciantul are dreptul de a refuza conciliatorul ales de reclamant, in termen de maximum 5 zile de la data comunicarii. Refuzul poate fi formulat o singura data .
(4) In caz de dezacord, Secretariatul tehnic va media partile pentru alegerea unui conciliator agreat de ambele parti.
(5) Daca partile nu ajung la un acord, SAL-FIN va desemna un conciliator prin decizie a membrului coordonator al Colegiului de coordonare, la propunerea Secretariatului tehnic.

ARTICOLUL 8
Propunerea unei solutii
(1) In cazul procedurii SAL prin care se propune o solutie, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedura in orice moment daca nu sunt satisfacuti de functionarea sau de modul de desfasurare a procedurii, consumatorii fiind informati despre acest drept inaintea inceperii procedurii.
(2) La debutul procedurii prin propunerea unei solutii, partile sunt informate cu privire la:
a) posibilitatea de a alege daca accepta sau nu solutia propusa;
b) faptul ca implicarea in procedura nu exclude posibilitatea de a cere despagubiri printr-o procedura judiciara;
c) faptul ca solutia propusa poate fi diferita de un rezultat stabilit de catre o instanta care aplica dispozitiile legale in vigoare;
d) consecintele juridice ale acceptarii unei astfel de solutii.
(3) Rezultatul procedurii SAL este comunicat partilor, printr-o nota de solutionare alternativa a litigiilor.
(4) Inainte de a accepta solutia propusa in nota de solutionare, se acorda partilor o perioada de 15 zile calendaristice pentru a analiza rezultatul concilierii. Inauntrul termenului de 15 zile calendaristice partile comunica decizia lor de acceptare sau respingere a solutiei propuse.
(5) Rezultatul procedurii SAL nu este obligatoriu daca doar una dintre parti accepta solutia propusa.
(6) In cazul in care partile accepta solutia propusa, conciliatorul emite o hotarare motivata, iar, in cazul in care partile nu accepta solutia propusa, conciliatorul emite o incheiere care cuprinde descrierea faptelor, solutia propusa si decizia partilor.
(7) In cazul in care comerciantul nu accepta solutia propusa, Secretariatul tehnic informeaza consumatorul, pe baza incheierii, despre caile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru solutionarea litigiului.
(8) Rezultatul procedurii SAL este comunicat partilor, printr-o nota de solutionare alternativa a litigiilor, in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care conciliatorul a primit de la Secretariatul tehnic dosarul complet al litigiului. In cazul unor litigii complexe, Secretariatul tehnic, la propunerea conciliatorului poate, daca este necesar, sa prelungeasca termenul cu cel mult 20 de zile calendaristice si sa informeze partile in legatura cu orice prelungire, precum si in legatura cu perioada estimata pentru finalizarea litigiului.

ARTICOLUL 9
Scopul procedurii de propunere a unei solutii
(1) Propunerea unei solutii reprezinta solutionarea unui litigiu sub supravegherea si indrumarea unui conciliator din cadrul SAL-FIN, ce survine ca urmare a propunerilor facute de conciliator, a sugestiilor si concesiilor la care partile se inteleg in vederea solutionarii litigiului, in cadrul procedurii SAL.
(2) Concilierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre conciliator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere . Metodele si tehnicile utilizate de catre conciliator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict .
(3) Conciliatorul va propune o solutie partilor cu privire la conflictul supus concilierii.

ARTICOLUL 10
Procedura de propunere a unei solutii
(1) Procedura este supusa atentiei SAL-FIN, in cazul in care consumatorul se adreseaza SAL-FIN printr-o cerere scrisa.
(2) Procedura presupune convocarea partilor de catre SAL- FIN, prin intermediul conciliatorilor, acestia comunicand partilor data, locul si ora exacta unde va avea loc procedura de solutionare alternativa a litigiului prin propunerea unei solutii. Procedura se poate derula si on-line, la solicitarea consumatorului. Consumatorul va furniza SAL-FIN datele necesare contactarii celeilalte parti.
(3) Convocarea se face in 5 zile calendaristice de la data desemnarii conciliatorului, prin mijloace electronice, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.Afişează Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    SAL-FIN    Piata financiara nonbancara    ASF    Directiva 2013/11/UE    Directiva 2009/22/CE    OUG 93/2012Comentează: Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)